دانشگاه شاهد

اکبر رنجبر

استاد یار - فوق لیسانس


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق : 021-51212044
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212020
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  Speech and Music Separation Approaches - A Survey
   ◂ Akbar ranjbar, Mohaddese Mirbeygi, Aminollah Mahabadi
   ✔ 1400/10/14  2022/01/04
    Multimedia Tools and Applications


●  کلاس بندی ویژگی های گفتار مقاوم به نوفه در سیستم تعیین هویت گوینده
   ◂ محدثه میربیگی، اکبر رنجبر، امین اله مه ابادی
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  تاثیر ترکیب انرژی و درون‌یابی بر دقت مکان‌یابی در فضای بسته مبتنی بر تفاوت زمان ورود علامت گفتار
   ◂ اکبر رنجبر، زهرا حیدری، امین اله مه ابادی
   ✔ 1399/11/18  2021/02/06
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  RPCA-based Real-time Speech and Music Separation Method
   ◂ Akbar ranjbar, Aminollah Mahabadi, Mohaddeseh Mirbeygi
   ✔ 1399/11/17  2021/02/05
    Speech Communication


●   انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا در تقابل با جریان های التقاطی و سلطنت طلب
   ◂ زینب قوامی، زاهد غفاری هشجین، Akbar ranjbar
   ✔ 1395/08/15  2016/11/05
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  Infrasound Source Identification Based on Spectral Moment Features
   ◂ Zahra Madankan
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    International Journal of Intelligent Information Systems


●  Reliable License Plate Recognition
   ◂ Aminollah Mahabadi, Akbar Ranjbar
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
     CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق
PDF   

●  Numerical Study on the Transient Response of a Condenser Microphone
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad Taghi Mehrabani, Fatameh Torkaman Pary
   ✔ 1391/05/11  2012/08/01
    IEEE Sensors Journal
PDF   

●  A Numerical Study on the Viscous Damping Effect for a Condenser Microphone
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad Taghi Mehrabani, Fatameh Torkaman Pary
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    IEEE Sensors Journal
PDF   

●  Numerical fluid structural interface analysis in condenser microphone design
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad-Ali Saeimi-Sadigh, Bashir Behjat
   ✔ 1390/01/01  2011/03/21
    Journal of Mechanical Science and Technology
کتاب ها

●  فروصدا: خلاصه ای از 35 سال تحقیقیات در امواج فروصدا
   ◂ فاطمه ترکمان پری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید