دانشگاه شاهد

اکبر رنجبر

استاد یار - فوق لیسانس


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق : 021-51212044
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212020
پیوندها :
 

دروس مجازی

ابزار دقیق(1) - دوشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
ابزار دقیق(1) - شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
زبان تخصصی(1) - دوشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
مباحث ویژه درمهندسی برق3 (1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●   انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا در تقابل با جریان های التقاطی و سلطنت طلب
   ◂ زینب قوامی، زاهد غفاری هشجین، Akbar ranjbar
   ✔ 1395/08/15  2016/11/05
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  Infrasound Source Identification Based on Spectral Moment Features
   ◂ Zahra Madankan
   ✔ 1395/02/07  2016/04/26
    International Journal of Intelligent Information Systems


●  Reliable License Plate Recognition
   ◂ Aminollah Mahabadi, Akbar Ranjbar
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
     CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق
PDF   

●  Numerical Study on the Transient Response of a Condenser Microphone
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad Taghi Mehrabani, Fatameh Torkaman Pary
   ✔ 1391/05/11  2012/08/01
    IEEE Sensors Journal
PDF   

●  A Numerical Study on the Viscous Damping Effect for a Condenser Microphone
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad Taghi Mehrabani, Fatameh Torkaman Pary
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    IEEE Sensors Journal
PDF   

●  Numerical fluid structural interface analysis in condenser microphone design
   ◂ Akbar Ranjbar, Mohammad-Ali Saeimi-Sadigh, Bashir Behjat
   ✔ 1390/01/01  2011/03/21
    Journal of Mechanical Science and Technology


●  Rliable License Plate Recognition
   ◂ Akbar Ranjbar
   ✔ 1388/08/20  2009/11/11
    International Journal on Computer Science and Engineering


●  Optimization of the Competitive Model of the Government and Tax payer under the condition of the possibleExistence of Error in Auditing theTax payers Income tax Report
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Akbar Ranjbar
   ✔ 1387/04/02  2008/06/22
    Iranian Economic Review


کتاب ها

●  فروصدا: خلاصه ای از 35 سال تحقیقیات در امواج فروصدا
   ◂ فاطمه ترکمان پری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید