دانشگاه شاهد

اصغر هادوی

استاد یار - سطح 4 حوزه


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قران و حدیث
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

تفسیر ترتیبی قران 1(1) - یکشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
تفسیر ترتیبی قران 1(1) - دوشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
تفسیر ترتیبی قران 3(1) - سه شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
روش تحقیق درعلوم اسلامی(1) - پنج شنبه (16:00-17:30) ورود به کلاس
روش تحقیق وماخذ شناسی (1) - شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
کلیات فقه ومبانی حقوق اسلامی (1) - چهارشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  واکاوی معنای ایطالفرش در روایات نبوی
   ◂ رسول محمد جعفری، سید حامد حسینی، اصغر هادوی
   ✔ 1398/02/31  2019/05/21
    مطالعات فهم حدیث
PDF   

●  جایگاه حدیث در تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث والقران
   ◂ حسین محققی، رسول محمدجعفری، اصغر هادوی
   ✔ 1396/12/22  2018/03/13
    حدیث پژوهی
PDF   

●  بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قران کریم
   ◂ Asghar Hadavi، محمدعلی خوانین زاده، روشن دهقانی
   ✔ 1396/12/11  2018/03/02
    پژوهش های زبانشناختی قران
PDF   

●  نقد و بررسی سندی و متنی اسباب نزول سوره های نبا تا فجر
   ◂ رسول محمد جعفری، اصغر هادوی، حسین محمدی
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
    مطالعات فهم حدیث


●  اثار تربیتی رزق با تاکید بر ایات و روایات
   ◂ روشن دهقانی
   ✔ 1395/06/29  2016/09/19
    اموزه های قرانی


●  اثار مال حرام بر تربیت با تاکید بر ایات و روایات
   ◂ اصغر هادوی
   ✔ 1393/12/08  2015/02/27
     پژوهش نامه تفسیر قران - پژوهشنامه ثقلین سابق
PDF   

●  میزان تطبیق تبیین های حکمی فلاسفه با دیدگاه قران و روایات ، درباره حدوث و قدم نفس
   ◂ اصغر هادوی، مرضیه رضوی-محمد مهدی گرجیان
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    اندیشه نوین دینی
PDF   

●  تحلیل ابعاد و مولفه های اعتقادی سبک زندگی در اموزه های رضوری
   ◂ فاطمه باغانی، اکبر رهنما، ثریا قطبی، اصغر هادوی
   ✔ 1393/07/21  2014/10/13
    مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
PDF   

●  تحلیل ابعاد و مولفه های اجتماعی سبک زندگی اسلامی در روایات امام رضا علیه السلام
   ◂ اصغر هادوی، ثریا قطبی، رهنما-فاطمه باغانی
   ✔ 1393/04/29  2014/07/20
    مشکوه
PDF   

●   بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی با رضایت شغلی کارکنان در موسسه علمی ـــ فرهنگی دارالحدیث قم
   ◂ اصغر هادوی، لطفعلی جباری
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    علوم حدیث
PDF   مقالات کنفرانسی (5)   Download XML   Download TXT

کتاب ها

●  شناخت نامه قران بر پایه قران و حدیث
   ◂ ری شهری، احسانی فر

●  جوان و اقتصاد زندگی

●  از فقیر اباد تا خیال اباد
   ◂ اصغر هادوی

●  ایه ها
   ◂ اصغر هادوی

●  سیره علوی در بیت المال

●  یک نکته از این معنی
   ◂ اصغر هادوی

پایان نامه ها

●  شناسایی مبانی و تحلیل روش های اصلاح نگرش باور و رفتار از منظر امام علی (ع) با تکیه بر مسند الامام علی (ع) جلد 1 تا 14
   ◂ سمیه حسینی

●  نقد وبررسی سندی و متنی روایات اسباب نزول ایات و سوره های جز 30قران کریم
   ◂ حسین محمدی

●  تحلیل ابعاد رزق در ایات و روایات و بررسی اثار تربیتی ان
   ◂ روشن دهقانی

●  اثار دینداری در زندگی انسان با تکیه بر نظر علامه طباطبایی
   ◂ انسیه ناطقی

●  بررسی تطبیقی شیوه های تبلیغی حضرت محمد (ص) وحضرت موسی(ع)
   ◂ صغری کریمی

●  تحلیل محتوای دعای عرفه
   ◂ زهرا حبیب پور

●  شناسایی و تحلیل مولفه های انس با قران در ایات و روایات
   ◂ میثم بابائی

●  شناسایی و تحلیل مولفه دهای حکمرانی خوبازدیدگاه امام علی (ع) بر اساس موسوعه الامام علی بن ابی طالب
   ◂ سجاد خسروی چلویی

●   Recognize and Analysis of the Islamiclifestyles component in the Hadith of Imam Reza
   ◂ فاطمه باغانی

●  شناسایی و تحلیل ابعاد و مولفه های خود باوری در روایات امام علی (ع)
   ◂ فرشته علیزادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید