دانشگاه شاهد

مهدی اخباری

دانشیار - دکتری مهندسی برق PhD مهندسی برق - قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :98-21-51212066
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  طراحی و تحلیل حفاظت کاتدیک خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از مدار معادل توزیع یافته
   ◂ حامد محمداوغلی، مهدی اسکندرزاده ، علی کلاکی، مهدی اخباری
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    Journal of Natural Gas Science and Engineering


●  انتقال سریع شینه موتور در پلنت های صنعتی، یک دورنمای دینامیکی
   ◂ قاسم رنجبری، مهدی اخباری، احد کاظمی
   ✔ 1399/07/10  2020/10/01
    Electric Power Systems Research


●  کلیدزنی انتقال در برنامه ریزی یک پارچه تعمیرات انتقال و تولید در سیستم قدرت
   ◂ حمید بهنیا، مهدی اخباری
   ✔ 1398/09/15  2019/12/06
    مهندسی برق دانشگاه تبریز
PDF   

●  الگوریتمی جهت اشکارسازی خطا در خطوط انتقال HVDC
   ◂ حامد سوری، مهدی اخباری
   ✔ 1398/09/15  2019/12/06
    مهندسی برق دانشگاه تبریز
PDF   

●  طرح کنترلی برای اصلاح عدم تعادل ولتاژ در میکروگرید در حالت جزیره ای
   ◂ مهدی اخباری، حسین نیا سجاد، Mohsen Hamzeh، J.M. Guerrero
   ✔ 1398/07/14  2019/10/06
    Electric Power Systems Research


●  Integrated generation and transmission maintenance scheduling by considering transmission switching
   ◂ Hamid Behnia, Mahdi Akhbari
   ✔ 1397/09/30  2018/12/21
    International Transactions on Electrical Energy Systems
PDF   

●  Generation and transmission equipment maintenance scheduling by transmission switching and phase shifting transformer
   ◂ Hamid Behnia, Mahdi Akhbari
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
PDF   

●  Detection of PMU spoofing in power grid based on phasor measurement analysis
   ◂ Mohammad Yasinzadeh, Mahdi Akhbari
   ✔ 1397/02/25  2018/05/15
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  مبدل افزاینده بازده بالا با سوییچینگ نرم برای کاربرد فتوولتاییک
   ◂ Mehdi Akhbari، پویا امیری، محمد نیلساز
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems
PDF   

●  Transient current limiter for suppressing transformer inrush, motor starting and fault currents in power system
   ◂ Pouya Amiri, Mahdi Akhbari
   ✔ 1395/09/29  2016/12/19
    IET Electric Power Applications
مقالات کنفرانسی (37)   Download XML   Download TXT

●  هماهنگی حفاظتی تطبیقی در ریز شبکه ها در حالت عملکرد جزیره ای و متصل به شبکه
   ◂ مهدی اخباری، عبدالرضا قلی پور
   ✔ 1398/03/31  2019/06/21
    Electrical power distribution networks
PDF   

●  طرح حفاظت تطبیقی برای ریز شبکه های هوشمند دارای منابع انرژی تجدید پذیر
   ◂ مهدی اخباری، عبدالرضا قلی پور
   ✔ 1398/03/27  2019/06/17
    Electrical power distribution networks
PDF   

●  کنترل بهینه شبکه چند ترمیناله VSC-HVDC برای مزرعه بادی به کمک الگوریتم جستجوی HSS
   ◂ مهدی اخباری، علی قاسمی
   ✔ 1398/03/21  2019/06/11
    Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation


●  طرح هماهنگی حفاظتی با قابلیت اطمینان بالا برای ریزشبکه های هوشمند دارای منابع انرژی تجدید پذیر
   ◂ مهدی اخباری، عبدالرضا قلی پور
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
PDF   

●  الگوریتم سوئیچینگ بهینه برای اینورترهای 15 سطحی با توپولوژی های مختلف به کمک الگوریتم ژنتیک
   ◂ خدادوست، علی قاسمی، حسین کرمی، مهدی اخباری، کئورگ قره پتیان
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    IEEE 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI)
PDF   

●  کاربرد الگوریتم جستجوی کوکو در کاهش THD یک اینورتر 15 سطحی
   ◂ علی قاسمی، مهدی اخباری، خدادوست
   ✔ 1397/11/22  2019/02/11
    Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation


●  کاهش نوسانات ولتاژ لینک DC در UPFC به کمک مبدل پل
   ◂ علی قاسمی، کوشا چوبداری، مهدی اخباری
   ✔ 1397/11/02  2019/01/22
    7th CIRED Regional Conference On Electricity Distribution
PDF   

●  تشخیص اشباع CT با الگوریتم مبتنی بر مشتق سیگنال و تنظیم تطبیقی رله اضافه جریان به منظور حفظ هماهنگی حفاظتی
   ◂ عبدالرضا قلی پور، مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  تعیین تعداد مشترک خاموش شده در هر خاموشی با استفاده از روش تخمینی و کلاسیک جهت محاسبه دقیق شاخص های قابلیت اطمینان
   ◂ عبدالرضا قلی پور، مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  مدار جداساز توان موازی و اکتیو برای ماژولهای فتوولتاییک
   ◂ ناصر قاسمی، Mehdi Akhbari
   ✔ 1396/08/01  2017/10/23
    کنفرانس - سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
PDF   پایان نامه ها

●  مانیتورینگ و عیب یابی سیستمهای خورشیدی با تخمین پارامترهای الکتریکی پنلهای خورشیدی
   ◂ علی اکبر غفاری علمداری

●  بهبود کیفیت توان در ریزشبکه ها
   ◂ سجاد حسین نیا

●  برنامه¬ریزی میان مدت سیستم قدرت با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال
   ◂ حمید بهنیا

●   ارایه مدار معادل الکتریکی برای سیستم حفاظت کاتدی
   ◂ حامد محمداوغلی

●  ارایه استراتژی کنترلی برای اینورترهای چند سطحی با ساختار ?-type برای کاربرد در سیستمهای فتوولتاییک
   ◂ سها شب زنده دار

●  الگوریتمی جهت اشکار سازی خطا در خطوط انتقال HVDC
   ◂ حامد سوری

●  طراحی بهینه و ساخت میکرواینورتر خورشیدی متصل به شبکه
   ◂ ناصر قاسمی

●  A Novel PMU Anti-Spoofing Algorithm which is capable of refinng spoofing bad data
   ◂ محمد یسن زاده شللو

●  مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن شاخص عملکرد مکان PMUدر سیستم قدرت
   ◂ مرتضی وادی زاده

●  کنترل عملکرد منفرد توربین بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم(PMSG)
   ◂ محمدحسن جعفری ندوشننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید