دانشگاه شاهد

سروش اخلاقی

دانشیار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

سیگنالها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستمها)(2) - شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
سیگنالها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستمها)(2) - دوشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
کدگذاری کانال(1) - چهارشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  Optimal power allocation functions for a class of relay selection strategies employing multi-layer coding approach
   ◂ Sedigheh Latif Damavandi, Soroush Akhlaghi, Sayed Ali Khodam Hoseini
   ✔ 1398/05/08  2019/07/30
    IET Proceedings on Communication


●  بیشینه سازی کمینه نرخ قابل حصول در کانال تداخلی دو کاربره ضعیف
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    IEEE Transactions on Information Forensics and Security


●  کدگزاری چند لایه مقاوم در حضور عدم قطعیت توزیع کانال
   ◂ سید علی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/10/03  2018/12/24
    IEEE Communications Letters


●  ارایه یک راهکار کدگذاری چند لایه ای کاغذ کثیف در کانال محو شدگی رایلی
   ◂ سید علی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1397/09/08  2018/11/29
    IET Communication


●  کنترل توام توان و منابع در در ناحیه snr پایین در کانال فراسوی یک شبکه دو سلوله
   ◂ عطاالله خلیلی، Soroush Akhlaghi
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  Maximising the minimum achievable secrecy rate of two-way relay networks using the null space beamforming method
   ◂ Erfan Khordad, Soroush Akhlaghi, Meysam Mirzaee
   ✔ 1396/02/21  2017/05/11
    IET Communication


●  ظرفیت امن شبکه های رله دو طرفه
   ◂ میثم میرزایی، Soroush Akhlaghi
   ✔ 1395/08/17  2016/11/07
    Wireless Personal Communications


●  متوسط اعوجاج قابل حصول در کانال تداخلی غیر متمرکز
   ◂ سید علی خدام حسینی، Soroush Akhlaghi
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  Multi-layer coding strategy for multi-hop block fading channels with outage probability
   ◂ Simin Keykhosravi, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1395/03/26  2016/06/15
    Annals of Telecommunications


●  متوسط نرخ قابل حصول راهکار پخش همگانی در کانالهای محوشدگی بلوکی در حضور واسط
   ◂ مینا باغانی، Soroush Akhlaghi، ولی الله گل زاده
   ✔ 1394/10/20  2016/01/10
    IET Communication
مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  متعادل سازی نرخ در شبکه های رله دوطرفه
   ◂ عرفان خرداد، عطا خلیلی، سروش اخلاقی
   ✔ 1398/12/19  2020/03/09
    Wireless and optical communications conference
PDF   

●  تاثیر عدم قطعیت مشخصه اماری کانال محوشدگی بلوکی بر روی متوسط اعوجاج قابل حصول
   ◂ سید علی خدام حسینی، سروش اخلاقی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    Iran Workshop on Communication and Information Theory


●  Asymptotic close to optimal joint resource allocation and power control in the uplink of two-cell networks
   ◂ Ata Khalili, Soroush Akhlaghi, Meysam Mirzaee
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    IEEE 4th International conference on knowledge-based engineering and innovation


●  The asymptotic secrecy rate of decentralized wireless networks
   ◂ Hourieh Ghorbani, Soroush Akhlaghi, Sayed Ali Khodam Hoseini
   ✔ 1396/04/11  2017/07/02
    25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  The achievable secrecy rate of multi-antenna AF relaying using joint transmit and receive beamforming
   ◂ Meysam Mirzaee, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    International Symposium on Telecommunication
PDF   

●  منحنی موازنه نرخ قابل حصول احتمال خروج در کانالهای مخابراتی محوشدگی
   ◂ فاطمه امیرنوایی، سروش اخلاقی
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    The IEEE International Workshop on on Signal Processing Advances in Comminications 2014
PDF   

●  Maximizing the minimum achievable secrecy rate in a two-user Gaussian interference channel
   ◂ Meysam Mirzaee, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    International Workshop on Communication and Information Theory 2014
PDF   

●  ظرفیت امن شبکه مشارکتی
   ◂ میثم میرزائی ونی، سروش اخلاقی
   ✔ 1392/01/19  2013/04/08
    International Workshop on Communication and Information Theory
PDF   

●  Delay Analysis for Fair Power Allocation Strategy in Single Antenna Broadcast Channel
   ◂ Alireza Borhani, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    The Sixth International Conference on Wireless and Mobile Communications


●  Delay Analysis for Fair Power Allocation Strategy in Multi-Antenna Broadcast Channels
   ◂ alireza borhani, Soroush Akhlaghi
   ✔ 1389/08/19  2010/11/10
    International Symposium on Applied sciences and Biomedical and communication technology
پایان نامه ها

●  تخصیص پایور منابع در کدگذاری چندلایه شبکه های مخابرات بی سیم با عدم قطعیت توزیع کانال
   ◂ سید علی خدام حسینی

●  تعیین راهکار مناسب انتخاب رله جهت بهبود نرخ دست یافتنی به روش کد کردن چند لایه در شبکه های رله دو جهشی
   ◂ صدیقه لطیف دماوندی

●  بهبود نرخ گذردهی شبکه های چند سلولی با ارایه یک راهکار مناسب تخصیص منابع
   ◂ عطااله خلیلی محمودابادی

●  بهینه سازی نرخ امن در شبکه های رله
   ◂ میثم میرزائی ونی

●  ارایه یک راهکار جدید شکل دهی پرتو جهت بهبود نرخ امن دست یافتنی شبکه های رله دو طرفه
   ◂ سیدمحمدعلی مطهری

●  بهبود نرخ امن در شبکه های مخابراتی بی سیم چند کاربره
   ◂ حوریه قربانی

●  Secrecy rate optimization in two-way relay channels
   ◂ عرفان خرداد

●  تعیین گذردهی کانال رله دو جهشی در حضور لینک مستقیم بدون داشتن اطلاعات حالت کانال در سمت فرستنده ها
   ◂ علیرضا منتظران

●  استفاده از راهکار چندگانگی مشارکتی جهت بهبود عملکرد شبکه های رله دوطرفه
   ◂ علی ذاکری

●  synchronization algorithm improvment in DVBT in 2K mode and fixed point implementation on a target processor
   ◂ مهدیه رسولی فردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید