دانشگاه شاهد

مجیده هروی کریموی

دانشیار - PhD


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212151
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (135)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of a 5A-Based Self-Management Program on Empowering the Elderly with Diabetes
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Maedeh Sadeghigolafshanl, Seyed Davood Tadrisi
   ✔ 1399/11/11  2021/01/30
    پژوهش توانبخشی در پرستاری
PDF   

●  Psychometric properties of the Persian version of Instrument of Professional Attitude for Student Nurses (IPASN)
   ◂ Razieh Bandari, Majideh Heravi-Karimooi, Mohammad Eghbali, Fariba Ghaesemzadeh, Ali Montazeri
   ✔ 1399/09/01  2020/11/21
    Nursing Open


●  اثر بخشی انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور، سید داوود تدریسی ، مصطفی دهمردی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1399/08/18  2020/11/08
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  Evaluation of Health Literacy Level in Patients with Angina Pectoris Referred to Selected Hospitals of Tehran
   ◂ Abozar Ejadi, Somaye Javanmardnejad, Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Seyed Davood Tadrisi
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    Journal of Health Literacy
PDF   

●  Comparison of the Effects of Visual and Auditory Distractions on Fistula Cannulation Pain among Older Patients Undergoing Hemodialysis: A Randomized Controlled Clinical Trial
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi, Mina Ghadimi Aghbolagh, Tahereh Bahrami, Seyed Davood Tadrisi, Mojtaba Vaismoradi
   ✔ 1399/06/26  2020/09/16
    Geriatrics
PDF   

●  ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، رویا درگاهی، حمید شریف نیا، علی منتظری
   ✔ 1399/06/11  2020/09/01
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research


●  Psychometric characteristics of the Iranian Caregiver Burden Inventory (CBI) in caregivers of elderly patients with Alzheimer
   ◂ Akram Shafiezadeh, Majideh Heravi-Karimooi, Amin Mirzaee, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Razieh Bandari, Ali Montazeri
   ✔ 1399/05/09  2020/07/30
    Health and Quality of Life Outcomes


●  coronary artery disease education questionnaire (CADE-Q): a second-order confirmatory factor analysis
   ◂ Zahra Marofi, Razieh Bandari, Majideh Heravi-Karimooi, Nahid Rejeh, Ali Montazeri
   ✔ 1399/05/01  2020/07/22
    BMC Cardiovascular Disorders


●  بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی مبتنی بر توانمند سازی بر خودکارامدی سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مرضیه مهدی فرانی، بهاره مروب، سید داوود تدریسی ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1399/04/09  2020/06/29
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  بررسی ارتباط بین فشار بار مراقبتی، اضطراب و افسردگی در مراقبان سالمندان الزایمری
   ◂ مجیده هروی کریموی، ناهید رژه، امین میرزایی، علی منتظری، اکرم شفیع زاده خولنجانی، حمید شریف نیا
   ✔ 1399/04/07  2020/06/27
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
مقالات کنفرانسی (51)   Download XML   Download TXT

●  بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  predictors of qol in iranian heart failure patients
   ◂ Nahid Rejeh, Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
PDF   

●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Seyedeh Navabeh Hosseinkhani، Reza Norouzadeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ Zahra Pishnamazi، Nahid Rejeh، Majideh Heravi-Karimooi
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری، علی منتظری، امیر واحدیان
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  هوش اخلاقی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/03/08  2014/05/29
    دومین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  رعایت مسایل اخلاقی نسبت به سالمندان
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/03/03  2014/05/24
    دومین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  بررسی میزان غفلت از سالمندان توسط اعضای خانواده
   ◂ زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
PDF   

●  اضطراب، بی خوابی و اختلال کارکرد اجتماعی پرستاری شهر تهران
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید حمید شریف نیا، مرتضی مرادپور
   ✔ 1392/08/07  2013/10/29
    پنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
PDF   

●  بررسی ارتباط اضطراب و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر تهران
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، مرتضی مرادپور، سید حمید شریف نیا
   ✔ 1392/07/18  2013/10/10
    ششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهش
PDF   کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

پایان نامه ها

●  اثربخشی تحریکات لمسی بر سطح هوشیاری، معیارهای فیزیولوژیک و رفتاری درد بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت ویژه
   ◂ مریم احمدی

●  تاثیر انحراف فکر بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
   ◂ یعقوب مرادی پور

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن (GFI)در سالمندان
   ◂ رویا درگاهی

●  تاثیر برنامه اموزش خود مدیریتی بر خودکارامدی و کیفیت زندگی سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مرضیه مهدی فرانی

●  بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدلA5بر خود کارامدی و کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت
   ◂ مائده صادقی گل افشانی

●  بررسی ارتباط خودپنداره حرفه‌ای با کیفیت زندگی کاری، استرس و رضایتمندی شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر تهران در سال 1397
   ◂ ابوالقاسم کریمی

●  تاثیر بخور درمانی بر عوارض ناشی از اکستوباسیون در سالمندان بعد از جراحی بای پس شریان کرونر
   ◂ مریم سادات نصر اللهی

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه فشار بار مراقبتی (CBI)در مراقبان سالمندان الزایمری شهرتهران درسال1397
   ◂ اکرم شفیع زاده خولنجانی

●  بررسی ارتباط خارش اورمیک با کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیزدر بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال1397
   ◂ محمد فصیحی رامندی

●  بررسی تاثیر توانمندسازی خود مدیریتی بر خودکارامدی و رضایت از زندگی زنان سالمند منطقه غرب تهران سال 1397
   ◂ ثریا نجاتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید