دانشگاه شاهد

مجیده هروی کریموی

دانشیار - PhD


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212151
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (110)   Download XML   Download TXT

●  نسخه ایرانی پرسشنامه اضطراب سالمندان: یک مطالعه اعتباریابی
   ◂ راضیه بندری، علی منتظری، مجیده هروی کریموی، مژگان میرعمادی، لیلا مجبی
   ✔ 1398/04/21  2019/07/12
    Health and Quality of Life Outcomes


●  )HFKS) ترجمه و اعتباریابی اولیه گونه ایرانی پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
   ◂ علی منتطری، ناهید رژه، سحر سمنانی، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1398/03/19  2019/06/09
    پایش


●  The effect of the eye movement desensitization and reprocessing intervention on anxiety and depression among patients undergoing hemodialysis: A randomized controlled trial
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، طاهره بهرامی، مجیده هروی کریموی، Pauline Griffiths ، مجتبی ویسمرادی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    Perspectives in Psychiatric Care


●  ارتباط جو اخلاقی و تمایل به ترک حرفه در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه
   ◂ عاطفه بریمانی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    اخلاق پزشکی
PDF   

●  Comparison of the Effects of Hand Reflexology versus Acupressure on Anxiety and Vital Signs in Female Patients with Coronary Artery Diseases
   ◂ زهره رحمانی واسو کلایی ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، کیارش ساعتچی، سید داوود تدریسی، زهرا پشت چمن، مجتبی ویسمرادی، Christina Sieloff
   ✔ 1397/11/22  2019/02/11
    Healthcare
PDF   

●  بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مینا قدیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی
   ✔ 1397/11/07  2019/01/27
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر برنامه مشاوره پرستاری بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت کلونوسکوپی بستری در بیمارستان امام خمینی تهران
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، فرح خانی، فاطمه خوشنوای فومنی، محمود امیری
   ✔ 1397/10/19  2019/01/09
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  تاثیر طب فشاری بر اضطراب و پارامترهای همودینامیک بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی
   ◂ زهره رحمانی واسو کلایی ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا پشت چمن، فاطمه زمانی، سید داوود تدریسی
   ✔ 1397/10/10  2018/12/31
    اموزش پرستاری
PDF   

●  بررسی تاثیر ورزش تای چی بر شادکامی مردان سالمندان
   ◂ علیرضا تاجیک قلعه، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، پروانه صمدی کیا، سیدداوود تدریسی
   ✔ 1397/10/04  2018/12/25
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   

●  بررسی رابطه سواد سلامت با تبعیت از رژیم درمانی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون
   ◂ مرضیه رحمتی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی
   ✔ 1397/10/04  2018/12/25
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (51)   Download XML   Download TXT

●  بررسی دانش تغذیه ایی و رزیم غذایی بیماران تحت همو دیالیز
   ◂ فاطمه رحیمی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، رامین تاج بخش
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    the 2nd international and 14th iranian nutrition congress
PDF   

●  predictors of qol in iranian heart failure patients
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    پنجمین کنفرانس بین المللی نارسایی قلبی
PDF   

●  اپیدمیولوژی خودسوزی در سالمندان
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، رضا نوروز زاده، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی رابطه سلب اختیار اعضا خانواده و کیفیت زندگی سالمندان
   ◂ زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/12/13  2015/03/04
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری؛ علی منتظری؛ امیر واحدیان
   ✔ 1393/10/30  2015/01/20
    کنگره کشوری سالمندی و سلامت
PDF   

●  هوش اخلاقی
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/03/08  2014/05/29
    دومین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  رعایت مسایل اخلاقی نسبت به سالمندان
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1393/03/03  2014/05/24
    دومین کنگره اخلاق پرستاری
PDF   

●  بررسی میزان غفلت از سالمندان توسط اعضای خانواده
   ◂ زهرا پیشنمازی، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
PDF   

●  اضطراب، بی خوابی و اختلال کارکرد اجتماعی پرستاری شهر تهران
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید حمید شریف نیا- مرتضی مرادپور
   ✔ 1392/08/07  2013/10/29
    پنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
PDF   

●  بررسی ارتباط اضطراب و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر تهران
   ◂ ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، مرتضی مرادپور(دانشجو)- سید حمید شریف نیا
   ✔ 1392/07/18  2013/10/10
    ششمین سمینار پرستار، ماما و پژوهش
PDF   کتاب ها

●  مراقبت پرستاری در منزل

پایان نامه ها

●  مقایسه ماساژ بازتابی کف پا و طب فشاری بر سردرد ناشی از انفوزیون نیتروگلیسیرین در بیماران زن بستری در اورژانس قلب
   ◂ مریم فتاحی

●  بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی، خود کارامدی و سطح سواد سلامت درمبتلایان به انژین صدری مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران 1396
   ◂ ابوذر ایجادی

●  بررسی ارتباط شجاعت وجواخلاقی با تمایل به ماندگاری در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانهای اموزشی استان مازندران سال 1397
   ◂ عاطفه بریمانی

●  بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب، بی‌قراری و مولفه‌های فیزیولوژیک در بیماران زن تحت جداسازی از ونتیلاتور در بخش‌های مراقبت ویژه
   ◂ فاطمه زواره اصفهانی

●  بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر نگرش به دیابت وکیفیت زندگی در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک‌های دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
   ◂ نیلوفر حسنی

●   بررسی مقایسه تاثیر ماساژ رایحه¬درمانی و رفلکسولوژی کف پا بر پیامدهای بعد از دیالیز
   ◂ محبوبه قاسمی

●  تاثیر گرمادرمانی بر خارش اورمیک و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
   ◂ حامد زارع

●  بررسی تاثیر انحراف فکر بر شاخص های فیزیولوژیک و درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مینا قدیمی اغبلاغ

●  بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه درک پیری
   ◂ مژگان میر عمادی

●  ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر
   ◂ زهرا معروفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید