دانشگاه شاهد

راشد صحراییان

استاد - دکترای تخصصی مهندسی صنایع مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212040(021)
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (53)   Download XML   Download TXT

●  مساله زمان‌بندی تولید کارگاهی مقاوم و پایدار در شرایط عدم قطعیت مدت زمان انجام کار و اختلال ماشین‌الات
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحراییان
   ✔ 1400/01/15  2021/04/04
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  روش‌های پیش‌بینی برای زمان‌بندی مقاوم و پایدار ذر سیستم‌های تک ماشینی در شرایط اختلال
   ◂ راشد صحراییان، دنیا رحمانی، زینب ابطحی
   ✔ 1399/07/20  2020/10/11
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  ارائه مدلی برای زمان‌بندی بیماران اولویت‌دار در یک مرکز رادیولوژی
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحراییان، دنیا رحمانی
   ✔ 1399/01/25  2020/04/13
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  یک روش جدید ایجاد زمان‌بندی مقاوم و پایدار در محیطکارگاهی با m ماشین همراه با موردکاوی
   ◂ زینب ابطحی، راشد صحرائیان، دنیا رحمانی
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications


●  مقایسه مساله مسیریابی ظرفیت‌دار چند هدفی یک سطحی و دو سطحی
   ◂ راشد صحراییان، مهرانه اسمعیلی
   ✔ 1398/07/24  2019/10/16
    Journal of Quality Engineering and Production Optimization
PDF   

●  یک شبکه‌ی مکان‌یابی-مسیریابی جدید برای زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن کیفیت بازگشتی‌ها
   ◂ احسان مسعودی‌پور، هما امیریان، راشد صحراییان، عزیزاله جعفری
   ✔ 1398/06/12  2019/09/03
     Journal of Remanufacturing
PDF   

●  رائه کران پایین مطلوب برای زمان‌بندی زنجیره تامین دو مرحله‌ای با در نظر گرفتن زمان اماده‌سازی متفاوت
   ◂ جواد صایری‌نسب، راشد صحراییان، محمد روحانی‌نژاد
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   

●  A Lagrangian Decomposition Algorithm for Robust Green Transportation Location Problem
   ◂ Ali Rouhani, Mahdi Bashiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1397/11/10  2019/01/30
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics
PDF   

●  ارایه مدل چند هدفی برای مساله مسیریابی ظرفیت‌دار برای محصولات فسادپذیر
   ◂ راشد صحراییان، مهرانه اسمعیلی
   ✔ 1397/09/17  2018/12/08
    Journal of Industrial and Systems Engineering


●  A Novel Sustainable Closed-loop Supply Chain Network Design by Considering Routing and Quality of Products
   ◂ Rashed Sahraeian, S.H. Mirmohammadi
   ✔ 1397/09/07  2018/11/28
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  یک مدل رساضی بهبود یافته برای مساله زمان‌بندی دو عاملی در یک کارگاه دو ماشینی
   ◂ راشد صحراییان، محمد حسن احمدی دارانی
   ✔ 1398/04/21  2019/07/12
    کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت صنایع
PDF   

●  به?نه سازی زمان بندی تول?د دسته ای در مح?ط تول?د کارگاه باز با در نظر گرفتن زمانهای راه اندازی و تول?د فازی
   ◂ سعید مظفریان، راشد صحراییان
   ✔ 1398/04/15  2019/07/06
    کنفرانس - دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  Solving a Single-Server Parallel Machine Problem with Preventive Maintenances Using a Hyper-Heuristic Algorithm
   ◂ Zahra Izadi, Homa Amirian, Rashed Sahraeian
   ✔ 1397/11/04  2019/01/24
    پانزدهمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی صنایع ایران
PDF   

●  ارایه رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین سبز سوخت زیستی
   ◂ حسین ساوجی، راشد صحراییان
   ✔ 1396/11/19  2018/02/08
    چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها
   ◂ محمد حسین حقیقی، راشد صحراییان، S.M. Mousavi
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  یک مدل جدید زمان‌بندی انتخاب پروژه
   ◂ هما امیریان، راشد صحراییان
   ✔ 1395/04/23  2016/07/13
    International Joint Conference - CIO-ICIEOM-IIE-AIM
PDF   

●  کاربرد روش جستجوی همزیستی ترکیبی در زمان‌بندی کارگاهی با اثر یادگیری جدید
   ◂ Homa Amirian، Rashed Sahraeian
   ✔ 1394/04/15  2015/07/06
    9th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  Dynamic Multi-objective Maximal Covering Location Problem with Gradual Coverage
   ◂ Mohammad Forghani Youshanlo, Rashed Sahraeian
   ✔ 1393/05/01  2014/07/23
    8th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   

●  A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm
   ◂ Homa Amirian, Mahdi Bashiri, Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/12/06  2014/02/25
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  Toward Various Exact Modeling the Job Shop Scheduling Problem for Minimizing Total Weighted Tardiness
   ◂ Mohammad Namakshenas, Rashed Sahraeian
   ✔ 1392/04/19  2013/07/10
    7th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management
PDF   کتاب ها

●  مدیریت زنجیره تامین
   ◂ راشد صحراییان، رضا کامران راد

پایان نامه ها

●  مدل‌سازی زنجیره تامین سبز جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن با در نظر گرفتن ابعاد انسانی
   ◂ علی علی بخشی

●  مدل موجودی برای زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در تولید و انتشار کربن
   ◂ محمد صالحی

●  طراحی شبکه حمل و نقل و مکانیابی با مشتریان با تقاضای صفر و یک
   ◂ سیما صدرنیا

●  بهینه‌سازی استراتژی‌های تاب‌اور در طراحی زنجیره‌تامین از طریق برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای
   ◂ زهرا مقیمی

●  مدل‌سازی تصادفی دو مرحله‎ای به‌منظور طراحی شبکه زنجیره‎‌تامین پایدار-تاب‎اور
   ◂ سارا قنبری

●  تخصیص چندگانه پنجره زمانی به مساله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با ارسال و برداشت غیرهمزمان
   ◂ مهدی جلیلوند

●  زمانبندی مقاوم و پایدار در محیط کارگاهی تحت شرایط عدم قطعیت
   ◂ زینب ابطحی

●  مدل‌سازی چندهدفه مساله مکان‌یابی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک عملیاتی در شرایط عدم قطعیت تقاضا
   ◂ سیدمحمدسجاد حسینی

●  مدل‌سازی و حل‌مساله زمان‌بندی تولید دسته‌ای در تک ماشین با دوباره‌کاری و توجه به هزینه‌های انرژی
   ◂ مصطفی نساج

●  طراحی شبکه زنجیره ­تامین حلقه - بسته پایدار با درنظر گرفتن مسیریابی و کیفیت محصولات
   ◂ سیدحسین میرمحمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید