دانشگاه شاهد

محمدصفی رحمانی فر

دانشیار - دکتری تخصصی شیمی-الکتروشیمی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : شیمی
شماره اتاق : 306
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212247
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (37)   Download XML   Download TXT

●  Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نوروزی، محمدصفی رحمانی فر، امیرحسین فروزان
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyond
   ◂ محمدصفی رحمانی فر، ابولحسن نوری، ماهر کیدی، ریچارد کینر، میر فضل الله موسوی
   ✔ 1397/12/28  2019/03/19
    Chemical Society Reviews


●  Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyond
   ◂ Abolhassan Noori, Maher F. El-Kady, Mohammad S. Rahmanifar, Richard B. Kaner and Mir F. Mousavi، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1397/11/22  2019/02/11
    Chemical Society Reviews


●  Asymmetric supercapacitors: An alternative to activated carbon negative electrodes based on earth abundant elements
   ◂ محمدصفی رحمانی فر، مریم همتی، ابو الحسن نوری، ماهر کیدی، میر فضل الله موسوی، ریچارد کینر
   ✔ 1397/10/15  2019/01/05
    Materials Today Energy


●  Thionine Functionalized 3D Graphene Aerogel: Combining Simplicity and Efficiency in Fabrication of a Metal-Free Redox Supercapacitor
   ◂ Y. Shabangoli، , M. S. Rahmanifar,، M. F. El-Kady، , A. Noori، , M. F. Mousavi,، R. B. Kaner
   ✔ 1397/07/29  2018/10/21
    Advanced Energy Materials


●  Facile synthesis of copper hexacyanoferrate/graphene nanocomposite for electrochemical energy storage
   ◂ E. Targholi ، M. S. Rahmanifar S، . M. Mousavi Khoshdel
   ✔ 1397/07/26  2018/10/18
    Applied Organometallic Chemistry


●  A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode material
   ◂ Mohammad S. Rahmanifar, Hooman Hesari, Abolhassan Noori, Mohammad Yaser Masoomi, Ali Morsali, Mir F. Mousavi
   ✔ 1397/02/28  2018/05/18
    Electrochimica Acta


●  The use of an electrocatalytic redox electrolyte for pushing the energy density boundary of a flexible polyaniline electrode to a new limit
   ◂ Masumeh Hashemi, Mohammad S. Rahmanifar, Maher F. El-Kady, Abolhassan Noori, Mir F. Mousavi, Richard B. Kaner,
   ✔ 1396/10/28  2018/01/18
    Nano Energy


●  An integrated electrochemical device based on earth-abundant metals for both energy storage and conversion
   ◂ Yasin Shabangoli, Mohammad S. Rahmanifar, Maher F. El-Kady, Abolhassan Noori, Mir F. Mousavi, Richard B. Kaner
   ✔ 1396/10/16  2018/01/06
    Energy Storage Materials


●  A wide potential window aqueous supercapacitor based on LiMn2O4–rGO nanocomposite
   ◂ S. Rasool Azari Mohammad S. Rahmanifar Maher F. El?Kady Abolhassan Noori · Mir F. Mousavi Richard B. Kaner
   ✔ 1396/06/17  2017/09/08
    Journal of the Iranian Chemical Society
مقالات کنفرانسی (50)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه‌ی حضور و عدم حضور امواج فراصوت در سنتز نانوذرات منگنزدی اکسید
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نورزوی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    سومین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  هسته زایی، رشد و مشخصه یابی لایه نازک MNo2 لایه نشانی شده به روی ITO به روش الکتروشیمیایی
   ◂ کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/28  2016/11/18
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  استفاده از امواج فراصوت در تهیه MNO2 مزوپر و برای کاربرد در پیل روی هوا
   ◂ اباذر حاج نوروزی،محمدصفی رحمانی فر،پروین یعقوبی
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  سنتز نانو ساختارهای MnO2 به روش الکتروشیمی- هیدروترمال برای کاربرد در باطری روی- هوا
   ◂ کبری طاهریان، محمد صفی رحمانی فر، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1395/08/27  2016/11/17
    دوازدهمین کنفرانس سالیانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  طراحی مواد جدید برای الکترود ابرخازن ها توسط ارتقا ساختار الکترونی گرافن
   ◂ احسان تارقلی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    17th iranian physical chemistry conference
PDF   

●  ارزیابی کارایی ابرخازنهای بر پایه گرافن و اثر دپینگ بر و نقص ساختاری بررسی تیوری
   ◂ احسان تارقلی، محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1393/07/29  2014/10/21
    17th iranian physical chemistry conference
PDF   

●  ارتقا ظرفیت ابرخازن گرافنی توسط عاملدار کردن گرافن با گروه های عاملی تک ظرفیتی : مطالعه تیوری
   ◂ احسان تارقلی، محمدصفی رحمانی فر، Ehsan Targholi، S. MortezaM. Khoshdel، Hamideh-sadat Dashtmazari
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  بررسی اثر نقص ساختاری برظرفیت کوانتومی در ابرخازن بر پایه گرافن
   ◂ احسان تارقلی، محمدصفی رحمانی فر، Ehsan Targholi، S. MortezaM. Khoshdel، Hamideh-sadat Dashtmazar
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  مطالعه دینامیک مولکولی افرابش ظرفیت گرافن با استفاده از پیوند کووالانسی پلی پیرول : بررسی طول رشته پلیمر هادی
   ◂ طیبه عرشی، محمدصفی رحمانی فر، Tayyebeh Arshi، SayyedMorteza Mousavi-KhoshdeL، Zahra Khodadad
   ✔ 1393/06/18  2014/09/09
    یازدهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران
PDF   

●  ساخت کاتد باتری روی هوا با استفاده از امواج میکروویو
   ◂ محمدصفی رحمانی فر
   ✔ 1392/11/14  2014/02/03
    دومین همایش ملی باتری ایران
PDF   پایان نامه ها

●  سنتز تعدادی از نانو ساختارهای هیدروکسیدهای دوگانه ی لایه ای کاتیون های واسطه و کاربرد انها در سیستم¬های ذخیره-کننده انرژی الکتروشیمیایی
   ◂ یاسین شبان گلی

●  سنتز تعدادی اسپینلهای نانوساختار کبالت و کامپوزیتهای انها و ارزیابی خواص ابرخازنی انها
   ◂ مریم همتی

●  سنتز تعدادی از شبکه های نانو ساختار فلزی – الی نیکل و کبالت و بررسی خاصیت ابرخازنی انها
   ◂ هومن حصاری

●  مطالعه الکترودهای¬ کربنی پوشیده شده با نانو ساختا¬رهای پلیمرهادی برای استفاده درالکترود مثبت باتری¬های جریانی اکسایشی کاهشی سرب اسیدی
   ◂ کبری قاسمی

●  سنتز و بررسی رفتار الکتروشیمیایی هیدروکسیدهای لایهای دوگانه Ni-Co-Fe سولفیده شده به عنوان ماده فعال الکترودی در سیستمهای ذخیره انرژی
   ◂ افشین باقروند

●  سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت 4O2LiMn با اکسید گرافن کاهش یافته و بررسی کارایی ابرخازنی ان
   ◂ سید عبدالرسول اذری

●  استفاده از امواج فراصوت برای تهیه نانوساختارMno2 جهت بکارگیری در سیستم شبه پیل سوختی
   ◂ پروین یعقوبی

●  تهیّه ی نانوساختارهای دی اکسید منگنز به کمک جریان الکتریسیته برای کاربرد در باتری روی-هوا
   ◂ کبری طاهریان

●  اصلاح الکتروشیمیایی نانو صفحات گرافن توسط برخی از اصلاحگرهای ردوکس و بررسی کارایی ان به عنوان ماده ی فعال الکترودی در ابرخازن ها
   ◂ علی خدابنده لو

●  تهیه نانو کامپوزیت پلی انیلین الیاف کربن و بررسی کارایی الکتروشیمیایی ان جهت ساخت ابر خازن انعطاف پذیر
   ◂ فاطمه قجاوندنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید