دانشگاه شاهد

اصغر کامرانی

استاد یار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  ویژگی های تشریحی ساقه و برگ در سرده Lallemantia از تیره نعناییان
   ◂ روح انگیز عباس عظیمی، فریده عطار، اصغر کامرانی، اکرم رحیمی
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    یافته های نوین در علوم زیستی


●  مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)
   ◂ معصومه اصلانی و اصغر کامرانی و طاهر نژاد ستاری
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق


●  بکار گیری داده های مولکولی برای ازمودن تک نیایی بودن بالنگو
   ◂ اصغر کامرانی-مهرشید ریاحی
   ✔ 1396/05/11  2017/08/02
    Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology


●  شمارش و ریخت شناسی کروموزم های برخی از توده های وحشی چهار گونه بالنگو ایران
   ◂ اصغر کامرانی، Ali Reza Dolatyari
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    Wulfenia


●  ایا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ ازمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها
   ◂ اصغر کامرانی و علیرضا نقی نژاد
   ✔ 1394/07/01  2015/09/23
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق


●  بررسی بوم شناختی رویشگاه های طبیعی چهر گونه بالنگو ایران
   ◂ اصغر کامرانی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  ترکیب اسید چرب در فندقه های Lallemantia canescens
   ◂ مسعود تقی زاده، اصغر کامرانی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  شمارش و ریخت شناسی کروموزمهای 4 توده بالنگوی ایرانی
   ◂ اصغر کامرانی
   ✔ 1393/11/10  2015/01/30
    Wulfenia
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر SCoT
   ◂ ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1393/09/27  2014/12/18
    اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  مطالعه تنوع ژنتیکی توده های وحشی گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر های بین ریز ماهواره ای
   ◂ ندا کردونی، اصغر کامرانی، امیر ناجی
   ✔ 1393/09/07  2014/11/28
    اولین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی اورگانیک
PDF   کتاب ها

●  اکولوژی مانداب ها با نگرشی بر رویشگاه های ماندابی البرز جنوبی
   ◂ علیرضا نقی نژاد -عادل جلیلی

پایان نامه ها

●   Micromorphological and anatomical charactristics of stem and leaves in some species of nut grass family (Cyperaceae)
   ◂ معصومه اصلانی

●  بررسی اثر ماده سورفکتانت در میزان مصرف اب ابیاری بر دو توده گیاه دارویی بالنگو
   ◂ سیداسماعیل ملک شادخت

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی برخی از گونه های گیاه بالنگو با استفاده از نشانگر های IssR و SCoT
   ◂ ندا کردونی

●  Morphologival and anatomical studies in some Dracocephalum and Lallemantia in Iran
   ◂ اکرم رحیمی

●  وتلند و معماری منظر
   ◂ صدیقه سلیمانی

●  سنجش رزمارینیک اسید در تعدادی از گونه های مریم گلی ایران و بررسی امکان افزایش مقدار ان از طریق کشت در شیشه
   ◂ رقیه سادات اجتهد

●  شناسایی فلاونویید ها و اسیدهای چرب ازاد در تعدادی از گونه های بومادران ایران
   ◂ ریحانه دانایی پور

●  بررسی کمی و کیفی فیتواسترول ها و اسیدهای چرب ازاد در سه گونه گزنه در ایران
   ◂ فریده شاهمنصوری

صفحه قدیمی اساتید