دانشگاه شاهد

ایرج رسولی

استاد - Ph.D


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (166)   Download XML   Download TXT

●  ایمونو
   ◂ ایرج رسولی، حمید اسماعیل خانی، معصومه هاشمی، شهرام نظریان، فاطمه سفید
   ✔ 1398/04/12  2019/07/03
    Avicena Journal of Medical Biotechnology


●  specific egg yolk antibodies(IgY) confer protection against acinetobacter baumannii in a murine pneumonia model
   ◂ پرویز اولیا، ایرج رسولی، ابوالفضل جهانگیری- پرویز اولیا-ایرج رسولی-سلیمانیان-درخشانی فر-نقی پور-درزی-علیپور
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    Journal of Applied Microbiology


●  اثر ضد میکربی اسانس مرزه (Satureja spp) بر تولید همولیزین و بیوفیلو در استافیلوکوکوس اوزئوس
   ◂ حوریه صادری، الهه تقیان، نوید سعیدی، فاطمه سفیدکن، رضا محمد صالحی، ایرج رسولی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  correlation of virulence factors and cell adhesion of clinical isolates of acinetobacter baumannii
   ◂ شهرام نظریان، -شکیبا علیپور-، داریوش طالعی، پرویز اولیا-، -ایرج رسولی-، مریم افشار
   ✔ 1397/04/08  2018/06/29
    Archives of Clinical Infectious Diseases


●  An in silico structural and physicochemical characterization of TonBdependent copper receptor in A. baumannii
   ◂ سجاد عبدالهی-ایرج رسولی-سیدلطیف موسوی
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Microbial Pathogenesis


●  The role of TonB-dependent copper receptor in virulence of Acinetobacter baumannii
   ◂ سجاد عبداللهی-ایرج رسولی-سیدلطیف موسوی
   ✔ 1397/01/01  2018/03/21
    Infection,Genetics and Evolution


●  omp33
   ◂ جعفر سلیمیان، عباس علی فولادی، پرویز اولیا، جهانگیری، ایرج رسولی
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Journal of Microbiological Methods
PDF   

●  in silico engineering towards enhancement of Bap-VHH Monoclonal Antibody Binding Affinity
   ◂ -زهرا پاینده-، فاطمه سفید، ایرج رسولی، قاسم اعظمی راد-، راضیه عبدالحمیدی
   ✔ 1396/10/14  2018/01/04
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics


●  omp33
   ◂ Jafar Salimian، Abbas Ali Imani Fooladi، , Parviz Owlia، , Iraj Rasooli, ، Abolfazl Jahangiri,
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Computational Biology and Chemistry
PDF   

●  Antigenic Properties of Iron Regulated Proteins in Acinetobacter baumannii: An In Silico Approach
   ◂ بزم ارا -ایرج رسولی-بوالفضل جهانگیری-فاطمه سفید-شکیبا علیپور-زهرا پاینده
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics
مقالات کنفرانسی (46)   Download XML   Download TXT

●  Development of a DNA aptumer for detection of H. influenzae type b Cetls in CSF samples
   ◂ فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Dissociation constunts for DNA aptanaersfor detection of II. inJtuenzue type b
   ◂ فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  Flow cytometric analysis of aptamer-binding affinity to H.influenz,ae type
   ◂ فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1394/06/03  2015/08/25
    شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
   ◂ فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
   ◂ کیمیا میرزاخانی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  Antimicrobial characteristics of some herbal oils on Pseudomonas aeruginosa
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A phagmide library containing nanobody against bap antigen of acinetobacter baumanni
   ◂ زهرا پاینده، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenic potential of acinetobaterbaumanniiphospholipase D:An in silico Approach
   ◂ الهه زاده حسینقلی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1391/02/07  2012/04/26
    11th internaional congeress of immunology and allergy
PDF   

●  Immunogenicity and protectivity of Bap subunit of A.baumannii
   ◂ محمدرضا رهبر، ایرج رسولی، یاسر فتاحیان
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  Effects of sub-minimal inhibitory concentration of some essential oils on virulence factors of pseudomonas aeruginosa
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، نجف ابادی
   ✔ 1390/04/23  2011/07/14
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases
کتاب ها

●  Essential Oils in Food Preservation، Flavor and Safety

●  ترکیبات فعال بیولوژیکی در طب گیاهی

●  مواد فیتوشیمی-فعالیت های بیولوژیکی و تاثیر بر سلامت

●  افلاتوکسین

●  دروسی در نوروبیولوژی
   ◂ Iraj Rasooli and Lata Mehta

●  روندها در شیمی کربوهیدراتها
   ◂ Iraj Rasooli and P. R. Kulkarni

●  تمرکز در سیاست غذایی، کنترل و پژوهش
   ◂ Iraj Rasooli, A. Allameh and Mohammad B.Rezaei

پایان نامه ها

●  نقشCom1 اسینتوباکتربومانی در جذب DNA خارج سلولی
   ◂ الهه عبیری

●  ایمنی زایی پروتیین نوترکیب ABAYE2132 در بیماری زایی اسینتوباکتربومانی
   ◂ زینب محمودی

●  پراکندگی ژن های دخیل در ویرولانس سوشهای بیماری زای اسینتوباکتربومانی و نقش انها در بیماری زایی
   ◂ راضیه عبدالحمیدی

●  ویژگی ویرولانسیAcinetobacter baumannii پس از حذف ژن گیرنده غشای خارجی مس
   ◂ سجاد عبدالهی مامودان

●  تولید Igy علیه acinctobacter و بررسی اثر حفاظتی ان در مدل موشی
   ◂ ابوالفضل جهانگیری

●  اثر هم افزایی پروتیین Acinetobacter baumannii و فلاژلین در ایمنی زایی
   ◂ مژگان درخشان سفیدی

●  طراحی نانوواکسن کیتوسانی علیه ETEC,EHECT,Shighella flexneri
   ◂ مهدی عظیم بیک

●  اثر هم افزایی پروتیین Pseudomonas aeruginosa و ادجوانت LTB در ایمنی زایی
   ◂ حسن حیدری فارسانی

●  تهیه دیابادی های نوترکیب مشتق شده از انتی بادی های زنجیره سنگین شتری علیه سم باکتری Clostridium btulium تیپ E
   ◂ هدی سادات قاسمی

●  جداسازی DNA اپتامر
   ◂ کیمیا میرزاخانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید