دانشگاه شاهد

حمیدرضا بخشی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

تئوری تخمین(1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس
سیگنالها و سیستم ها(1) - شنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
سیگنالها و سیستم ها (تجزیه و تحلیل سیستمها)(1) - شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (71)   Download XML   Download TXT

●  Cog-MAC Protocol: Channel Allocation in Cognitive Ad Hoc Networks Based on the Game of Learning Automata
   ◂ Parisa Rahmani, Hamid Haj Seyyed Javadi, Hamidreza Bakhshi, Mehdi Hosseinzadeh
   ✔ 1397/05/09  2018/07/31
    Wireless Personal Communications


●  طراحی الگوی تشعشع جداپذیر برای رادارهای Mimo
   ◂ علیرضا پاکدامن، حمیدرضا بخشی
   ✔ 1397/02/11  2018/05/01
    AEU-International Journal of Electronics and Communications
PDF   

●  TCLAB: A New Topology Control Protocol in Cognitive MANETs Based on Learning Automata
   ◂ Parisa Rahmani, Hamid Haj Seyyed Javadi, Hamidreza Bakhshi, Mehdi Hosseinzadeh
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    Journal of Network and Systems Management


●  Improved Harmony Search Algorithm with Ant Colony Optimization Algorithm to Increase the Lifetime of Wireless Sensor Networks
   ◂ Zahra Kamaei, Hamidreza Bakhshi, Behrooz Masoumi
   ✔ 1394/05/01  2015/07/23
    International Journal of Computer Applications


●  Improved Harmony Search Algorithm with Ant Colony Optimization Algorithm to Increase the Lifetime of Wireless Sensor Networks
   ◂ Zahra Kamaei, Hamidreza Bakhshi, Behrooz Masoumi
   ✔ 1394/04/06  2015/06/27
    International Journal of Computer Applications


●  A Truthful Double Auction Mechanism for Hybrid Spectrums
   ◂ Mojtaba Mazoochi, Mohammad Ali Pourmina, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1394/04/04  2015/06/25
    Wireless Personal Communications


●  an adaptive cooperative strategy for underlay mimo cognitive radio
   ◂ مازوچی-پورمینا, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1394/04/04  2015/06/25
    ّّFrequenz


●  delay decrease in integrated networks of umts/wimax by using sip session management protocol
   ◂ roygari zavare, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1394/01/07  2015/03/27
    International Journal of Academic Research


●  انالیز پروتکل rfid در استاندارد epc
   ◂ بهزاد عبدالملکی، Hamidreza Bakhshi، بهزاد عبدالملکی، کریم باقری، Mohammadreza Aref
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    International Journal of Information and Communication Technology Reseach


●  adaptive strategy proof double auction mechanism for heterogeneous spectrum
   ◂ مازوچی-پورمینا, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1393/06/06  2014/08/28
    IET Communication
PDF   مقالات کنفرانسی (28)   Download XML   Download TXT

●  An energy detection-based algorithm for cooperative spectrum sensing in Rayleigh fading channel
   ◂ Hamidreza Bakhshi, Khayyamian
   ✔ 1395/05/14  2016/08/04
    18th International Conferenceon Information Engineering and Technology


●  A new energy efficient routing algorithm based on load balancing for wireless sensor networks
   ◂ Mehdi Rangchi, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1393/06/06  2014/08/28
    International Symposium on Telecommunication
PDF   

●  extension of adaptive angle doppler compensation in stap to increase homogeniety of data in airborne
   ◂ Fallah, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1391/06/06  2012/08/27
    ieee international symposium on telecommunications
PDF   

●  Adaptive multiuser detection in DS/CDMA systems using generalized regression neural network
   ◂ M. Rajabpour, F. Razzazi, H. R. Bakhshi
   ✔ 1391/04/04  2012/06/24
    Ieee network operations and management symposium
PDF   

●  joint power allocation and beamforming in relay assisted cognitive radio networkd
   ◂ nouri, nouri, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1390/08/08  2011/10/30
    ASIA PACIFIC CONFERENCE ON COMMUNICTION
PDF   

●  The management of pilot symbols in MIMO- OFDM systems by adding a feedback branch
   ◂ Hamidreza Bakhshi, Babak Sabooniha
   ✔ 1390/06/06  2011/08/28
    ieee symposium on wireless technology and applications
PDF   

●  pca relar strategies for sensor networks and cooperative communications systems
   ◂ sahebdel, Hamidreza Bakhshi, Naseri, Moghadasi
   ✔ 1390/05/05  2011/07/27
    international conference on business, engineering and industrial applications
PDF   

●  Joint closed-loop power control and constrained LMS algorithm for DS-CDMA receiver in multipath fading channels
   ◂ M. Dosaranian-Moghadam, H. Bakhshi, G. Dadashzadeh, M. Godarzvand-Chegini
   ✔ 1389/09/28  2010/12/19
     2010Global Mobile Cong
PDF   

●  Joint base station assignment, power control error, and adaptive beamforming for DS-CDMA cellular systems in multipath fading channels
   ◂ M. Dosaranian-Moghadam, H. Bakhshi, G. Dadashzadeh, M. Godarzvand-Chegini
   ✔ 1389/09/27  2010/12/18
     2010Global Mobile Cong
PDF   

●  A new simple method employing phase noise estimator for ofdm systems over multipath fading channel
   ◂ Abdolhamid Zahedi, Hamidreza Bakhshi
   ✔ 1389/07/03  2010/09/25
    ieee INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED SATELLITE MULTIMEDIA SYSTEMS
کتاب ها

●  پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی امن در شبکه های حسگر بی سیم

●  انتن های ارایه ای :تخمین زاویه ورود و فاصله منابع سیگنال باند باریک

پایان نامه ها

●  ارایه الگوریتم توزیع شده کنترل توپولوژی در شبکه اقتضایی سیار شناختی
   ◂ پریسا رحمانی

●  طیف سنجی مشارکتی بهبودیافته با اشکارسازی انرژی در شبکه های رادیو شناختی
   ◂ احسان خیامیان

●  خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم به منظور کاهش مصرف انرژی
   ◂ مهرزاد میرزاصادقی

●  lifetime increasment in clusterred wsn
   ◂ سیدحسین کشمیری فر

●  بهبود به اشتراک گذاری تعاملی و ناهمگن طیف در شبکه های رادیو شناختگر
   ◂ مجتبی مازوچی

●  ردگیری چندین هدف گستدرده مانوری با استفاده از اطلاعات شکل و دامنه
   ◂ محمود عارفیان

●  بهبود قابلیت اطمینان کاربران ثانویه در شبکه های رادیو شناختی هنگام دست به دست شدن سلولی
   ◂ مهدی طیب مسعود

●  بررسی و بهبود عملکرد و کاهش پیچیدگی محاسباتی برای سیستمهای رادیو شناختی در محیط محوشدگی
   ◂ رضا شهرابی

●  analysis of authentication protocols using hash function
   ◂ بهزاد عبدالملکی

●  جداسازی سیگنالهای متداخل راداری و تعییم نوع مدولاسیون تکرار
   ◂ سمیه ایراندوستنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید