دانشگاه شاهد

بهنام زرپاک

استاد یار - دکتری ریاضی کاربردی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212237
پیوندها :
 

دروس مجازی

زبان تخصصی(1) - دوشنبه (11:45-12:30) ورود به کلاس
زبان تخصصی(1) - چهارشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
فرایندهای تصادفی(1) - دوشنبه (11:00-11:45) ورود به کلاس
فرایندهای تصادفی(1) - چهارشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل(1) - چهارشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل (2) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
معادلات دیفرانسیل (2) - سه شنبه (09:30-10:15) ورود به کلاس

پایان نامه ها

●  تقریبهای عددی و تحلیل پایداری روشهای رونگه-کوتا در معادلات دیفرانسیل تصادفی
   ◂ زهرا نصیری

●  روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی و بررسی پایداری میانگین مربعات
   ◂ بهشته پوراحمد

●  پنهان نگاری تصویر و انالیز پنهان نگاری
   ◂ بهبد کشاورزی

●  Forecasting and monitoring system of date palm spider mite Oligonychus afrasiaticus in integrated pest management program
   ◂ بهرام بساک

●  روش هایی برای حل معادلات انتگرال چند بعدی
   ◂ فهیمه ضیایی

●  روش تبدیل دیفرانسیل برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی
   ◂ فاطمه سلطانی امین

●  Forecasting Stock Index Using Embeding and Fractal Dimension Analysis
   ◂ زینب پورکاظم زیاری زاده

●  براورد ماکزیمم درستنمایی برای فرایندهای انتشار انتگرالگیری شده
   ◂ محمد کچویی سلمانی

●  پیش بینی شاخص سهام توسط انایز بعدهایمحاطی و فراکتالی
   ◂ زینب پورکاظم زیاری زاده

●  حل مساله همزمان سازی سیستم های مخابراتی جهت یافتن تاخیر کانال و شیفت فرکانس کانال بی سیم توسط روش ما کسیمم یابی امید ریاضی
   ◂ حجت صالح اصطهباناتینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید