دانشگاه شاهد

بهزاد نجفی سقزچی

استاد یار - دکتری ریاضی محض


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  مترهای فینسلری لندزبرگ تعمیم یافته
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، محمد زمانزاده
   ✔ 1392/07/14  2013/10/06
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  بررسی منیفلدهای نزدیک کن موتسو
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، نیلوفر حسین پورکاشانی
   ✔ 1392/07/12  2013/10/04
    Turkish Journal of Mathematics
PDF   

●  بررسی مترهای فینسلری شبه P-کاهش یافته
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، اکبر طیبی-اسماعیل پیغان
   ✔ 1392/05/28  2013/08/19
    ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII AL I CUZA DIN IASI-SERIE NOUA-MATEMATICA
PDF   

●  یک مشخصه سازی مترهای فینسلری با انحنای ثابت
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی
   ✔ 1391/08/20  2012/11/10
    Italian Journal of Pure and Applied Mathematics
PDF   

●  منیفلدهای فینسلری پیچشی دوگانه با ویژگی های انحنایی غیر ریمانی
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، اکبر طیبی- اسماعیل پیغان
   ✔ 1391/05/05  2012/07/26
    Annales Polonici Mathematici
PDF   

●  بررسی شبه C-کاهشی بودن متریکها
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، اکبر طیبی-اسماعیل پیغان
   ✔ 1391/02/01  2012/04/20
    International Journal of Geometric Methods In Modern Physics
PDF   

●  بررسی مترهای بروالدی ایزوتروپیک
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، akbar tayebi
   ✔ 1390/12/18  2012/03/08
    Annales Polonici Mathematici
PDF   

●  یک خانواده از مترهای راندرزی اینشتینی
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، دکتر اکبر طیبی
   ✔ 1390/07/07  2011/09/29
    International Journal of Geometric Methods In Modern Physics


●  بررسی یک معادله ناوردای تصویری در هندسه فینسلری
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی
   ✔ 1390/06/27  2011/09/18
    ششمین سمینار هندسه و توپولوژی ایران


●  بررسی m-متریکهای با انحنای خاص
   ◂ بهزاد نجفی سقزچی، اکبر طیبی
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    Comptes Rendus Mathematique
کتاب ها

●  هندسه هذلولوی
   ◂ اسداله رضوی

●  اشنایی با هندسه منیفلد
   ◂ بهزاد نجفی-مرتضی میرمحمدرضایی-علی صادقی

●  چگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم؟
   ◂ بهزاد نجفی-اکبر طیبی-سمانه نجفی

پایان نامه ها

●  لاپلاسین‌های روی کلاف مماس منیفلد‌های فینسلری
   ◂ راحله رضایی

●  Sasakian finsler structures
   ◂ نیلوفر حسین پورکاشانی

●  متریکهای فینسلری با انحنای لندزبرگی خاص
   ◂ عادل جرفی

●  تبدیلات کانفرمال در هندسه فینسلری
   ◂ منا بارونیان

●  بررسی مترهای انیشتینی تعمیم یافته در هندسه فینسلر
   ◂ سمانه اموزگار

●  ساختن صریح مترهای فینسلر اینشتینی با انحنای پرچمی غیرثابت
   ◂ نرگس داودی جدی

●  (a,b)-metrics with relatively isotropic mean Landsberg curvature
   ◂ سمانه سادات صابرعلی

●  بررسی هندسه فضای مماس در منیفلدهای فینسلری
   ◂ انسیه عموعابدی

صفحه قدیمی اساتید