دانشگاه شاهد

رسول مهدوی فر

استاد یار - دکتری مهندسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی (1) - سه شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی (1) - شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
فیزیک پزشکی (1) - دوشنبه (18:00-20:30) ورود به کلاس
مهندسی مدیریت بیمارستان (1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
مهندسی مدیریت بیمارستان (1) - سه شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  A NOVEL METHOD FOR AUTOMATIC CLASSIFICATION OF MULTIPLE SCLEROSIS LESION SUBTYPES USING DIFFUSION TENSOR MR IMAGE
   ◂ Tadayon, Mahdavi Far, karami, nabavi
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications


●  ASSOCIATION ASSESSMENT BETWEEN DIFFUSION TENSOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING INDICES AND CLINICAL DISABILITIES IN MS PATIENTS
   ◂ karami, Mahdavi Far, nabavi
   ✔ 1395/08/10  2016/10/31
    Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications


●  طراحی سیستم هوشمند برنامه کارکنان درمانی اورژانس برای ارتقای بهره‌وری
   ◂ معصومه عمیدی، فرزاد توحید خواه، رسول مهدوی فر
   ✔ 1393/05/15  2014/08/06
    مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت


●  Increasing the Contrast of the Brain MR FLAIR Images Using Fuzzy Membership Functions and Structural Similarity Indices in Order to Segment MS Lesions
   ◂ Ahmad Bijar, Rasoul Khayati, Antonio Pe?Alver Benavent
   ✔ 1392/04/15  2013/07/06
    PLOS ONE
PDF   

●  Fully automatic identification and discrimination of sperm’s parts in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ Ahmad Bijar, Antonio Pe?Alver Benavent, Mohammad Mikaeili, Rasoul Khayati
   ✔ 1391/04/08  2012/06/28
    journal of biomedical science and engineering
PDF   

●  Segmentation of MS lesions using entropy-based EM algorithm and Markov random fields
   ◂ Ahmad Bijar, Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    journal of biomedical science and engineering
PDF   

●  Fully automated tumor segmentation based on improved fuzzy connectedness algorithm in brain MR images
   ◂ Vida Harati, Rasoul Khayati, Abdolreza Farzan
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    Computers in Biology and Medicine
PDF   

●  بررسی افزایش کارایی بیمارستان با استفاده از شبکه های هوشمند
   ◂ رسول مهدوی فر، ندا درویش، فرزاد توحید خواه، مهناز واعظی
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    بیمارستان=Hospital


●  طراحی سیستم هوشمند تنظیم برنامه نوبت‌کاری پرستاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ رسول مهدوی فر، اسیه درویش، فرزاد توحید خواه، سینا کیهانیان
   ✔ 1388/04/01  2009/06/22
    حیات=HAYAT
PDF   

●  تشخیص نوع زردی و پیش بینی ابتلا به ان توسط شبکه های عصبی
   ◂ رسول مهدوی فر، ازاده اهورایی، فرزاد توحید خواه، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، رسول خیاطی
   ✔ 1384/04/15  2005/07/06
    مهندسی پزشکی زیستی
مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  TPS-RPM Registration in Application of MS Lesions MRI Brain Images
   ◂ Mina Esfandiarkhani, Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1396/10/27  2018/01/17
     National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
PDF   

●  تشخیص نارسی و پیشبینی ضایعات سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد، رسول مهدوی فر، Amirhossein Foroozan
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  تحلیل توزیع پتانسیل الکتریکی در بافتهای مغزی در اثر تحریک الکتریکی عمقی مغز با روش اجزا محدود
   ◂ مریم السادات علویان خلیل اباد، رسول مهدوی فر، Sajad Mohammadalinezhad
   ✔ 1395/08/06  2016/10/27
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت
PDF   

●  تخمین غیرتهاجمی غلظت بیلیروبین نوزاد با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد، رسول مهدوی فر، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی
   ✔ 1394/09/06  2015/11/27
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  تخمین غیرتهاجمی غلظت بیلیروبین نوزاد با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی، رسول مهدوی فر
   ✔ 1394/09/05  2015/11/26
    بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Fuzzy Based Segmentation of Multiple Sclerosis Lesions in Magnetic Resonance Brain Images
   ◂ Ahmad Bijar, Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1391/07/12  2012/10/03
    International Symposium on Computer-Based Medical Systems
PDF   

●  Segmentation of sperm's Acrosome, nucleus and mid-piece in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ Ahmad Bijar, Mohammad Mikaeili, Antonio Penalver Benavent, Rasoul Khayati
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    8th IEEE, lET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
PDF   

●  Segmentation of sperms Acrosome, NUcleus and Mid-piece in microscopic images of stained human semen smear
   ◂ Ahmad Bijar, Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1391/04/28  2012/07/18
    International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing
PDF   

●  تقطیع ضایعات MS با استفاده از مدل کانتور فعال، روش مخلوط تطیقی و مدل MRF
   ◂ Ahmad Bijar، Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1390/06/06  2011/08/28
    international symposium on image and signal processing and analysis


●  Retina Vessel Detection using Ant Colony Algorithm
   ◂ سینا هوشیار, Rasoul Mahdavifar
   ✔ 1389/03/26  2010/06/16
    2010 Canadian Conference Computer and Robot Vision
PDF   پایان نامه ها

●  بهبود دقت تخمین وزن جنین بر اساس رویکرد شینوزوکا مبتنی بر تکنیک های پردازش تصاویر سونوگرافی
   ◂ محمد جمشیدی

●  بهبود دقت طبقه بندی خودکار توده‌های پستان مبتنی بر دسته بندی کننده Fuzzy Knn در تصاویر ماموگرافی
   ◂ علی عزیزی فر

●  تعیین کاملا خودکار نوع و میزان پیشرفت تومورهای مغزی مبتنی بر تقطیع تطبیقی تصاویر MR مغزی
   ◂ فاطمه غلامی

●  تعیین تمام خودکار نوع ضایعات MS مبتنی بر تقطیع تطبیقی تصاویر MR مغزی
   ◂ نسترن نوروزی

●  بهبود تقطیع سرطان ریه سلول غیر کوچک در تصاویر PET/CT
   ◂ هادی رضایی شریف ابادی

●  بهبود تشخیص نوع توده های پستان در تصاویر ماموگرافی مبتنی بر انالیز فرکتال
   ◂ حامد کردعلیوند

●  تشخیص خودکار بیماری های سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد

●  تخمین غلظت بیلی روبین خون نوزاد با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر
   ◂ مصطفی احمدی راد

●  تقطیع بافت کلیه در تصاویر اولتراسوند مبتنی برمدل های شکل پذیر هندسی
   ◂ محمدعلی لطیف کار

●  کمی سازی تنگی عروق کرونری در تصاویر سی تی انژیوگرافی با استفاده از خوشه بندی فازی
   ◂ علیرضا عباسی مخشرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید