دانشگاه شاهد

محمدباقر غزنوی قوشچی

دانشیار - دکتری مهندسی برق الکترونیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق : 00982151212081
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :00982151212081
پیوندها :
 

دروس

ELEC-I
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999721279-

VLSI
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-2000761867-

DSD
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999723227-
VHDL
https://elearning.shahed.ac.ir/ch/-1999723227-

مقالات ژورنالی (68)   Download XML   Download TXT

●  AMPS: یک زمانبند خط لوله مزوکرونوس
   ◂ ناصر محمد زاده، فاطمه سادات ایت اللهی ، سیده فاطمه غمخواری، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers


●  بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیتهای ZrO2-CdZrO3-S جهت تخریب رنگ کریستال وایولت تحت نور خورشید
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، Mirabdullah Seyed Sadjadi، Tayebeh Tavakoli-Azar، Ali Reza Mahjoub
   ✔ 1400/10/15  2022/01/05
    Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry


●  بهبود عملکرد فوتوکاتالیست تیتانات کادمیم ازطریق نانوکامپوزیتهای دوتایی و سه تایی Co@CdTiO3 و Co@CdTiO3@S با بهره گیری از اثر هم افزایی جذب سطحی-فوتوکاتلیتیک تحت نور خورشید
   ◂ Mirabdullah Seyed Sadjadi، Tayebeh Tavakoli-Azar، Ali Reza Mahjoub، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1400/06/02  2021/08/24
    Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects


●  یک جمع کننده پیشوندی موازی با فن اوت بهبود یافته با سلولهای ترانزیستور عبوری با دامنه نوسان کامل و کارایی افزاینده با تعداد بیت
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، معصومه رحیمی
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Microelectronics Journal


●  مبدل سطح ولتاژ سریع و کم توان بر اساس ساختار اتصال متقابل پشته‌ای بهبود یافته جهت کاربرد‌های کم توان و اینترنت اشیا
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، اسدی زهرا
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  یک طرح کم مصرف برای بخش پیشانی پردازنده های استریم مبتنی بر فیلتر های توان-اگاه اف ای ار با تکنیک بررسی پراکندگی انتقال سطح تصاویر ورودی
   ◂ سیده فاطمه غمخواری، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1399/11/09  2021/01/28
    Circuits, Systems, and Signal Processing


●  Low?voltage and high?speed stand?alone multiple?input complex gates for error correction coding applications
   ◂ M. B. Ghaznavi-Ghoushchi, Maliheh Rafiee
   ✔ 1399/10/08  2020/12/28
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  بهبود توان مصرفی واحد شیفت‌رجیستر در فیلترهای FIR مبتنی بر ساختار DA با استفاده از بررسی ویژگی‌های اماری سیگنال
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، سیده فاطمه غمخواری
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    صنایع الکترونیک
PDF   

●  یک اندازه گیر انرژی کارای ولتاژ استانه با قابلیت عملکردی متواتر و تغییرات طولانی مدت بسط یافته توسط تکنیک اف وی اف
   ◂ محمدباقر غزنوی قوشچی، علیرضا کریمان، علیرضا شمشیری
   ✔ 1399/07/10  2020/10/01
    Microelectronics Journal
PDF   

●  یک تقویت کننده بهره جریانی برنامه پذیر فوق کم-توان با یک ساختار کنترل کننده ابتکاری بهره جریان برای کاربردهای اینترنت اشیا
   ◂ علیرضا قربانی، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1399/05/08  2020/07/29
    Wireless Personal Communications
مقالات کنفرانسی (57)   Download XML   Download TXT

●  A 3.48ps jitter @ 1.45GHz fully differential dual band DCO with a new reconfigurable delay cell
   ◂ S. Pahlavan, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  Design and implementation of a power and area optimized reconfigurable superset parallel prefix adder
   ◂ S. A. H. Ejtahed, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A 2.7 to 4.6 GHz multi-phase high resolution and wide tuning range digitally-controlled oscillator in CMOS 65nm
   ◂ J. Gorji, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A 35.6dB, 43.3% PAE class E differential power amplifier in 2.4GHz with cross coupling neutralization for IoT applications
   ◂ A. R. Ghorbani, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A differential dual delay mode Schmitt Trigger with 449ps delay gap by reconfiguring with one bit and FVF current source
   ◂ S. Pahlavan, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   

●  A new parallel prefix adder structure with efficient critical delay path and gradded bits efficiency in CMOS 90nm technology
   ◂ H. Moqadasi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  A power efficient multi-level output all digital LDO with fast settling time and built in self calibration for DVFS and multi-VDD applications
   ◂ S. Kaedi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi, M. Rahimi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  Energy-efficient secure distributed storage in mobile cloud computing
   ◂ Amir Afianian, S. S. Nobakht, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1394/02/24  2015/05/14
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران


●  یک سامانه کشف نفوذ کم مصرف برای شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ اردلان foroutanی نیا، M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/08/24  2013/11/15
    14th Conference of Open Innovations Association FRUCT
PDF   

●  Creating a novel semantic video search engine through enrichment textual and temporal features of subtitled YouTube media fragments
   ◂ Babak Farhadi, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1392/08/10  2013/11/01
    International Conference on Computer and Knowledge Engineering - ICCKE 2013
PDF   کتاب ها

●  مطالعات موردی در محاسبات امن ( دستاوردها، مسیر ها و جهت گیری ها)

پایان نامه ها

●  طراحی مدارات و ساختارهای دیجیتال با قابلیت تنظیم پذیری توان و کارایی بر اساس ساختارهای ترکیبی فیدبک و فیدفوروارد
   ◂ ملیحه رفیعی

●  طراحی و تحلیل ساختارهای منطق مد جریان SCL نانومتری با توان بسیار کم برای کاربردهای مدارات محاسباتی در تگ های اینترنت اشیا
   ◂ مهدی یکتایی

●  طراحی و ارزیابی مدار و سیستم حسگری و نظارت عمر برای تگ های نهفته در شبکه اینترنت اشیا درفناوری زیر 100 نانو متر
   ◂ علیرضا کریمان

●  طراحی و تحلیل مقایسه گر دینامیکی سریع با ساختار هیبرید جهت کاربردهای مبدل داده با تعداد بیت قابل تنظیم
   ◂ مهدی سلطانی عمیدابادی

●  شبیه سازی رخداد گسسته موازی و مدل سازی سیستم های دیجیتال در سطوح تجرید غیر همگن
   ◂ علیرضا پشت کوهی

●  طراحی و پیاده سازی یک رگولاتور ولتاژ LDO تمام دیجیتال با حالت گذرای بهبود یافته برای کاربردهای DVFS , Multi-VDD در فناوری های زیر صد نانو متر
   ◂ رضا قاسمی

●  طراحی و پیاده سازی یک سیستم تطبیق الگوی رشته ای محدود و کم مصرف با استفاده از تلفیق گراف تصمیم و حافظه های قابل پیکربندی مجدد
   ◂ احسان اللهیاری

●  طراحی خط لوله موجی بهبود یافته بر اساس مفاهیم گراف و منطق های با قابلیت کنترل تاخیر زمانی در فناوری های زیر 100 نانومتر
   ◂ فاطمه السادات ایت اللهی

●  Memristive operational memeories based basic analog computations
   ◂ علی اصغر باقری سولا

●  طراحی تقویت کننده های PA و PGA با تاکید بر کاربردهای اینترنت اشیا
   ◂ علیرضا قربانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید