دانشگاه شاهد

مجید حسن پورعزتی

استاد یار - دکتری فیزیولوژی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق : 51212252
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212252
پیوندها :
 

دروس مجازی

الکتروفیزولوژی (1) - پنجشنبه 99/2/11 (11:00-12:30) ورود به کلاس
الکتروفیزولوژی (1) - شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
زیست مواد(1) - چهارشنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس
فیزیولوژی سلولهای خونی (1) - شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (50)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی هیستوپاتولوژیک اثر پیشگیری‌کننده تمرین شنا بر رسوب بلور القاشده توسط اتیلن‌گلیکول و اسیب‌های مرتبط با ان در دستگاه ادراری موش بزرگ
   ◂ محمد رحمانی، مجید حسن پورعزتی، مهدی عزتی فر
   ✔ 1399/02/27  2020/05/16
    فیض


●  مصرف خوراکی عصاره استویا کاهش دهنده عوارض کبدی و عصبی القا شده توسط استامینوفن در موش کوچک
   ◂ مجید حسن پورعزتی، دکتر زهرا موسوی، مریم سترگی
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد


●  EVALUATION OF ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF DROSERA SPATULATA
   ◂ Ali Hakakian, Tayebeh Radjabian, Majid Hassanpour-Ezatti, Mehdi Zarrei, Amin Davari
   ✔ 1396/08/25  2017/11/16
    International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research


●  برهمکنش اسکوپولامین و مورفین بر یادگیری وابسته به وضعیت در موش: نقش هیپوکمپ خلفی
   ◂ مرتضی ملکی، Majid Hassanpour-Ezatti، مجید نواییان
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    Basic and Clinical Neuroscience


●  Dendrosomal nanocurcumin prevents morphine self-administration behavior in rats despite CA1 damage
   ◂ Jalaleden Noroozi, Majid Hassanpour-Ezatti, Hojjat A. Alaei
   ✔ 1395/11/06  2017/01/25
    Behavioural Pharmacology


●  اثر ضد رگ زایی نانوذرات اکسید منگنز بر غشای کوریونوالانتوییس جوجه
   ◂ منصوره مجیدی فرد، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  NUMERICAL SIMULATION OF DRUG RELEASE CORONARY STENTS USING A SEMI DISCRETE SPECTRAL COLLOCATION METHOD
   ◂ S. Fakhri, S.H. Momeni-Masuleh, M. Hassanpour-Ezatti
   ✔ 1394/11/09  2016/01/29
    International Journal of Applied Mathematics


●  اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره گیاه خوشک در موش سوری :اثرات مستقل از سیستم اپیوییدی
   ◂ زهره خدادادیان فینی، Majid Hassanpour-Ezatti، زهره خدادادیان، سیده زهرا موسوی
   ✔ 1394/10/11  2016/01/01
    Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine


●  اثر تجویز زیرجلدی میکرو و نانو اکسید منگنز بر سطح گلوکز خون و ترکیب چربی در پلاسمای خون موش بزرگ
   ◂ سید زهرا موسوی، پروانه نجفی زاده
   ✔ 1394/04/15  2015/07/06
    Iranian Journal of Medical Sciences


●  کاهش انگیزه به خودتزریقی مرفین بدنبال تجویز نانوکورکومین دندروزومی در موش ازمایشگاهی بزرگ
   ◂ جلال الدین نوروزی طالخونچه، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران=Iranian Journal of Physiology and Pharmacology
مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  Comparing the effect of air pollution on salivary malondialdehyde and total antioxidant capacity response to a semi-soccer protocol in indoor vs. outdoor environment.
   ◂ Vahab Khan Ahmadi, Ali Samadi, Majid Hassanpour-Ezatti
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  ساخت و ارزیابی نانونیوزوم عصاره گل محمدی بعنوان یک مکمل طبیعی گیاهی برای تجویز همراه با داروهای چشمی موضعی
   ◂ زینب امیری، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  چشم انداز ریاضی در زیست و پزشکی
   ◂ بهروز رییسی وانانی، مجید حسن پورعزتی، ابوالفضل تاری مرزاباد، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  کاربردهای تطبیقی و غیرتطبیقی مدل های گیم در بیوانفورماتیک
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  تاثیرپذیری خستگی ادراکی از مناجات چندبعدی مسیحا
   ◂ محمد کاوند، محمد رحمانی، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1398/07/16  2019/10/08
    اولین کنگره دو سالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری
PDF   

●  تاثیر چرخش کل بدن با ورتکس بر پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه ی القایی با اتیلن گلایکول در موش های نر ویستار
   ◂ محمد رحمانی، مجید حسن پورعزتی، مهدی عزتی فر
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
PDF   

●  چرخش کل بدن تسهیل کننده ی دفع سنگ های کلیوی و کاهش دهنده ی اسیب های کلیوی به دنبال القا سنگ کلیوی توسط اتیلن گلایکول در موش های بزرگ
   ◂ وحید مختارنژاد، مجید حسن پورعزتی، محمد رحمانی
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
PDF   

●  استفاده از زنبورعسل بعنوان یک مدل حیوانی در مطالعات زیستی -عصبی اعتیاد بعنوان یک ردیاب دارویی
   ◂ مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    همایش ملی فراورده های زنبور عسل از منظر زیست شناسی، سلامت و اقتصاد
PDF   

●  EVALUATION OF ANALGESIC AND ANTI -INFLAMMATORY ACTIVITIES OF DROSERA SPATULATA
   ◂ Ali Hakakian, Tayebeh Radjabian, Majid Hassanpour-Ezatti, Mehdi Zarrei, Amin Davari
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    6th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  تخفیف درد نوروپاتیک ناشی از پاکلی تاکسول توسط نانوذره اکسید روی در موش
   ◂ زهرا کرمی، مجید حسن پورعزتی، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی قلب و گردش خون در جانوران

پایان نامه ها

●  تاثیرپذیری خستگی فعالیتی (حاد) و مزمن از مناجالت چند بعدی مسیحا
   ◂ محمد کاوند

●  ارزیابی اثرات ضد دردی نانو نیوزوم حاوی اسپرین و عصاره گل محمدی بر مدل درد قرنیه در موش بزرگ
   ◂ زینب السادات پیمبرپور

●  تاثیر چرخش کل بدن و تمرین مقاومتی بر دفع سنگ کلیه موش های ویستار
   ◂ وحید مختارنژاداقداش

●  تاثیر چرخش کل بدن با ورتکس و تمرین استقامتی در پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه در موش های نر ویستار
   ◂ مهدی عزتی فر

●  اثر پیش درمانی با روغن بذر کتان بر بی دردی ناشی گاباپنتین بر مدل درد نورپاتیک ناشی از تجویز پاکلی تاکسول در موش کوچک
   ◂ فاطمه پورابراهیمی

●  اثر ضد رگزایی مخلوط نانوذره اکسید منگنز - تاموکسی فن بر غشا کویوالانتوییس جنین جوجه
   ◂ منصوره مجیدی فرد

●  اثر تجویز نانوکورکومین دندروزومی بر وابستگی و نشانگان محرومیت از مورفین در موش بزرگ
   ◂ جلال الدین نوروزی طالخونچه

●  برهمکنش مورفین و اسکوپولامین در یادگیری موش کوچک ازمایشگاهی در مدل وابسته به وضعیت
   ◂ مرتضی ملکی محمودابادی

●  بررسی اثر ضد دردی عصاره بخش های هوایی گیاه خوشک در موش سوری با استفاده از ازمون فرمالین
   ◂ زهره خدادادیان فینی

●  تهیه و ارزیابی میزان بی حسی موضعی ژل مخلوط موسیلاژ دانه بالنگو - لیدوکاوئین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ ربیع اتابکینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید