دانشگاه شاهد

اردشیر دولتی ملک اباد

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : علوم کامپیوتر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  Inverse Generalized Minimum Cost Flow Problem Under the Hamming Distances
   ◂ مبارکه کریمی، مسعود امان، اردشیر دولتی ملک اباد
   ✔ 1398/03/11  2019/06/01
    Journal of the Operations Research Society of China


●  A New Method to Determine Data Membership and Find Noise and Outlier Data Using Fuzzy Support Vector Machine
   ◂ منا خداقلی، اردشیر دولتی، علی حسین زاده، خشایار شمس الکتابی
   ✔ 1397/09/28  2018/12/19
    پردازش علائم و داده ها=Signal and Data Processing


●  حل مسئله 1-میانه با استفاده از روش الفا برش فازی
   ◂ منا خداقلی، اردشیر دولتی ملک اباد، علی حسین زاده
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    تصمیم گیری و تحقیق در عملیات


●  Balancing the data term of graph-cuts algorithm to improve segmentation of hepatic vascular structures
   ◂ Neda Sangsefidi, Amir Hossein Foruzan, Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Computers in Biology and Medicine


●  A Characterization of Horoidal Digraphs
   ◂ Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/07/21  2017/10/13
    Lecture Notes in Computer Science


●  Gomory Hu Tree and Pendant Pairs of a Symmetric Submodular System
   ◂ Saeid Hanifehnezhad Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/07/21  2017/10/13
    Lecture Notes in Computer Science


●  Inverse Multi-objective Shortest Path Problem Under the Bottleneck Type Weighted Hamming Distance
   ◂ Mobarakeh Karimi Massoud Aman and Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/07/21  2017/10/13
    Lecture Notes in Computer Science


●  کاربرد مساله اندازه انباشته چند سطحی با در نظر گرفتن موجودی تخریب شدنی و هزینه های دفع
   ◂ محمود وحدانی، اردشیر دولتی ملک اباد
   ✔ 1394/11/12  2016/02/01
    مدیریت تولید و عملیات


●  Single-Item Lot-Sizing and Scheduling Problem with Deteriorating Inventory and Multiple Warehouses
   ◂ محمود وحدانی، اردشیر دولتی ملک اباد، مهدی بشیری
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  Sharp bounds for the number of matchings in generalized-theta-graphs
   ◂ اردشیر دولتی ملک اباد، S. Golalizadeh
   ✔ 1391/07/10  2012/10/01
    Discussiones Mathematicae Graph Theory
PDF   مقالات کنفرانسی (61)   Download XML   Download TXT

●  الگوریتم مسئله اندازه انباشته با هزینه های خطی و ظرفیت های محدود
   ◂ کوثر عامری، اردشیر دولتی ملک اباد
   ✔ 1397/10/05  2018/12/26
     دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
PDF   

●  حل مسیله بارگیری بهینه قطار با استفاده از الگوریتم مقیاس بندی هزینه
   ◂ مریم پروین چگنی، محجوبه خدادادی دشتکی، اردشیر دولتی
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    سومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات
PDF   

●  پیش بینی روند روزانه بازار بورس ایران با استفاده از شبکه مارکوفی
   ◂ اردشیر دولتی، مریم وحیدی
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی
PDF   

●  مسیله مدیریت مسافرگیری پرواز هواپیما تحت عدم قطعیت
   ◂ اردشیر دولتی، منا خداقلی
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی
PDF   

●  بررسی مسایل مکانیابی و کاربردهای ان در برنامه ریزی شهری
   ◂ اردشیر دولتی، منا خداقلی
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی
PDF   

●  رویکردی جدید به منظور مدلسازی و حل مساله معکوس 1-میانه فازی
   ◂ علی حسین زاده، اردشیر دولتی، منا خداقلی
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    هشتمین سمینار امار و احتمال فازی
PDF   

●  تحلیل حساسیت وزن ریوس برای حفظ 1- میانه بودن یک راس از درخت
   ◂ منا خدافلی و اردشیر دولتی
   ✔ 1396/09/16  2017/12/07
    دومین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات
PDF   

●  INCORPORATING A LOCALLY ESTIMATED APPEARANCE MODEL IN THE GRAPHCUTS ALGORITHM TO EXTRACT SMALL HEPATIC VESSELS
   ◂ Neda Sangsefidia, Amir Hossein Foruzana, Ardeshir Dolatib,Yen-Wei Chen
   ✔ 1396/06/26  2017/09/17
    IEEE International Conference on Image Processing 2017
PDF   

●  A Characterization of Horoidal Digraphs
   ◂ Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Topics in Theoretical Computer Science (TTCS 2017)
PDF   

●  Gomory-Hu Tree and Pendant Pairs of a Symmetric Submodular System
   ◂ Saeid Hanifehnezhad and Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Topics in Theoretical Computer Science (TTCS 2017)
PDF   پایان نامه ها

●  مباحثی در کمینه سازی سیستم های زیر پیمانه ای
   ◂ سعید حنیفه نژاد

●  بررسی حل مسایل بهینه سازی گسسته با رویکردهای اولیه-دوگان
   ◂ مریم وحیدی

●  بررسی معکوس مساله 1-میانه مرتب بر روی درخت ها
   ◂ منا خداقلی

●  بخش بندی عروق هپاتیک با استفاده از مدل ظاهری محلی و الگوریتم گراف کات
   ◂ ندا سنگ سفیدی

●  بهینه سازی مساله شبکه های مارکوفی با روش تجزیه دوگان
   ◂ فائزه زارعی سروش

●  بررسی روش های تبادل پیام مبتنی بر دوباره وزن دهی درختان برای شبکه های مارکوفی
   ◂ سحر خادمی

●  مطالعه ی مساله 1-میانه معکوس بر روی درخت ها
   ◂ فاطمه رشدی

●  بررسی روش تبادل پیام و برخی از کاربردهای ان در بهینه سازی ترکیبیاتی
   ◂ الهام مرحمتی

●  استفاده از برنامه ریزی خطی برای حل مسایل VCSP
   ◂ افسانه پیر

●  مطالعه درخت گوموری هو و برخی از خواص پایه های دوریدوگان ان
   ◂ فهیمه اقازیارتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید