دانشگاه شاهد

مجید حسن پورعزتی

استاد یار - دکتری فیزیولوژی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق : 51212252
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212252
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (49)   Download XML   Download TXT

●  مصرف خوراکی عصاره استویا کاهش دهنده عوارض کبدی و عصبی القا شده توسط استامینوفن در موش کوچک
   ◂ مجید حسن پورعزتی، دکتر زهرا موسوی، مریم سترگی
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد


●  EVALUATION OF ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF DROSERA SPATULATA
   ◂ Ali Hakakian, Tayebeh Radjabian, Majid Hassanpour-Ezatti, Mehdi Zarrei, Amin Davari
   ✔ 1396/08/25  2017/11/16
    International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research


●  برهمکنش اسکوپولامین و مورفین بر یادگیری وابسته به وضعیت در موش: نقش هیپوکمپ خلفی
   ◂ مرتضی ملکی، مجید حسن پورعزتی، مجید نواییان
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    Basic and Clinical Neuroscience


●  نانوکورکومین دندروزومی از رفتار خود تجویزی موفین در موش بزرگ علارغم اسیب به CA1 جلوگیری می کند
   ◂ جلال الدین نوروزی تالخونجه، مجید حسن پورعزتی، حجت الله علایی
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    Behavioural Pharmacology


●  اثر ضد رگ زایی نانوذرات اکسید منگنز بر غشای کوریونوالانتوییس جوجه
   ◂ منصوره مجیدی فرد، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  شبیه سازی عددی رهایش دارو در استنت عروق کورونر با استفاده از روش نیمه گسسته هم مکانی اسبکترال
   ◂ سمیه فخری، مجید حسن پورعزتی، سیدحجت اله مومنی ماسوله
   ✔ 1394/11/09  2016/01/29
    International Journal of Applied Mathematics


●  اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه خوشک در موش سوری :اثرات مستقل از سیستم اپیوییدی
   ◂ زهره خدادادیان فینی ، مجید حسن پورعزتی، زهره خدادادیان - سیده زهرا موسوی
   ✔ 1394/10/11  2016/01/01
    Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine


●  اثر تجویز زیرجلدی میکرو و نانو اکسید منگنز بر سطح گلوکز خون و ترکیب چربی در پلاسمای خون موش بزرگ
   ◂ سید زهرا موسوی، پروانه نجفی زاده
   ✔ 1394/04/15  2015/07/06
    Iranian Journal of Medical Sciences


●  کاهش انگیزه به خودتزریقی مرفین بدنبال تجویز نانوکورکومین دندروزومی در موش ازمایشگاهی بزرگ
   ◂ جلال الدین نوروزی طالخونچه، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران=Iranian Journal of Physiology and Pharmacology


●  مقایسه اثر حاد کراک و هرویین بر فعالیت حسی و حرکتی زنبور عسل
   ◂ مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Iranian Journal of Basic Medical Sciences
مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر چرخش کل بدن با ورتکس بر پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه ی القایی با اتیلن گلایکول در موش های نر ویستار
   ◂ محمد رحمانی، مجید حسن پور عزتی، مهدی عزتی فر
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
PDF   

●  چرخش کل بدن تسهیل کننده ی دفع سنگ های کلیوی و کاهش دهنده ی اسیب های کلیوی به دنبال القا سنگ کلیوی توسط اتیلن گلایکول در موش های بزرگ
   ◂ وحید مختارنژاد، مجید حسن پور عزتی، محمد رحمانی
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
PDF   

●  استفاده از زنبورعسل بعنوان یک مدل حیوانی در مطالعات زیستی -عصبی اعتیاد بعنوان یک ردیاب دارویی
   ◂ مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    همایش ملی فراورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی، سلامت و اقتصاد
PDF   

●  EVALUATION OF ANALGESIC AND ANTI -INFLAMMATORY ACTIVITIES OF DROSERA SPATULATA
   ◂ Ali Hakakian, Tayebeh Radjabian, Majid Hassanpour-Ezatti, Mehdi Zarrei, Amin Davari
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    6th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  تخفیف درد نوروپاتیک ناشی از پاکلی تاکسول توسط نانوذره اکسید روی در موش
   ◂ زهرا کرمی، مجید حسن پورعزتی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   

●  روغن بذر کتان سبب تقویت بی دردی گاباپنتین در مدل درد التهابی و نوروپاتیک در موش کوچک القا شده توسط پاکلی تاکسول می شود
   ◂ فاطمه پورابراهیمی، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    5th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  مهار رگزایی در غشا کوریونوالانتوپیس جوجه با استفاده از نانوذرات اکسید منگنز
   ◂ مجید حسن پورعزتی، منصوره مجیدی فرد
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    بیست و ششمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
PDF   

●  اثر تجویز نانوکورکومین دندروزومی برمحرومیت از مورفین در موش بزرگ
   ◂ جلال الدین نوروزی طالخونچه، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/08/06  2015/10/28
    دومین همایش ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر ناباروری مصرف دانه بالنگو در موش سوری ماده
   ◂ محمد سعید محمد رضایی، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/03/02  2015/05/23
    کنگره بین المللی تولیدمثل - ISERB 2015


●  اثر ضد دردی تجویز پوستی موسیلاژ دانه ی بالنگو در موش نر بزرگ
   ◂ ربیع اتابکی ، مجید حسن پورعزتی، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی قلب و گردش خون در جانوران

پایان نامه ها

●  تاثیر چرخش کل بدن و تمرین مقاومتی بر دفع سنگ کلیه موش های ویستار
   ◂ وحید مختارنژاداقداش

●  تاثیر چرخش کل بدن با ورتکس و تمرین استقامتی در پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه در موش های نر ویستار
   ◂ مهدی عزتی فر

●  اثر پیش درمانی با روغن بذر کتان بر بی دردی ناشی گاباپنتین بر مدل درد نورپاتیک ناشی از تجویز پاکلی تاکسول در موش کوچک
   ◂ فاطمه پورابراهیمی

●  اثر ضد رگزایی مخلوط نانوذره اکسید منگنز - تاموکسی فن بر غشا کویوالانتوییس جنین جوجه
   ◂ منصوره مجیدی فرد

●  اثر تجویز نانوکورکومین دندروزومی بر وابستگی و نشانگان محرومیت از مورفین در موش بزرگ
   ◂ جلال الدین نوروزی طالخونچه

●  برهمکنش مورفین و اسکوپولامین در یادگیری موش کوچک ازمایشگاهی در مدل وابسته به وضعیت
   ◂ مرتضی ملکی محمودابادی

●  بررسی اثر ضد دردی عصاره بخش های هوایی گیاه خوشک در موش سوری با استفاده از ازمون فرمالین
   ◂ زهره خدادادیان فینی

●  Gender differences in EEF of pateints of idopathic epilepsy
   ◂ اسیه محمدی

●  یک مدل بازی مشارکتی برای شناسایی ژن های موثر در بروز اختلالات طیف اوتیسم
   ◂ یونس کردوندی

●  Effect of connexin 36 inhibitor on
   ◂ جعفر کاظمی قنبرابادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید