دانشگاه شاهد

منیژه کرمی

دانشیار - دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق : 021-51212243
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212200
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  اثر حفاظتی نانوذرات نقره بر پلی کیستیک تخمدانی القا شده با مرفین در رت
   ◂ منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Nanomedicine Research Journal


●  اثر داخل امیگدال مرکزی نانوذرات نقره.....
   ◂ علی حایری روحانی، منیژه کرمی ، مهناز رحیم پور
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
     Annual International Addiction Science congress 12
PDF   

●  نانوذرات نقره اثر سمیت کلشی سین را در پارامسییم کوداتم اشکار می سازند
   ◂ ربابه محمدی، منیژه کرمی، فاطمه بساوند
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    Advanced Science, Engineering and Medicine


●  اثر مهار رسپتور مو اپیوییدی.....
   ◂ محمدرضا جلالی ندوشن، منیژه کرمی ، صدیقه زارعی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    4th International congress on reproduction
PDF   

●  تاثیر مصرف مزمن الکل بر یادگیری و حافظه فضایی در موش ازمایشگاهی بزرگ
   ◂ سمیرا گراوند، منیژه کرمی
   ✔ 1396/11/26  2018/02/15
    23rd iranian congress of physiology and pharmacology
PDF   

●  اثر نانوذرات نقره بر اظهار نشانگان ترک القا شده با ناوکسان در رت شرطی شده با مرفین
   ◂ مهناز رحیم پور منیژه کرمی علی حایری روحانی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  کاندید جدید مدل شبه تشنج با میکرواینجکشن کلشی سین در استریاتوم رت های ویستار نر
   ◂ زهرا فخرالاسلام منیژه کرمی مهرداد روغنی محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  نانوذرات طلا بر دمیلیناسیون جسم پینه ای رت در معرض قرار گرفته با ال ارژینین بهبود نشان می دهند
   ◂ مه جبین خسروی بنجار منیژه کرمی محمدرضا جلالی ندوشن اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر جانبی اتانول بر یادگیری در یک ارزیابی از رفتار جستجوگرانه رت
   ◂ سمیرا گراوند منیژه کرمی محمدرضا جلالی ندوشن
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر بخشی اموزشی شناختی کامپیوتری در بهبود و ارتقا حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل دانشگاه شاهد
   ◂ منیژه کرمی، بتول رحمتی، سیامک افشین مجد، خلیلی محسن، قاعدی غلامحسین
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   کتاب ها

●  جانورشناسی (1 ) بی مهرگان

●  جانورشناسی (1) بی مهرگان چاپ هفتم

●  جانورشناسی 1 بی مهرگان چاپ ششم

●  جانورشناسی(1)مهره داران

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان چاپ سوم

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان چاپ چهارم

●  جانورشناسی(2)مهره داران چاپ دوم

●  جانوران تک یاخته ای اب های شیرین (راهنمای جمع اوری جداسازی کشت و تشخیص)

پایان نامه ها

●  مداخله دوپامین در القای پلی کیستیک تخمدانی ناشی از مرفین در هسته ونترومدیال هیپوتالاموس موش بزرگ ماده
   ◂ سمانه افراز

●  تداخل مرفین و کلشی سین در القای تنش حرکتی پارامیسیم در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زهرا هداوندمیرزایی

●  اثر میکرو اینجکشن کلشی سین در استریاتوم پشتی برای ایجاد مدل شبه تشنج صرع در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ زهرا فخرالاسلام

●  بهبود دمیلیناسیون القا شده با میکرواینجکشن ال - ارژینین در جسم پینه ایی مغز موش بزرگ توسط نانوذرات طلا
   ◂ مه جبین خسروی بنجار

●  اثر مهار رسپتور mu اپیوییدی در هسته میانی-شکمی هیپوتالاموس بر کیست زایی تخمدانی القا شده با مرفین در موش ازمایشگاهی بزرگ
   ◂ صدیقه زارعی

●  اثر دوزهای بسیار پاِیین اتانول برParamecium caudatum در بستر شوک الکتریکی خفیف
   ◂ زینب محمدی

●  اثر ترکیبی L-NAME و مرفین در هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس(VMH) در حضور نانوذرات نقره بر سیستم تولیدمثلی موش ویستار ماده
   ◂ الهام سلامی

●  تاثیر توقف انزیم نیتریک اکساید سنتاز بر کیست زایی ناشی از تزریق مرفین داخل هسته ی میانی شکمی هیپوتالاموس موش ویستار ماده
   ◂ شیما کاکاوند

●  تاثیر مهارگیرنده های اپیوییدی توسط نالوکسان بر کیست زایی ناشی ازتزریق مرفین داخل VMH(هسته شکمی میانی هیپوتالاموس) موش ویستار ماده
   ◂ مینا غفاری

●  کاربری نانو ذرات نقره در بررسی اثر توکسیک کلشی سین بر سیستم نوروموتور Paramecium caudatum
   ◂ فاطمه بساوندصفحه قدیمی اساتید