دانشگاه شاهد

سروش اخلاقی

دانشیار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  بیشینه سازی کمینه نرخ قابل حصول در کانال تداخلی دو کاربره ضعیف
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    IEEE Transactions on Information Forensics and Security


●  کدگزاری چند لایه مقاوم در حضور عدم قطعیت توزیع کانال
   ◂ سید علی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/10/03  2018/12/24
    IEEE Communications Letters


●  ارایه یک راهکار کدگذاری چند لایه ای کاغذ کثیف در کانال محو شدگی رایلی
   ◂ سیدعلی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/09/08  2018/11/29
    IET Communication


●  کنترل توام توان و منابع در در ناحیه snr پایین در کانال فراسوی یک شبکه دو سلوله
   ◂ عطاالله خلیلی، سروش اخلاقی
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  بیشینه سازی حداقل نرخ امن یک شبکه رله دو طرفه با استفاده از روش شکل دهی پرتو در فضای صفر
   ◂ عرفان خرداد، سروش اخلاقی، میثم میرزایی
   ✔ 1396/02/21  2017/05/11
    IET Communication


●  ظرفیت امن شبکه های رله دو طرفه
   ◂ میثم میرزایی، سروش اخلاقی
   ✔ 1395/08/17  2016/11/07
    Wireless Personal Communications


●  متوسط اعوجاج قابل حصول در کانال تداخلی غیر متمرکز
   ◂ سید علی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  کدکردن چند لایه برای کانالهای محوشدگی بلوکی با احتمال بیرون افتادگی
   ◂ سیمین کیخسروی ، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1395/03/26  2016/06/15
    Annals of Telecommunications


●  متوسط نرخ قابل حصول راهکار پخش همگانی در کانالهای محوشدگی بلوکی در حضور واسط
   ◂ مینا باغانی، سروش اخلاقی اصفهانی، ولی الله گل زاده
   ✔ 1394/10/20  2016/01/10
    IET Communication


●  راهکارهای شکل دهی بیم برای شبکه های همیار رله چند انتنی
   ◂ میثم میرزایی ونی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1394/07/23  2015/10/15
    IET Communication
مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●  تخصیص توام منابع و کنترل توان بصورت مجانبی در کانال فراسوی شبکه های دو سلولی
   ◂ عطاالله خلیلی، سروش اخلاقی، میثم میرزایی
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    IEEE 4th International conference on knowledge-based engineering and innovation


●  نرخ امن مجانبی شبکه های مخابراتی بیسیم غیر متمرکز
   ◂ حوریه قربانی، سروش اخلاقی، سید علی خدام حسینی
   ✔ 1396/04/11  2017/07/02
    25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  نرخ امن قابل حصول رله های AF چند انتنه به کمک شکل هی پرتو همزمان در انتنهای فرستنده و گیرنده
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    International Symposium on Telecommunication
PDF   

●  منحنی موازنه نرخ قابل حصول احتمال خروج در کانالهای مخابراتی محوشدگی
   ◂ فاطمه امیرنوایی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    The IEEE International Workshop on on Signal Processing Advances in Comminications 2014
PDF   

●  بیشینه کردن حداقل نرخ قابل حصول امن در یک شبکه تداخلی دو کاربره
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    International Workshop on Communication and Information Theory 2014
PDF   

●  ظرفیت امن شبکه مشارکتی
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1392/01/19  2013/04/08
    International Workshop on Communication and Information Theory
PDF   

●  انالیز تاخیر برای توزیع توان عادلانه در کانالهای پخش همگانی تک انتنه
   ◂ علیرضا برهانی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications


●  Delay Analysis for Fair Power Allocation Strategy in Multi-Antenna Broadcast Channels
   ◂ علیرضا برهانی، سروش اخلاقی اصفهانی
   ✔ 1389/08/19  2010/11/10
    International Symposium on Applied sciences and Biomedical and communication technology


●  Distributed storage systems and connection to network coding
   ◂ عباس کیانی، سروش اخلاقی اصفهانی، محمدرضا قنواتی - شماره دانشجویی: 877519502
   ✔ 1389/07/18  2010/10/10
    International Symposium on Applied sciences and Biomedical and communication technology


●  تعیین نرخ پسخورد کانال نوع X برای رسیدن به درجه ازادی این کانال
   ◂ احسان رحیمی، سروش اخلاقی اصفهانی، محمد علی مداح-علی
   ✔ 1389/07/04  2010/09/26
    21th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications
پایان نامه ها

●  تعیین راهکار مناسب انتخاب رله جهت بهبود نرخ دست یافتنی به روش کد کردن چند لایه در شبکه های رله دو جهشی
   ◂ صدیقه لطیف دماوندی

●  بهبود نرخ گذردهی شبکه های چند سلولی با ارایه یک راهکار مناسب تخصیص منابع
   ◂ عطااله خلیلی محمودابادی

●  بهینه سازی نرخ امن در شبکه های رله
   ◂ میثم میرزائی ونی

●  ارایه یک راهکار جدید شکل دهی پرتو جهت بهبود نرخ امن دست یافتنی شبکه های رله دو طرفه
   ◂ سیدمحمدعلی مطهری

●  بهبود نرخ امن در شبکه های مخابراتی بی سیم چند کاربره
   ◂ حوریه قربانی

●  Secrecy rate optimization in two-way relay channels
   ◂ عرفان خرداد

●  On the throughput of two-way relay channel in the presence of direct link without knowing the channel state information at the transmitters
   ◂ علیرضا منتظران

●  استفاده از راهکار چندگانگی مشارکتی جهت بهبود عملکرد شبکه های رله دوطرفه
   ◂ علی ذاکری

●  synchronization algorithm improvment in DVBT in 2K mode and fixed point implementation on a target processor
   ◂ مهدیه رسولی فرد

●  Achievable curve Outage probability tradeoff curve in relay channels in the lack of CSIT
   ◂ سیمین کیخسروینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید