دانشگاه شاهد

منیژه کرمی

دانشیار - دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق : 021-51212243
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212200
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (60)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر تداخلی دوزهای پایین کتامین با سندروم تخمدان پلی کیستیک القا شده با مرفین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، معصومه بختیاری، فاطمه بابایی سوسهاب، منیژه کرمی
   ✔ 1400/06/17  2021/09/08
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  تاثیر ال-ارژینین بر سطح استروژن و کیست تخمدانی در رت های مسن دارای تخمدان پلی کیستیک
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، فاطمه لک زائی، منیژه کرمی
   ✔ 1400/05/06  2021/07/28
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر تزریق همزمان ال-ارژینین در هیپوکامپ پشتی و ماده خاکستری دور قنات سیلویوس بر روی بی دردی ناش از مرفین در ازمون فرمالین رت
   ◂ منیژه کرمی، محبوبه هاشمی، محمدرضا زرین دست
   ✔ 1400/05/06  2021/07/28
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  مدل حیوانی زنده برای صرع با استفاده از تزریق کلشی سین به داخل استریاتوم پشتی
   ◂ مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، منیژه کرمی، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1400/03/29  2021/06/19
    International Journal of Epilepsy


●  تزریق کلشی سین به جسم مخطط پشتی مغز موش باعث صرع می شود
   ◂ منیژه کرمی، مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  نانوذرات نقره در امیگدال مرکزی باعث القای بیان c-Fos می شوند که این امر به تخفیف اثرات معکوس نالوکسان در حیوان متکی به مرفین می انجامد
   ◂ منیژه کرمی، علی حائری روحانی، مهناز رحیم پور
   ✔ 1399/08/14  2020/11/04
    Nanomedicine Research Journal
PDF   

●  بررسی اثـر تـداخلی انتاگونیسـت D2 گیرنـده دوپامین بـر سـندرم پلـی کیسـتیک تخمـدانی القاشده با مرفین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ منیژه کرمی، مرضیه محمدی، سمانه افراز
   ✔ 1399/06/09  2020/08/30
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اتانول از طریق کاهش ارتباطات سیناپسی نورون های مکانی هیپوکامپ بر حافظه اسیب وارد می کند
   ◂ سمیرا گراوند، منیژه کرمی
   ✔ 1399/04/14  2020/07/04
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  نانوذرات نقره در امیگدال مرکزی موش بزرگ شرطی شده با مرفین اثر حمایتی بر حمله ترک ناشی از نالوکسان به واسطه سطح بالای نیتریک اکساید دارد
   ◂ مهناز رحیم پور، منیژه کرمی، علی حائری روحانی
   ✔ 1398/11/08  2020/01/28
    Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology


●  تداخل سولپیراید با مرفین در القای ناباروری در رت نر
   ◂ مهدیه جعفرپور فرد، منیژه کرمی، محمد رضا جلالی ندوشن
   ✔ 1398/09/09  2019/11/30
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   مقالات کنفرانسی (61)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر ال-ارژنین بر رفتار جستجوی تازگی در موش بزرگ الزایمری شده ناشی از تجویز AlCl3 در هیپوکامپ پشتی
   ◂ سمیرا گراوند، هدایت صحرایی، فردین رحیمی، منیژه کرمی
   ✔ 1400/10/01  2021/12/22
    دهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
PDF   

●  اثر ال-ارژینین بر استرادیول یائسگی
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، منیژه کرمی، فاطمه لک زائی
   ✔ 1400/03/24  2021/06/14
    9th Yazd international congress and student award on reproductive medicine
PDF   

●  بازدارندگی سیستم گابائرژیک بر استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ پشتی در مدل تجربی پلی کیستیک تخمدانی رت القا شده با مرفین
   ◂ منیژه کرمی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا جمشیدی
   ✔ 1400/02/23  2021/05/13
    9th Yazd international congress and student award on reproductive medicine
PDF   

●  مدل های حیوانی در مطالعات فیزیولوژیک: چالش ها و افق های پیش رو
   ◂ منیژه کرمی
   ✔ 1399/11/28  2021/02/16
    بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  تداخل بین نالوکسان و نانوذرات نقره در امیگدال مرکری
   ◂ منیژه کرمی، علی حائری روحانی، مهناز رحیم پور
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  دوز پایین ال-ارژینین می تواند باعث افزایش استروژن در یائسگی شود
   ◂ منیژه کرمی، فاطمه لک زائی، محمد رضا جلالی ندوشن
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  L-NAME در دوز کم با تزریق در داخل هیپوکامپ بر بی درددی مرفین در تست فرمالین تاثیر نمی گذارد
   ◂ منیژه کرمی، محمدرضا زرین دست، محبوبه
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  اینتراکشن متوکلوپرامید با القای تخمدان پلی کیستیک ناشی از مرفین در رت
   ◂ مرضیه محمدی، منیژه کرمی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
PDF   

●  اینتراکشن سولپیراید داخل صفاقی با مرفین در القای ناباروری نرینه
   ◂ مهدیه جعفرپور، منیژه کرمی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
PDF   

●  اثر داخل امیگدال مرکزی نانوذرات نقره.....
   ◂ مهناز رحیم پور، منیژه کرمی، علی حایری روحانی
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
     Annual International Addiction Science congress 12
PDF   کتاب ها

●  جانورشناسی (1 ) بی مهرگان

●  جانورشناسی (1) بی مهرگان چاپ هفتم

●  جانورشناسی 1 بی مهرگان چاپ ششم

●  جانورشناسی(1)مهره داران

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان چاپ سوم

●  جانورشناسی(1) بی مهرگان چاپ چهارم

●  جانورشناسی(2)مهره داران چاپ دوم

●  جانوران تک یاخته ای اب های شیرین (راهنمای جمع اوری جداسازی کشت و تشخیص)

پایان نامه ها

●  اثرحفاظتی کوئرستین در جلوگیری ازاسیب بیضه القاشده با متوترکسات در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ انسیه جنیدی

●  بررسی رفتارهای شیمیوتاکسیس پارامسییم کوداتم در مواجهه با نانو ماده ی Fe2O3
   ◂ فاطمه غلامی هابیل

●  اثر حفاظتی میدان مغناطیسی بر تخریب نوروتوکسینی (کلشی سین) سیستم نوروموتور پارامسییم کوداتم در حضور نانوماده‌ی Fe2O3
   ◂ متینه شیخ محمدی

●  اثر تحریک سیستم نیتریک اکساید بر سطح سرمی و تخمدانی ناقل البومینی هورمون های جنسی در موش بزرگ ازمایشگاهی سالمند
   ◂ هدی ال حیدر

●  اثر تزریق داخل صفاقی ال-ارژینین بر فعال شدن دوپامین بتا هیدروکسیلاز تخمدانی رت سالمند
   ◂ فاطمه ادیبی فرد

●  اثر تداخلی استروژن با دوزهای پایین بر پلی‌کیستیک تخمدانی القا شده با مرفین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه بابائی سوسهاب

●  تداخل دوزهای پایین کتامین با پلی کیستیک تخمدانی القا شده با مرفین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ معصومه بختیاری

●  اثر تزریق نالوکسان در هسته مرکزی امیگدال بر بیان نیتریک اکساید و c-fos در این هسته و CA1 موش بزرگ ازمایشگاهی شرطی شده با مرفین در حضور نانوذرات نقره
   ◂ مهناز رحیم پور

●  اثر کلشی سین بر القای صرع در رت ویستار نر
   ◂ عطیه نژادابراهیم

●  اثر میدان مغناطیسی بر مهار فعالیت حرکتی القا شده با کلشی سین در پارامسییم کوداتم
   ◂ محب محمدعربینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید