دانشگاه شاهد

سید محمد باقر اخوی راد

استاد یار - pediatrics


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اطفال
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر گوش دادن به قران بر سطح کورتیزول بندناف در سزارین به روش بیهوشی اسپاینال: کارازمایی بالینی
   ◂ شیوا رفعتی، Hajieh Borna، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، سید محمد باقر اخوی راد، زهرا عبداله پور
   ✔ 1395/02/11  2016/04/30
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی شیوع اختلالات مادرزادی و اکتسابی زبان در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) در سالهای 91 و 92
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، اطهر معین، سهیلا خداکریم، هانیه شاه میر
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  باکتری های جداشده از ادرار کودکان در جنس و سن های مختلف
   ◂ الهه صفخانی، سید محمد باقر اخوی راد، حوریه صادری، شهرام برومندی، الهام فقیه زاده، سیده مرضیه برومندی
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  ارتباط بین سطح تروپونین بند ناف و دیسترس جنین
   ◂ Maryam rabiee، Shiva Rafati اخوی راد
   ✔ 1391/01/14  2012/04/02
    Shiraz E Medical Journal
PDF   

●  The Effect of Ramadan Fasting on Outcome of PRegnancy
   ◂ Seyed Akhavirad
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    Iranian Journal of Pediatrics


●  incidence of and rick factor for brith traum in iran
   ◂ Seyed Akhavirad, Sakine Moaiedmohseni, Sedigheh Borna
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology


●  شناسائی فنوتیپی سویه های سودوموناس ائروجینوزای مولد متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی
   ◂ زهره کریمی، Seyed Akhavirad، Parviz Owlia، Horieh Saderi، محمد علی بهار
   ✔ 1386/11/01  2008/01/21
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی فراوانی هیپوتیروییدی در نوزادان با هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم
   ◂ مریم صفابخش، محمدباقر اخوی راد، شیوار رفعتی، Hajieh Borna، فرید زایری، مریم صفابخش
   ✔ 1386/06/15  2007/09/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  A comparative study on the efficacy od rectal diazepam and midazolam for reduction of pre-operative anxiety in pediatric patients
   ◂ Seyed Akhavirad, Seyed Mohammad Miraskandari
   ✔ 1386/04/01  2007/06/22
    Iranian Journal of Pediatrics


●  A 15-year Clinicopathologic Evaluation of Wilms Tumor in Referrals of children Hospital
   ◂ Seyed Akhavirad
   ✔ 1385/04/01  2006/06/22
    Iranian Journal of Pathology
مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  بررسی سه ساله ITP در کودکان
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد
   ✔ 1390/07/21  2011/10/13
    بیست و سومین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان


●  بررسی ناهنجاریهای مادرزادی اشکار در متولدین بیمارستانهای شهید مصطفی خمینی و حضرت زینب(س) در دوره 16 ماهه
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد
   ✔ 1389/07/22  2010/10/14
    بیست و دومین همایش بین المللی بیمری های کودکان


●  بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد مصرف انتی بیوتیک در کودکان
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، فرهاد جعفری
   ✔ 1386/08/10  2007/11/01
    سومین جشنواره علمی - تحقیقاتی کودکان سرور


●  اثربخشی ترانسفیوژن در کاهش بیلی روبین خون نوزادان
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد
   ✔ 1386/07/26  2007/10/18
    نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان


●  بررسی عوامل مرتبط با انجام به موقع واکسیناسیون کودکان زیر 6 سال
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، فرهاد جعفری، هادی کاظمی
   ✔ 1386/07/26  2007/10/18
    نوزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان


●  میزان اگاهی مادران نسبت به برنامه واکسیناسیون
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، فرهاد جعفری
   ✔ 1385/07/01  2006/09/23
    هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان


●  بررسی اگاهی مادران در مورد زردی نوزادی و عوامل موثر بر ان
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، فرهاد جعفری
   ✔ 1385/07/01  2006/09/23
    هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان


●  بررسی ارتباط بین تغذیه و کفایت همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز نگهدارنده
   ◂ سید محمد باقر اخوی راد، Reza Afshar، سوزان ثانوی
   ✔ 1385/03/02  2006/05/23
    هفتمین کنگره بیمایهای داخلی


کتاب ها

●  فیزیوپاتولوژی بیماریهای غدد درون ریز
   ◂ دکتررضا افشار - دکترسوزان ثانوی

پایان نامه ها

●  بررسی فراوانی اختلالات زبان در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره
   ◂ هانیه شاهمیر

●  بررسی شیوع ناهنجاریهای مادرزادی اشکار و برخی عوامل مرتبط با ان در نوزادان متولد شده در ییمارستانهای شهید مصطفی خمینی و حضرت زینب(س)
   ◂ هادی جعفری تبار

●  اثر بخشی دیازپام و میدازولام رکتال در کاهش اظطراب قبل از عمل جراحی در مقایسه با دارونما در اطفال 6-1سال در بیمارستان بهرامی سال 85-84
   ◂  ابراهیم داوودی

●  بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی نوزادان بستری بیمارستان مصطفی خمینی بعلت هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم طی سالهای 1383-1382
   ◂ مریم صفا بخش

●  بررسی اگاهی نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده از نحوه مصرف انتی بیوتیک در اطفال زیر 7 سال(بیمارستان شهید مصطفی خمینی زمستان81)
   ◂ هومان کاظمی

●  بررسی اگاهی مادران مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی در مورد زردی نوزادی
   ◂ کیوان صفوی سهی

●  بررسی میزان اگاهی مادران مراجعه کننده به درمانگاههای اطفال و زنان بیمارستان مصطفی خمینی از برنامه واکسیناسیون کودکانشان از اذر تا اسفند ماه 1380
   ◂ حسین رستمی

●  بررسی تاثیر تعویض خون در کاهش سطح بیلی روبین سرم نوزادان در بیمارستان شهید مصطفی خمینی طی سالهای 80-1375
   ◂ محمدباقر داراب پور

●  بررسی هیستوپاتولوژی تومور ویلمز در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سالهای 1378-1363
   ◂ مهدی عابدینی

●  بررسی موارد بیماری IDIOPA THIC TROMBOCYTOPENIC PURPURA) ITP مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در فاصله سالهای 1377-1375
   ◂ امیرحسین تکیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید