دانشگاه شاهد

رسول مهدوی فر

استاد یار - دکتری مهندسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (10)   Download XML   Download TXT

●  A NOVEL METHOD FOR AUTOMATIC CLASSIFICATION OF MULTIPLE SCLEROSIS LESION SUBTYPES USING DIFFUSION TENSOR MR IMAGE
   ◂ تدین ، مهدوی فر ، کرمی ، نبوی
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications


●  ASSOCIATION ASSESSMENT BETWEEN DIFFUSION TENSOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING INDICES AND CLINICAL DISABILITIES IN MS PATIENTS
   ◂ کرمی ، مهدوی فر ، نبوی
   ✔ 1395/08/10  2016/10/31
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications


●  Increasing the contrast of the brain MR FLAIR images using fuzzy membership functions and structural similarity indices in order to segment MS lesions
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1392/04/15  2013/07/06
    PLOS ONE
PDF   

●  Fully automatic identification and discrimination of sperm’s parts in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر، محمد میکائیلی
   ✔ 1391/04/08  2012/06/28
    journal of biomedical science and engineering
PDF   

●  Segmentation of MS lesions using entropy-based EM algorithm and Markov random fields
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    journal of biomedical science and engineering
PDF   

●  Fully automated tumor segmentation based on improved fuzzy connectedness algorithm in brain MR images
   ◂ ویدا هراتی کبیر، عبدالرضا فرزان، رسول مهدوی فر
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    Computers in Biology and Medicine


●  بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند
   ◂ رسول مهدوی فر، ندا درویش، فرزاد توحید خواه و مهناز واعظی
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    بیمارستان=Hospital


●  طراحی سیستم هوشمند تنظیم برنامه نوبت‌کاری پرستاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ رسول مهدوی فر، اسیه درویش، فرزاد توحید خواه، سینا کیهانیان
   ✔ 1388/04/01  2009/06/22
    حیات=HAYAT


●  تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به ان توسط شبکه های عصبی
   ◂ رسول مهدوی فر، ازاده اهورایی، فرزاد توحید خواه، دکتر فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، رسول خیاطی
   ✔ 1384/04/15  2005/07/06
    مهندسی پزشکی زیستی


●  شناسایی نوزاد با استفاده از اثر کف پا
   ◂ فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، رسول مهدوی فر، امین اله مه ابادی، رسول خیاطی، دکتر منصور وفادوست، امین اله مه ابادی
   ✔ 1381/12/15  2003/03/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  TPS-RPM Registration in Application of MS Lesions MRI Brain Images
   ◂ مینا اسفندیار خانی، رسول مهدوی فر
   ✔ 1396/10/27  2018/01/17
     National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
PDF   

●  تشخیص نارسی و پیشبینی ضایعات سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد، رسول مهدوی فر، امیر حسین فروزان
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  تحلیل توزیع پتانسیل الکتریکی در بافتهای مغزی در اثر تحریک الکتریکی عمقی مغز با روش اجزا محدود
   ◂ مریم السادات علویان خلیل اباد، رسول مهدوی فر، سجاد محمدعلی نژاد
   ✔ 1395/08/06  2016/10/27
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت
PDF   

●  تخمین غیرتهاجمی غلظت بیلیروبین نوزاد با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد ، رسول مهدوی فر، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی
   ✔ 1394/09/06  2015/11/27
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  تخمین غیرتهاجمی غلظت بیلیروبین نوزاد با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، رسول مهدوی فر
   ✔ 1394/09/05  2015/11/26
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Fuzzy Based Segmentation of Multiple Sclerosis Lesions in Magnetic Resonance Brain Images
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1391/07/12  2012/10/03
    International Symposium on Computer-Based Medical Systems
PDF   

●  Segmentation of sperm’s Acrosome, Nucleus and Mid-piece in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر، محمد میکائیلی
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    8th IEEE, lET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
PDF   

●  Segmentation of sperms Acrosome, NUcleus and Mid-piece in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
PDF   

●  تقطیع ضایعات MS با استفاده از مدل کانتور فعال، روش مخلوط تطیقی و مدل MRF
   ◂ احمد بیجار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1390/06/06  2011/08/28
    international symposium on image and signal processing and analysis


●  Retina Vessel Detection using Ant Colony Algorithm
   ◂ سینا هوشیار، رسول مهدوی فر
   ✔ 1389/03/26  2010/06/16
    2010 Canadian Conference Computer and Robot Vision
پایان نامه ها

●  بهبود تقطیع سرطان ریه سلول غیر کوچک در تصاویر PET/CT
   ◂ هادی رضایی شریف ابادی

●  بهبود تشخیص نوع توده های پستان در تصاویر ماموگرافی مبتنی بر انالیز فرکتال
   ◂ حامد کردعلیوند

●  تشخیص خودکار بیماری های سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد

●  بهبود تشخیص نوع توده های پستان در تصاویر ماموگرافی مبتنی بر انالیز فرکتال
   ◂ حامد کردعلیوند

●  تخمین غلظت بیلی روبین خون نوزاد با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد

●  تخمین غلظت بیلی روبین خون نوزاد بوسیله تکنیک های پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد

●  تقطیع بافت کلیه در تصاویر اولتراسوند مبتنی برمدل های شکل پذیر هندسی
   ◂ محمدعلی لطیف کار

●  کمی سازی تنگی عروق کرونری در تصاویر سی تی انژیوگرافی با استفاده از خوشه بندی فازی
   ◂ علیرضا عباسی مخشری

●  اشکارسازی توده های پستان مبتنی بر خوشه بندی طیفی و ماشین بردار پشتیبان در تصاویر ماموگرافی
   ◂ حسین کتابی

●  تقطیع انواع بافت های مغز نوزاد در تصاویر چند طیفی تشدید مغناطیسی
   ◂ بابک فرضی کورکابجارینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید