دانشگاه شاهد

رضا نوروززاده

استاد یار - دکتری پرستاری پرستاری


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری داخلی، جراحی و کودکان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :5121
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (43)   Download XML   Download TXT

●  شایستگی کار گروهی و امادگی پرستاران اورژانس در مراقبت از بیماران ترومایی: یک مطالعه مقطعی چند مرکزی
   ◂ مهدی شمالی، سعیده حیدری، رضا نوروززاده، بهمن اقائی، محمد عباسی نیا، مریم عبدلی
   ✔ 1400/07/05  2021/09/27
    International Emergency Nursing
PDF   

●  ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ادراک پرستاران ICU عملکرد خود در قبال خانواده بیماران بد حال (نسخه فارسی)
   ◂ Fardin Rahimi، Anoshirvan Kazemnejad، رضا نوروززاده، محمدرضا حیدری
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    Journal of Nursing Measurement


●  تجارب پرستاران از مزاقبت اخلاقی از بیمارانCOVID-19: یک مطالعه پدیدار شناسی
   ◂ Mohammad Abbasinia، رضا نوروززاده، Mohsen Adib-Hajbaghery، Mohammad Amin Nasiri، Ehsan Sharifipour، Alireza Koohpaei، Narges Eskandari، Bahman Aghaie
   ✔ 1400/06/19  2021/09/10
    Ethics, Medicine and Public Health
PDF   

●  تاثیر برنامه حمایت از خانواده بر افسردگی مراقب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب
   ◂ سیده سادات مشهدی ، سیده نوابه حسینخانی، معصومه حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1400/03/14  2021/06/04
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  چالش های برنامه کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس در ایران: یک مطالعه کیفی
   ◂ رضا نوروززاده، محمد عباسی
   ✔ 1400/03/13  2021/06/03
    Journal of Education and Health Promotion
PDF   

●  Impact of Family Support Program on Depression of Family Caregiver of Hospitalized Patients in Cardiac Intensive Care Unit
   ◂ Masumeh heidari, Reza Norouzadeh, Seyedeh Sadat Mashhadi, Seyedeh Navabeh Hosseinkhani
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  تجارب بیماران COVID-19 بستری در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی
   ◂ رضا نوروززاده، Mohammad Abbasinia، Zahra Tayebi، Ehsan Sharifipour، Alireza Koohpaei، Bahman Aghaie، Hossein Asgarpour
   ✔ 1400/01/24  2021/04/13
    Journal of Patient Experience
PDF   

●  ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال 1399
   ◂ رضا نوروززاده، عبداله گلی روشن، سیده نوابه حسینخانی
   ✔ 1399/12/01  2021/02/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
PDF   

●  تاثیر روش یادگیری بازخوردی بر دانش ، عملکرد ، بستری مجدد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
   ◂ Ali Rahmani، Amir Vahedian-Azimi، Masoud Sirati-Nir، Hamid Rozdar، Amirhossein Sahebkar، رضا نوروززاده
   ✔ 1399/09/05  2020/11/25
    Cardiology Research and Practice
PDF   

●  روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دغدغه های پایان عمر سالمندان
   ◂ محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده، سیده نوابه حسینخانی، انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1399/09/03  2020/11/23
    Journal of Gerontology and Geriatrics
مقالات کنفرانسی (41)   Download XML   Download TXT

●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Seyedeh Navabeh Hosseinkhani، Reza Norouzadeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی نگرش و توانایی معنوی دانشجویان منتخب شهر تهران
   ◂ محمدرضا حیدری، سیده نوابه حسین خانی، رضا نوروززاده
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    همایش اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت
PDF   

●  اختلالات جنسی متعاقب تروما
   ◂ زهرا پیشنمازی، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/08/07  2013/10/29
    کنگره بین المللی جراحی خراسان 1392
PDF   

●  راهکارهای ارتقا عملکرد جنسی در زنان دچار سوختگی
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، Khadije Mohammadi-Mighanaki، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/07/06  2013/09/28
    دهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●  پیشگویی نشانه های سندرم حاد کرونری در مرد و زن
   ◂ محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/03/02  2013/05/23
    5th congress of the European federation of critical care nursing association 2013
PDF   

●  مفهوم مراقبت تسکینی برای مادران با کودکان دارای بیماری مزمن
   ◂ Zahra Pishnamazi، Reza Norouzadeh، Seyedeh Navabeh Hosseinkhani
   ✔ 1392/02/11  2013/05/01
    دومین سمینار بین المللی سلامت زنان ایران
PDF   

●  تاثیر ماساژ تخلیه لنف دستی و بانداژ بر بر درد و عملکرد مفصل شانه بعد از ماستکتومی
   ◂ Zahra Pishnamazi، Mohammadreza Heidari، Reza Norouzadeh
   ✔ 1392/02/05  2013/04/25
    دومین سمینار بین المللی سلامت زنان ایران
PDF   

●  یافته های نوین عوامل خطرزای کولستاز در شیرخواران با وزن خیلی کم تحت تغذیه وریدی
   ◂ زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1392/02/02  2013/04/22
    پنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی شیراز
PDF   

●  تاثیر ماساژ و بانداژ کم فشار بر درد و عملکرد مفصل شانه در جراحی ماستکتومی رادیکال
   ◂ زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1391/12/02  2013/02/20
    هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
PDF   

●  بررسی درک والگوی عملکردی پرستارن مراقبت ویژه نسبت به مراقبت معنوی
   ◂ سیده نوابه حسینخانی، محمدرضا حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1391/11/17  2013/02/05
    همایش توسعه نقش پرستار :گامی به سوی ارتقای سلامت
PDF   کتاب ها

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده

●  گیاهان دارویی پرستاری و اموزش به بیمار

●  مراقبت پرستاری در منزل

●  پرستاری در بخش های مراقبت ویژه قلبی و تفسیر دیس ریتمی ها
   ◂ محمد عباسی

●  ضروریات پرستاری مراقبت ویژه

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها
   ◂ انوشیروان کاظم نژاد

●  مراقبت های پرستاری در دیالیز و پیوند کلیه
   ◂ محمد عباسی- رضا نوروززاده

●  پرستاری در اندوسکوپی دستگاه گوارش
   ◂ محمد عباسی- رضا نوروززاده- دکتر محمد رضا قدیر

●  روش های اماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده ها
   ◂ دکترانوشیروان کاظم نژاد- محمد رضا حیدری- رضا نوروززاده

●  • الکتروکاردیوگرافی برای پرستاران ( از ساده تا پیشرفته )
   ◂ رضا نوروززاده - محمد رضا حیدریپایان نامه ها

●  بررسی ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان و خود کارامدی شهرستان بابل، 1399
   ◂ عبداله گلی روشن

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید