دانشگاه شاهد

علیرضا بهراد

دانشیار - دکتری الکترونیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212070
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (44)   Download XML   Download TXT

●  قطعه بندی معنایی بلوکهای JPEG با شبکه عصبی عمیق کانولوشنی برای اشکارسازی و مکانیابی جعل تصاویر JPEG غیر همتراز
   ◂ ندا علیپور، علیرضا بهراد
   ✔ 1398/10/15  2020/01/05
    Multimedia Tools and Applications


●  توصیف متنی ویدئو با استفاده از شبکه های حافظه کوتاه مدت عمیق موازی و تقویت شده
   ◂ معصومه نباتی، علیرضا بهراد
   ✔ 1398/07/19  2019/10/11
    Computer Vision and Image Understanding


●  A fully pipelined and parallel hardware architecture for real-time BRISK salient point extraction
   ◂ Ehsan Azimi, Alireza Behrad, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, Jamshid Shanbehzadeh
   ✔ 1398/07/11  2019/10/03
    Journal of Real-Time Image Processing


●  خلاصه سازی ویدئو با استفاده از بیان تنک توصیفگرهای محلی
   ◂ رویا جناب زاده، علیرضا بهراد
   ✔ 1398/06/21  2019/09/12
    Intelligent Decision Technologies


●  یک الگوریتم VAD جدید با استفاده از بیان تنک در حوزه زمانی-مکانی
   ◂ محدثه اسحاقی، فربد رزازی، علیرضا بهراد
   ✔ 1398/01/20  2019/04/09
    Journal of Information Systems and Telecommunication


●  Event detection in soccer videos using unsupervised learning of Spatio-temporal features based on pooled spatial pyramid model
   ◂ Babak Fakhar, Hamidreza Rashidy Kanan, Alireza Behrad
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    Multimedia Tools and Applications


●  Using Expectation-Maximization for exposing image forgeries by revealing inconsistencies in shadow geometry
   ◂ Morteza Nasiri, Alireza Behrad
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    Journal of Visual Communication and Image Representation


●  A voice activity detection algorithm in spectro-temporal domain using sparse representation
   ◂ Mohadese Eshaghi, Farbod Razzazi, Alireza Behrad
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    International Journal of Machine Learning and Cybernetics


●  Learning an event-oriented and discriminative dictionary based on an adaptive label-consistent K-SVD method for event detection in soccer videos
   ◂ Babak Fakhar, Hamidreza Rashidy Kanan, Alireza Behrad
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    Journal of Visual Communication and Image Representation


●  Exposing forgeries in soccer images using geometric clues
   ◂ Morteza Nasiri, Alireza Behrad
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    Multimedia Tools and Applications
مقالات کنفرانسی (71)   Download XML   Download TXT

●  Logo Recognition by Combining Deep Convolutional Models in a Parallel Structure
   ◂ Mohammad Karimi, Alireza Behrad
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    International conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA)
PDF   

●  تشخیص جعل در تصاویر دیجیتال با استفاده از تاثیر فشرده سازی مجدد بر ضرایب DCT کوانتیزه شده
   ◂ ندا علی پور، علیرضا بهراد
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
     کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  خلاصه‌سازی ویدیو با استفاده ازترکیب اطلاعات رنگی و بازنمایی تنک و مکانی توصیفگرهای نقاط برجسته
   ◂ رویا جناب زاده، علیرضا بهراد
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
     کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  Precise positioning of reference image in video frames
   ◂ Mehdi Salehpour, Alireza Behrad, Hamed Sadjedi, Mohsen Hafezi
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  طبقه بندی رنگ پوست مبتنی بر طب سنتی ایران با استفاده از تصحیح و پردازش تصاویر رنگی صورت
   ◂ مجید انصاری اصل، علیرضا بهراد، محسن ناصری
   ✔ 1393/02/26  2014/05/16
    ششمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
PDF   

●  Design and VLSI implementation of new hardware architectures for image filtering
   ◂ Mohsen Azizabadi, Alireza Behrad
   ✔ 1392/06/21  2013/09/12
    هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
PDF   

●  جستجو و شناسایی اهداف در تصاویر مادون قرمز بر اساس روش¬های مبتنی بر ویژگی¬های ساختاری
   ◂ مهدی صالح پور، علیرضا بهراد، مهدی مرادی
   ✔ 1391/12/18  2013/03/08
    اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  سیستم شناسایی خودکار پلاک خودرو مبتنی بر تلفیق روش¬های فازی و بافت¬شناسی
   ◂ مهدی صالح پور، محسن حافظی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/18  2013/03/08
    اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  ردیابی مفاصل بدن و تصحیح ان با استفاده از تطبیق کانتورهای سه بعدی
   ◂ عطااله میرزایی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/09  2013/02/27
    یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
PDF   

●  طبقه بندی ویدئوهای ورزشی با استفاده از ترکیب ویژگیهای استاتیک با ویژگی‌های مبتنی بر انتروپی بردارهای حرکت
   ◂ سامره عباسی دینه کبودی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/09  2013/02/27
    یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
PDF   کتاب ها

●  مباحث پیشرفته در تحلیل تصاویر صورت تیوری و کاربردها:( فصل ششم تشخیص چهره سه بعدی)
   ◂ علیرضا بهراد

●  مباحث پیشرفته در تحلیل تصاویر صورت تیوری و کاربردها: (فصل پنجم تشخیص چهره با استفاده از یکسو سازی چهره سه بعدی)
   ◂ علیرضا بساق زاده، محمد علی دوستاری، علیرضا بهراد

پایان نامه ها

●  جرمکاوی و تشخیص دستکاری در تصویر بر اساس سرنخهای هندسی
   ◂ مرتضی نصیری

●  حذف نویز از تصاویر ویدیویی با استفاده از وابستگی زمانی فریمهای ویدیویی و بازنمایی تنک
   ◂ ازاده ترکاشوند

●  تشخیص لوگو در تصاویردیجیتال با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق
   ◂ محمد کریمی

●  تطبیق تصاویر SAR و اپتیک با استفاده از اطلاعات ساختاری تصاویر
   ◂ مهدی صالح پور

●  شناسایی اشیای سه بعدی با استفاده از ویژگی ها و بازنمایی تنک
   ◂ حسین کنعان

●  جرم کاوی و اشکار سازی جعل در تصویر با استفاده از ردپا و خصوصیات وسیله تصویر برداری
   ◂ مونا اردی خانی

●  اشکارسازی و حذف سایه در تصاویر ویدیویی با استفاده از ویژگیهای زمانی مکانی
   ◂ سیدعلی رضا میراسماعیلی

●  طراحی معماری و پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم‌های استخراج و تطبیق مشخصه به منظور استفاده در الگوریتم‌های تعیین موقعیت مبتنی بر پردازش تصویر
   ◂ احسان عظیمی

●  طراحی معماری و پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم اشکارسازی هدف مبتنی بر طبقه بندهای ابشاری
   ◂ محمدمهدی زندی شاد

●  بازجویی قانونی و تشخیص دستکاری در تصاویر ویدیویی با استفاده از مشخصات ذاتی و اماری فرایند تشکیل ویدیو
   ◂ جواد عباسی اقاملکینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید