دانشگاه شاهد

شهریار بیژنی

استاد یار - دکترا مهندسی کامپیوتر، امنیت اطلاعات


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق : 313
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212241
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  چارچوبی برای ارزیابی امنیتی خودکار برنامه های کاربردی اندروید
   ◂ شهریار بیژنی، علیرضا ایمنی
   ✔ 1395/04/23  2016/07/13
    همایش ملی امنیت سامانه­ های هوشمند همراه
PDF   

●  Multi-agent Negotiation of Virtual Machine Migration Using the Lightweight Coordination Calculus
   ◂ Paul Anderson, Shahriar Bijani, Alexandros Vichos
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    KES International Conference, Agent and Multi-Agent Systems. Technologies and Applications
PDF   

●  Intrusion Detection in Open Peer-to-Peer Multi-Agent Systems
   ◂ Shahriar Bijani, David Robertson
   ✔ 1390/03/23  2011/06/13
    International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security
PDF   

●  تحلیل امنیتی مدل های ارتباطی سیستم‌های چندعاملی
   ◂ شهریار بیژنی، دیوید رابرتسون
   ✔ 1390/03/02  2011/05/23
    SICSA PhD Conference


●  Probing Attacks on Multi-Agent Systems Using Electronic Institutions
   ◂ Shahriar Bijani, David Robertson, David Aspinall
   ✔ 1390/02/12  2011/05/02
    Declarative Agent Languages and Technologies Workshop


●  ارزیابی امنیتی مدل های ارتباطی در سیستم‌های چندعاملی
   ◂ شهریار بیژنی
   ✔ 1389/05/26  2010/08/17
    International Conference on Verified Software: Theories, Tools and Experiments


●  A Methodology for Mobile Network Security Risk Management
   ◂ Mahdi Seify, Shahriar Bijani
   ✔ 1388/02/05  2009/04/25
    International Conference on Information Technology: New Generations
PDF   

●  HIDMN: A Host and Network-Based Intrusion Detection for Mobile Networks
   ◂ Shahriar Bijani, Maryamosadat Kazemitabar A.
   ✔ 1387/09/30  2008/12/20
    International Conference on Computer and Electrical Engineering
PDF   

●  بردار فاصله-زاویه: روشی نوین در بازیابی مبتنی بر شکل
   ◂ شهریار بیژنی، رضا صفابخش
   ✔ 1382/10/11  2004/01/01
    کنفرانس - اولین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش


کتاب ها

●  مقدمه ای بر امنیت شبکه داخلی
   ◂ حسین کرامتی

پایان نامه ها

●  استفاده از المان‌های امن گوشی هوشمند در کاربردها و تبادل اطلاعات مهم
   ◂ علیرضا گلزارنیا

●  ارزیابی امنیتی خودکار برنامه‌های کاربردی اندروید مبتنی بر جاوا
   ◂ علی رضا ایمنی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید