دانشگاه شاهد

محمدرضا بسمی

دانشیار - دکترا سیستمهای قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (34)   Download XML   Download TXT

●  طراحی بهینه سازی چند منظوره و تایید ژنراتور سنکرون مگنت دائمی داخلی بر اساس تحلیل عناصر محدود و روش تاگوچی
   ◂ محمدرضا بسمی، سیدمهدی میرایمانی ، سید رضا کریم پور
   ✔ 1400/05/01  2021/07/23
    International Journal of Engineering Transactions C: Aspects


●  Risk-aware service level agreement modeling in smart grid
   ◂ Mohammadreza Besmi, Aminollah Mahabadi
   ✔ 1399/08/05  2020/10/26
    Multimedia Tools and Applications


●  طراحی بهینه و ساخت ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم اهنربای داخلی بر اساس انالیز المان محدود و روش تاگوچی
   ◂ محمدرضا بسمی، سید رضا کریم پور موزیرجی، سید مهدی میر ایمانی
   ✔ 1399/05/09  2020/07/30
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Adaptive filtering with robust controller for improvement of inertial response of wind turbine
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammadreza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1398/06/25  2019/09/16
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Transmission Expansion and Reactive Power Planning Considering Wind Energy Investment Using A Linearized AC Model
   ◂ Abolfazl Arabpour, Mohammad Reza Besmi, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/11/02  2019/01/22
    Journal of Electrical Engineering & Technology


●  Smart VRP-NLMS algorithm for estimation of power system frequency
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammad Reza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/08/11  2018/11/02
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  طراحی توسعه انتقال با پخش بار خطی متناوب توسط روش نظم جدید
   ◂ ابوالفضل عرب پور، Mohammadreza Besmi، Pouria Maghouli
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    Journal of Energy Engineering


●  Capability of new multi-segment winding configurations in HTS transformer to mitigate electromagnetic forces under short-circuit condition
   ◂ Asef Ghabeli, Mohammad Reza Besmi
   ✔ 1396/03/15  2017/06/05
    Cryogenics


●  Multi-agent Based Controller for Voltage Enhancement in AC/DC Hybrid Microgrid Using Energy Storages
   ◂ Ahmadali Khatibzadeh, Mohammadreza Besmi, Aminollah Mahabadi, Mahmoud Reza Haghifam
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    Energies
PDF   

●  Optimization of Distributive Ratios of Apportioned Winding Configuration in HTS Power Transformers for Hysteresis Loss and Leakage Flux Reduction
   ◂ A. Ghabeli, M. Yazdani-Asrami, M.R. Besmi, S. Asghar Gholamian
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  طراحی و ساخت پرتاب کننده رلوکتانسی پالسی لوله ای چند مرحله ای و افزایش بازدهی ان با استفاده از روش پیشنهادی اثر یوغ
   ◂ محمدحسن نظری، محمد حسین نظری، ابوالفضل خدادای، محمدرضا بسمی، سید حسین حسینیان
   ✔ 1395/02/24  2016/05/13
    اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  نتایج شبیه سازی یک کویل گان 4 مرحله ای
   ◂ سید مرتضی بنی هاشمی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تغییرات اندوکتانس روی عملکرد شتاب دهنده خطی القایی و انتخاب مناسب پرتابه جهت افزایش عملکرد پرتاب شونده
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی، S.Amin.Fazljoo، S.Morteza.Banihashemi – Mohammadreza.Besmi
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  اثرات محدود کننده خطا روی عملکرد ژنراتور القایی دو سو تغذیه در حالت خطای گرید
   ◂ مهرداد مرادی، Mohammadreza Besmi، M. Moradi، M. R. Besmi، A. doroudi، M. Fazli
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    16th international conference on computational problems of electrical engineering
PDF   

●  طراحی کنترل کننده مد لغزشی در سیستم های تبدیل انرژی باد PMSG با مبدل ماتریسی
   ◂ عباس جهانشاهی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1394/03/15  2015/06/05
    سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
PDF   

●  بهبود ابعاد پرتاب شونده جهت افزایش راندمان پرتاب کننده مغناطیسی
   ◂ احمدعلی خطیب زاده، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/11/25  2013/02/13
    2013 4th power electronics, drive systems & technology, conference
PDF   

●  انتخاب روش مناسب برای محاسبه اندوکتانس کویل در مقایسه با روش المان محدود
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
PDF   

●  بررسی روشهای محاسبه امپدانس و چگالی جریان هادیهای الکتریکی در فرکانسهای
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
PDF   

●  تشخیص خطا بر اساس پخش بار و تابع تبدیل موجک در شبکه های توزیع
   ◂ احمدعلی خطیب زاده، Mohammadreza Besmi، Ahmadali Khatibzadeh، Mohamadreza Besmi، Farhad katebi، Mehdi Ghafari
   ✔ 1391/02/12  2012/05/01
    Electrical power distribution networks
PDF   

●  یک ساختار جدید برای ماشین های مغناطیس دایم شار محوری با استاتور داخلی
   ◂ ارش عقیلی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/11/22  2012/02/11
    3th Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference
PDF   کتاب ها

●  طراحی ماشینهای الکتریکی گردان
   ◂  محمدرضا بسمی، علی بسمی

●  طراحی موتور مغناطیسی دائم بدون جاروبک
   ◂ محمدرضا بسمی، علی بسمی

●  طراحی سیستم های خورشیدی با استفاده از matlab
   ◂ محمدرضا بسمی و علی قاسمی

●  تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی باد
   ◂ محمدرضا بسمی

●  ماشین های الکتریکی انالیز و طراحی با Matlab
   ◂ محمد رضا بسمی

●  تحلیل ماشین های الکتریکی با FEMM 4.2
   ◂ محمد رضا بسمی، اشکان اسلمی فرد

پایان نامه ها

●  بهبود پاسخ اینرسی ژنراتور بادی متصل به سیستم قدرت با استفاده از تخمین فرکانس
   ◂ سیدرضا عالی

●  بهینه سازی موتور BLDC با استفاده از روش تطبیق نگاشت با در نظر گرفتن اثر اشباع
   ◂ مصطفی سعیدی

●  کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های AC-DC ساختار متغیر بر اساس سیستم‌های کنترل چندعامله
   ◂ احمد علی خطیب زاده

●  کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های AC-DC ساختار متغیر بر اساس سیستم‌های کنترل چندعامله
   ◂ احمدعلی خطیب زاده

●  طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری بدون هسته به منظور اتصال مستقیم به توربین بادی
   ◂ محمد لامع جویباری

●  طراحی و بهینهسازی گیربکس مغناطیسی هممحور بهمنظور افزایش گشتاور
   ◂ محمد باشنا

●  بکارگیری عامل ها به منظور مدیریت سمت تقاضای شبکه هوشمند شامل خودروهای الکتریکی دارای قابلیت خودرو به شبکه
   ◂ محسن دارستانی فراهانی

●  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مبتنی بر مدل AC در حضور مزارع بادی
   ◂ ابوالفضل عرب پور

●  طراحی و شبیه سازی مولد تراکم شار مغناطیسی چند طبقه با در نظر گرفتن اثرات خازن پراکندگی
   ◂ جواد رشیدزاده

●  جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع به منظور بهبود پروفیل ولتاژ به وسیله الگوریتم جست و جوی ذرات باردار الکتریکی
   ◂ عباس صفرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید