دانشگاه شاهد

علیرضا بهراد

دانشیار - دکتری الکترونیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212070
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (40)   Download XML   Download TXT

●  اشکارسازی واقعه در ویدئو با استفاده از یادگیری بدون سرپرست ویژگیهای زمانی-مکانی مبتنی بر مدل هرمی مکانی ادغام شده
   ◂ بابک فخار، حمیدرضا رشیدی کنعان، علیرضا بهراد
   ✔ 1397/10/13  2019/01/03
    Multimedia Tools and Applications


●  استفاده از بیشینه سازی امید ریاضی برای اشکارسازی جعل تصویر با استفاده از تشخیص ناسازگاریها در هندسه سایه
   ◂ مرتضی تصیری، علیرضا بهراد
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    Journal of Visual Communication and Image Representation


●  اشکار سازی فعالیت صوتی در حوزه زمان-طیف با استفاده از بیان تنک
   ◂ محدثه اسحاقی، فربد رزازی، علیرضا بهراد
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    International Journal of Machine Learning and Cybernetics


●  یادگیری واژه نامه متمایز کننده مبتنی بر واقعه با استفاده از روش K-SVD سازگار با برچسب برای اشکارسازی اتفاقات در ویدیوهای فوتبال
   ◂ بابک فخار، حمید رضا رشیدی کنعان، علیرضا بهراد
   ✔ 1397/05/10  2018/08/01
    Journal of Visual Communication and Image Representation


●  تشخیص جعل در تصاویر فوتبال با استفاده از اثرات هندسی
   ◂ علیرضا بهراد، مرتضی نصیری
   ✔ 1397/03/29  2018/06/19
    Multimedia Tools and Applications


●  اشکارسازی فشرده سازی مجدد در ویدیوهای با ماتریس کوانتیزاسیون یکسان و ساختار GOP سنکرون شده
   ◂ جواد عباسی اقاملکی، علیرضا بهراد
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    Journal of Electronic Imaging


●  اشکارسازی دستکاری ویدیوهای MPEG با استفاده از تحلیل مکانی زمانی اثرات کوانتیزاسیون
   ◂ جواد عباسی اقاملکی، علیرضا بهراد
   ✔ 1396/07/09  2017/10/01
    Multimedia Tools and Applications


●  ثبت غیر صلب تصاویر اپتیکی و SAR با تلفیق تبدیلهای صلب محلی با شبکه کوهونن
   ◂ مهدی صالح پور، علیرضا بهراد
   ✔ 1396/06/28  2017/09/19
    Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science, and Vision


●  اشکارسازی جعل و فشردهسازی مجدد در تصاویر دیجیتال با استفاده از ترکیب ویژگیهای مبتنی بر اثر کوانتیزاسیون بر ضرایب DCT
   ◂ ندا علی پور، علیرضا بهراد
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    مهندسی برق دانشگاه تبریز


●  تشخیص اشکال سه بعدی با استفاد از خطاهای بیان تنک توصیفگرهای محلی
   ◂ حسین کنعان، علیرضا بهراد
   ✔ 1396/05/05  2017/07/27
    International Journal of Imaging and Robotics
مقالات کنفرانسی (71)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص لوگو با ترکیب مدلهای کانولوشنی در یک ساختار موازی
   ◂ محمد کریمی، علیرضا بهراد
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    International conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA)
PDF   

●  تشخیص جعل در تصاویر دیجیتال با استفاده از تاثیر فشرده سازی مجدد بر ضرایب DCT کوانتیزه شده
   ◂ ندا علی پور، علیرضا بهراد
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
     کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  خلاصه‌سازی ویدیو با استفاده ازترکیب اطلاعات رنگی و بازنمایی تنک و مکانی توصیفگرهای نقاط برجسته
   ◂ رویا جناب زاده، علیرضا بهراد
   ✔ 1394/03/10  2015/05/31
     کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  مکانیابی دقیق تصاویر مرجع در فریمهای ویدیویی
   ◂ مهدی صالح پور، علیرضا بهراد، حامد ساجدی، محسن حافظی
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  طبقه بندی رنگ پوست مبتنی بر طب سنتی ایران با استفاده از تصحیح و پردازش تصاویر رنگی صورت
   ◂ مجید انصاری اصل، علیرضا بهراد، محسن ناصری
   ✔ 1393/02/26  2014/05/16
    ششمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
PDF   

●  طراحی و پیاده سازی VLSI یک معماری سخت افزاری جدید برای فیلتر کردن تصویر
   ◂ محسن عزیزابادی، علیرضا بهراد
   ✔ 1392/06/21  2013/09/12
    هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
PDF   

●  جستجو و شناسایی اهداف در تصاویر مادون قرمز بر اساس روش¬های مبتنی بر ویژگی¬های ساختاری
   ◂ مهدی صالح پور، علیرضا بهراد، مهدی مرادی
   ✔ 1391/12/18  2013/03/08
    اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  سیستم شناسایی خودکار پلاک خودرو مبتنی بر تلفیق روش¬های فازی و بافت¬شناسی
   ◂ مهدی صالح پور، محسن حافظی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/18  2013/03/08
    اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  ردیابی مفاصل بدن و تصحیح ان با استفاده از تطبیق کانتورهای سه بعدی
   ◂ عطااله میرزایی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/09  2013/02/27
    یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
PDF   

●  طبقه بندی ویدئوهای ورزشی با استفاده از ترکیب ویژگیهای استاتیک با ویژگی‌های مبتنی بر انتروپی بردارهای حرکت
   ◂ سامره عباسی دینه کبودی، علیرضا بهراد
   ✔ 1391/12/09  2013/02/27
    یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
PDF   کتاب ها

●  مباحث پیشرفته در تحلیل تصاویر صورت تیوری و کاربردها:( فصل ششم تشخیص چهره سه بعدی)
   ◂ علیرضا بهراد

●  مباحث پیشرفته در تحلیل تصاویر صورت تیوری و کاربردها: (فصل پنجم تشخیص چهره با استفاده از یکسو سازی چهره سه بعدی)
   ◂ علیرضا بساق زاده، محمد علی دوستاری، علیرضا بهراد

پایان نامه ها

●  جرمکاوی و تشخیص دستکاری در تصویر بر اساس سرنخهای هندسی
   ◂ مرتضی نصیری

●  حذف نویز از تصاویر ویدیویی با استفاده از وابستگی زمانی فریمهای ویدیویی و بازنمایی تنک
   ◂ ازاده ترکاشوند

●  تشخیص لوگو در تصاویردیجیتال با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق
   ◂ محمد کریمی

●  تطبیق تصاویر SAR و اپتیک با استفاده از اطلاعات ساختاری تصاویر
   ◂ مهدی صالح پور

●  شناسایی اشیای سه بعدی با استفاده از ویژگی ها و بازنمایی تنک
   ◂ حسین کنعان

●  جرم کاوی و اشکار سازی جعل در تصویر با استفاده از ردپا و خصوصیات وسیله تصویر برداری
   ◂ مونا اردی خانی

●  اشکارسازی و حذف سایه در تصاویر ویدیویی با استفاده از ویژگیهای زمانی مکانی
   ◂ سیدعلی رضا میراسماعیلی

●  طراحی معماری و پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم‌های استخراج و تطبیق مشخصه به منظور استفاده در الگوریتم‌های تعیین موقعیت مبتنی بر پردازش تصویر
   ◂ احسان عظیمی

●  طراحی معماری و پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم اشکارسازی هدف مبتنی بر طبقه بندهای ابشاری
   ◂ محمدمهدی زندی شاد

●  بازجویی قانونی و تشخیص دستکاری در تصاویر ویدیویی با استفاده از مشخصات ذاتی و اماری فرایند تشکیل ویدیو
   ◂ جواد عباسی اقاملکینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید