دانشگاه شاهد

رحیم علیزاده

دانشیار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  توسیعی از نامساوی هاگروپ-هارپ
   ◂ علی معمار همدانی، رحیم علیزاده، سیلوسترو دارگومیر
   ✔ 1398/02/09  2019/04/29
    Linear Algebra and Its Applications


●  خاصیت نشانگر نیمه معین مثبت برای برد عددی نرمی
   ◂ رحیم علیزاده، علی شکیبا زاده
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    Positivity


●  یک قضیه استروفسکی برای عملگرهای فشرده
   ◂ رحیم علیزاده، NC WONG
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    Journal of Nonlinear and Convex Analysis


●  یک مشخصه سازی از فضاهای باناخ به طور متناوب محدب یا هموار
   ◂ H. Espid, R. Alizadeh
   ✔ 1397/01/20  2018/04/09
    Bulletin of the Belgian Mathematical Soclety


●  ماتریس های نامنفی و در نهایت مثبت
   ◂ F. shakeri, R. Alizadeh
   ✔ 1396/01/26  2017/04/15
    Linear Algebra and Its Applications


●  نگاشت های خطی حافظ مقادیر ویژه پارتو
   ◂ R. Alizadeh and F. Shakeri
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Linear and Multilinear algebra


●  مشتق های موضعی روی حلقه ماتریس های پر
   ◂ محمد جواد بیطرفان، رحیم علیزاده
   ✔ 1394/01/03  2015/03/23
    Acta Mathematica Hungarica


●  شعاع طیفی، شعاع عددی، و ضرب عملگرها
   ◂ رحیم علیزاده، Mohammad B. Asadi ، Che-Man Cheng، Wanli Hong، Chi-Kwong Li
   ✔ 1393/10/10  2014/12/31
    Journal of Mathematical Analysis and Applications
PDF   

●  یک مدل اتوماتای سلولی یادگیر برای رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام
   ◂ میلاد مظفری، رحیم علیزاده
   ✔ 1392/06/20  2013/09/11
    Neurocomputing
PDF   

●  نرم های یکانی پایای وابسته به شعاع عددی روی ‌‌(B(H
   ◂ رحیم علیزاده، دکتر محمد باقر اسدی
   ✔ 1392/03/30  2013/06/20
    Mathematical Inequalities And Apllications
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی عکس قضیه استروفسکی
   ◂ Rahim Alizadeh
   ✔ 1396/05/31  2017/08/22
    چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
PDF   

●  قضیه روتا برای فضاهای باناخ با بعد متناهی
   ◂ Rahim Alizadeh
   ✔ 1396/04/15  2017/07/06
    نهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای ان
PDF   

●  فضا های باناخ بعد متناهی با عملگرهای رادیال و نرمال گون یکسان
   ◂ رحیم علیزاده
   ✔ 1393/06/08  2014/08/30
    چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
PDF   

●  یک نا مساوی q-برد عددی و مشخصه سازی برخی از انواع ماتریس ها
   ◂ رحیم علیزاده
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    The 7th Seminar on Linear Algebra and its Applications
PDF   

●  برد عددی و توابع هلو مورفیک
   ◂ رحیم علیزاده
   ✔ 1391/04/19  2012/07/09
    بیستمین سمینار انالیز ریاضی و کاربردهای ان
PDF   

●  نرم های یکانی پایای گذرا و زیر گذرا
   ◂ رحیم علیزاده
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    19th Mathematical Seminar On Analysis and its applications
PDF   

●  نرم های یکانی پایا روی جبرهای *C
   ◂ رحیم علیزاده
   ✔ 1388/01/26  2009/04/15
    هجدهمین سمینار انالیز ریاضی و کاربردهای ان


پایان نامه ها

●  بررسی مساله کامل سازی ماتریس های فاصله اقلیدوسی
   ◂ مینا مرادی کشک ابادی

●  عملگرهای شعاعی و نرمال گون روی فضاهای باناخ
   ◂ حمید اسپید

●  بررسی ماتریس های دارای خاصیت پرون - فریبنیوس
   ◂ پگاه نادری اسیابر

●  کران های مقادیر ویژه ماتریس های مربعی
   ◂ زهرا محمدصادق

●  بیشینه سازی شعاع عددی ماتریس ها به وسیله جایگشت درایه ها
   ◂ عاطفه پیرمیشانی

●  قضیه جیمز برای شعاع عددی
   ◂ ام کلثوم طالبی

●  ویژگی های عملگرهای رادیال و نرمال گون
   ◂ محمدصالح فلاح زاده ابرقویی

●  مسا یلی در تحدب و همبند راهی بودن برد عددی
   ◂ علی شکیبا زاده

●  یک مدل اتاماتای سلولی یادگیرنده برای رفتار سرمایه گذاری در بازار بورس
   ◂ معصومه محمدی حصارلو

●  شکل های محدب مربوط به C-برد عددی ماتریس های مربعی
   ◂ فاطمه مرادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید