دانشگاه شاهد

راشد صحراییان

دانشیار - دکترای تخصصی مهندسی صنایع مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212040(021)
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (46)   Download XML   Download TXT

●  الگوریتم تجزیه لاگرانژ برای مساله مکان‌یابی حمل و نقل سبز پایدار
   ◂ علی روحانی، مهدی بشیری، راشد صحراییان
   ✔ 1397/11/10  2019/01/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  ارایه مدل چند هدفی برای مساله مسیریابی ظرفیت‌دار برای محصولات فسادپذیر
   ◂ راشد صحراییان، مهرانه اسمعیلی
   ✔ 1397/09/17  2018/12/08
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  طراحی جدید شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و پایدار با در نظر گرفتن مسیریابی و کیفیت محصولات
   ◂ راشد صحراییان، سیدحسین میرمحمدی
   ✔ 1397/09/07  2018/11/28
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  زنجیره تامین دوسطحی بادر نظر گرفتن چند خرده فروش همراه با قیمت گذاری و تقاضای عیر خطی
   ◂ راشد صحراییان، مرتضی راستی برزکی، الهه محققیان
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Journal of Optimization in Industrial Engineering


●  الگوریتم تجزیه شتاب دهنده بندرز برای مسایل مکان‌یابی قابل اعتماد در شبکه‌های چند سطحی
   ◂ رضا توکلی‌مقدم، راشد صحراییان، محمد روحانی‌نژاد
   ✔ 1397/05/07  2018/07/29
    Computers & Industrial Engineering


●  طراحی زنجیره تامین چند سطحی با در نظر گرفتن تسهیلات غیر قطعی همراه با تشدید امکان تسهیل
   ◂ رضا توکلی‌مقدم، راشد صحراییان، محمد روحانی‌نژاد
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    Applied Mathematical Modelling
PDF   

●  برنامه‌ریزی خاکستری و صحیح برای یک مساله یکپارچه زمان‌بندی و انتخاب پروژه با داده‌های فاصله
   ◂ هما امیریان، راشد صحراییان
   ✔ 1396/12/14  2018/03/05
    Journal of Industrial and Production Engineering


●  مدل جدیدی برای زمان‌بندی و اندازه انباشته یکپارچه در مساله تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر
   ◂ محمود فدوی، راشد صحراییان، محمد روحانی‌نژاد
   ✔ 1396/06/29  2017/09/20
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  حل مساله زمانبندی چند عاملی در محیط جریان کارگاهی با در نظر گرفتن اثر زمانی و رد کردن کارها با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری
   ◂ مجید حسین‌زاده، راشد صحراییان
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید


●  رویکرد شبیه سازی بهینه سازی برای یافتن توالی بهینه در مسیل? پویای تولید کارگاهی دارای خرابی و دوباره کاری
   ◂ فرزاد امیرخانی، امیرحسین امیری، راشد صحراییان
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    مدیریت تولید و عملیات
مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  یک مدل رساضی بهبود یافته برای مساله زمان‌بندی دو عاملی در یک کارگاه دو ماشینی
   ◂ راشد صحراییان، محمد حسن احمدی دارانی
   ✔ 1398/04/21  2019/07/12
    کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت صنایع
PDF   

●  به?نه سازی زمان بندی تول?د دسته ای در مح?ط تول?د کارگاه باز با در نظر گرفتن زمانهای راه اندازی و تول?د فازی
   ◂ سعید مظفریان، راشد صحراییان
   ✔ 1398/04/15  2019/07/06
    کنفرانس - دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  حل مساله ماشین‌های موازی تک خدمت دهنده با نگهداری پیش‌گیرانه با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری
   ◂ زهرا ایزدی، هما امیریان، راشد صحراییان
   ✔ 1397/11/04  2019/01/24
    پانزدهمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع ایران
PDF   

●  ارایه رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین سبز سوخت زیستی
   ◂ حسین ساوجی، راشد صحراییان
   ✔ 1396/11/19  2018/02/08
    چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها
   ◂ محمد حسین حقیقی، راشد صحراییان، سید میثم موسوی
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  یک مدل جدید زمان‌بندی انتخاب پروژه
   ◂ هما امیریان، راشد صحراییان
   ✔ 1395/04/23  2016/07/13
    International Joint Conference - CIO-ICIEOM-IIE-AIM
PDF   

●  کاربرد روش جستجوی همزیستی ترکیبی در زمان‌بندی کارگاهی با اثر یادگیری جدید
   ◂ هما امیریان، راشد صحرائیان
   ✔ 1394/04/15  2015/07/06
    9th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  مساله مکان یابی حداکثر پوشش چند هدفه پویا با پوشش تدریجی
   ◂ راشد صحرائیان
   ✔ 1393/05/01  2014/07/23
    8th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm
   ◂ هما امیریان، مهدی بشیری، راشد صحرائیان
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  ارائه مدل دقیق مساله زمان بندی کارگاهی به منظور حداقل سازی تاخیرهای وزنی
   ◂ محمد نمک شناس ، راشد صحرائیان، محمد نمک شناس
   ✔ 1392/04/19  2013/07/10
    7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   پایان نامه ها

●  طراحی شبکه زنجیره ­تامین حلقه - بسته پایدار با درنظر گرفتن مسیریابی و کیفیت محصولات
   ◂ سیدحسین میرمحمدی

●  مساله مکان‌یابی-مسیریابی موجودی چند محصولی ظرفیت‌دار با در نظر گرفتن سیاست موجودی توان دو
   ◂ سعید ویسی

●  انتخاب و زمان‌بندی پروزژه با داده‌های گمشده و خاکستری
   ◂ هما امیریان

●  انتخاب و زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن داده های ناکامل
   ◂ هما امیریان

●  حل مساله مکان‌یابی مسیریابی با گزینه پیمانکاری باالگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری و مقایسه انها با یکدیگر
   ◂ نجمه اعتمادی

●  مدل‌سازی و حل مساله مکان‌یابی محور چندوسیله‌ای چند تخصیصی ظرفیت‌دار در شرایط عدم قطعیت
   ◂ علیرضا احمدی مطهر

●  ارایه مدل و حل مساله مسیریابی سبز دوسطحی برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن رضایت مشتریان
   ◂ مهرانه اسمعیلی

●  مدلسازی و حل مساله زنجیره تامین دارویی تحت شرایط اختلال
   ◂ علی موسی‌زاده

●  بهینه‌سازی مساله زمان‌بندی ماشین‌های موازی با در نظر گرفتن زمان‌های اماده‌سازی و یک خدمتدهنده و محدودیت دسترسی به ماشین
   ◂ زهرا ایزدی

●  Pricing, Advertising,and Collecting Decisions in a Closed-loop Supply Chain
   ◂ الهه محققیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید