دانشگاه شاهد

محمدحسن کرمی

استاد یار - دکترای تخصصی مهندسی عمران


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212036
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  بررسی دو روش تراکم دینامیکی و اختلاط عمیق در بهسازی بستر سواحل
   ◂ میلاد ندیمی، داوود یحیی محمودی، محمدحسن کرمی
   ✔ 1399/08/15  2020/11/05
    هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
PDF   

●  تحلیل عددی ظرفیت باربری شالوده منفرد سنگی تحت تاثیر حفره زیرزمینی
   ◂ محمدحسن کرمی، میلاد ندیمی
   ✔ 1399/03/09  2020/05/29
    دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  بررسی تاثیر ستون سنگی در کاهش روانگرایی، افزایش باربری و کاهش نشست در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی
   ◂ فریدون بهار لوئی، امیر شرقی پیله رود، محمدحسن کرمی
   ✔ 1398/10/05  2019/12/26
    اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی
PDF   

●  تحلیل 3D شمع و ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسینتتیک با هدف کاهش نشست و ظرفیت روانگرایی و افزایش ظرفیت باربری
   ◂ امیر شرقی، محمدحسن کرمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  بررسی قابلیت اطمینان شیروانی مسلح شده با ژئوسینتتیک با در نظرگیری همبستگی بین متغیرها
   ◂ محمدحسن کرمی، صابر زنده دل
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    پنجمین کنفرانس بین المللی منهدسی قابلیت اطمینان و ایمنی
PDF   

●  Effects of soil models and nail’s flexural stiffness on soil nail wall 2D numerical analysis
   ◂ A. Toroud, Mohammad Karami
   ✔ 1396/10/05  2017/12/26
    5th International Congress on Civil Engineering, Architecture And Urban Development
PDF   

●   بررسی اثر سختی خمشی میخ بر تحلیل دوبعدی دیوار میخکوبی شده
   ◂ محمدحسن کرمی، ارسطو ترود
   ✔ 1396/07/14  2017/10/06
    چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (ICCEA)،
PDF   

●   مروری بر مدلسازی و مدلهای رفتار مکانیکی خاک
   ◂ ارسطو ترود، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/06/14  2017/09/05
    چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (ICCEA)،
PDF   

●  Lateral behavior of geogrid-reinforced unconnected piled raft
   ◂ Mohsen Zakai, Mohammad Karami
   ✔ 1396/05/25  2017/08/16
    International Conference on Contemporary Iran on Civil Engineering Architecture and Urban Development
PDF   

●  بررسی اثر بار دینامیکی واقع بر بالادست دیوار بر رفتار دیوار میخ کوبی شده
   ◂ حسین فراهانی منفرد، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   پایان نامه ها

●  تحلیل عددی سه بعدی تاثیر حفرات زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده سطحی واقع بر توده سنگ
   ◂ میلاد ندیمی

●  مطالعه ازمایشگاهی تاثیر دانه بندی خرده لاستیک بر روی پارامترهای دینامیکی ماسه – خرده لاستیک در دستگاه سه محوری سیکلیک
   ◂ محمدرضا خزاعی سرمزده

●  ازدیاد ظرفیت باربری و کاهش ظرفیت روانگرائی خاک با استفاده از سیستم ترکیبی ستونهای سنگی تقویت شده و شمع
   ◂ امیر شرقی پیله رود

●  قابلیت اطمینان شیروانی مسلح شده با ژئوسینتتیک با در نظرگیری همبستگی متغیرها
   ◂ صابر زنده دل

●  بررسی ازمایشگاهی تاثیر یر نانو مواد (نانورس و نانوسیلیس) بر رفتار دینامیکی ماسه دردستگاه سه محوری سیکلی
   ◂ علی رضا خجسته

●  ارزیابی تاثیر همبستگی پارامترهای ژئوتکنیکی بر قابلیت اطمینان پایداری تونل
   ◂ مسعود گلشن گلباغی

●  مقایسه اثر مدل های مختلف رفتار مکانیکی خاک در مدلسازی عددی دو بعدی گود میخ کوبی شده
   ◂ ارسطو ترود

●  ارزیابی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر شیب تسلیح شده با ژیوگرید تحت بار دینامیکی
   ◂ حسین فراهانی منفرد

●  بررسی ازمایشگاهی تاثیر نانو مواد (نانو رس و نانو سیلیس) بر روی پارامترهای مقاومتی خاکهای مسلح شده با الیاف پروپیلن
   ◂ علی حسنی

●  تحلیل عددی سه بعدی میخکوبی و انکراژ در طرح تثبیت دیواره گود
   ◂ محمدایمان فرمهینی فراهانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید