دانشگاه شاهد

مهدی اخباری

استاد یار - دکتری مهندسی برق PhD مهندسی برق - قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :98-21-51212066
پیوندها :
 

مقالات   Download XML

●  برنامه ریزی جامع تعمیرات خطوط انتقال و سیستم تولید با در نظر گرفتن کلید زنی انتقال
   ◂ حمید بهنیا، مهدی اخباری
   ✔ 1397/09/30  2018/12/21
    International Transactions on Electrical Energy Systems
PDF   

●  برنامه ریزی تعمیرات تجهیزات تولید و انتقال با در نظرگرفتن کلیدزنی انتقال و ترانسفورماتور شیف فاز
   ◂ مهدی اخباری، حمید بهنیا
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
PDF   

●  اشکارسازی حمله سایبری به PMU ها در شبکه قدرت بر اساس تحلیل اندازه گیری فازوری
   ◂ محمد یسن زاده شللو؛ مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/25  2018/05/15
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  تشخیص اشباع CT با الگوریتم مبتنی بر مشتق سیگنال و تنظیم تطبیقی رله اضافه جریان به منظور حفظ هماهنگی حفاظتی
   ◂ عبدالرضا قلی پور، مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  تعیین تعداد مشترک خاموش شده در هر خاموشی با استفاده از روش تخمینی و کلاسیک جهت محاسبه دقیق شاخص های قابلیت اطمینان
   ◂ عبدالرضا قلی پور، مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق
PDF   

●  مبدل افزاینده بازده بالا با سوییچینگ نرم برای کاربرد فتوولتاییک
   ◂ مهدی اخباری؛ پویا امیری؛ محمد نیلساز
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems
PDF   

●  کلیدزنی انتقال در برنامه ریزی یک پارچه تعمیرات انتقال و تولید در سیستم قدرت
   ◂ حمید بهنیا؛ مهدی اخباری
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    مهندسی برق دانشگاه تبریز


●  الگوریتمی جهت اشکارسازی خطا در خطوط انتقال HVDC
   ◂ حامد سوری؛ ، مهدی اخباری
   ✔ 1396/11/15  2018/02/04
    مهندسی برق دانشگاه تبریز


●  مدار جداساز توان موازی و اکتیو برای ماژولهای فتوولتاییک
   ◂ ناصر قاسمی؛ مهدی اخباری
   ✔ 1396/08/01  2017/10/23
    کنفرانس - سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  محدود کننده جریان های گذرا برای حذف جریان هجومی؛ جریان راه اندازی و جریانهای خطا در سیستم قدرت
   ◂ پویا امیری؛ مهدی اخباری
   ✔ 1395/09/29  2016/12/19
    IET Electric Power Applications
پایان نامه ها

●   ارایه مدار معادل الکتریکی برای سیستم حفاظت کاتدی
   ◂ حامد محمداوغلی

●  ارایه استراتژی کنترلی برای اینورترهای چند سطحی با ساختار ?-type برای کاربرد در سیستمهای فتوولتاییک
   ◂ سها شب زنده دار

●  الگوریتمی جهت اشکار سازی خطا در خطوط انتقال HVDC
   ◂ حامد سوری

●  طراحی بهینه و ساخت میکرواینورتر خورشیدی متصل به شبکه
   ◂ ناصر قاسمی

●  A Novel PMU Anti-Spoofing Algorithm which is capable of refinng spoofing bad data
   ◂ محمد یسن زاده شللو

●  مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن شاخص عملکرد مکان PMUدر سیستم قدرت
   ◂ مرتضی وادی زاده

●  Control of Stand-Alone Variable-Speed Wind Turbine with Permanent Magnet Synchronous Generator(PMSG)
   ◂ محمدحسن جعفری ندوشن

●  Novel Method for Harmonic and Unbalanced load Compensation and Dynamic Response of DFIG in islanding mode.
   ◂ صالح رحمانی

●  طراحی و ساخت درایور لامپهای روشنایی خیابانی LED
   ◂ علیرضا حلاجیان مفردکاشانی

●  بهبود رژیم اعمال پالس اتش روی TCR-SVC با هدف حذف پدیده دوشاخگی و تغییر ناگهانی جریان
   ◂ علی منوچهرطیبیصفحه قدیمی اساتید