دانشگاه شاهد

محمدحسن کرمی

استاد یار - دکترای تخصصی مهندسی عمران


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212036
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل 3D شمع و ستون سنگی تسلیح شده با ژئوسینتتیک با هدف کاهش نشست و ظرفیت روانگرایی و افزایش ظرفیت باربری
   ◂ امیر شرقی، محمدحسن کرمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  بررسی قابلیت اطمینان شیروانی مسلح شده با ژئوسینتتیک با در نظرگیری همبستگی بین متغیرها
   ◂ محمدحسن کرمی، صابر زنده دل
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    پنجمین کنفرانس بین المللی منهدسی قابلیت اطمینان و ایمنی
PDF   

●  Effects of soil models and nail’s flexural stiffness on soil nail wall 2D numerical analysis
   ◂ A. Toroud, Mohammad Karami
   ✔ 1396/10/05  2017/12/26
    5th International Congress on Civil Engineering, Architecture And Urban Development
PDF   

●   بررسی اثر سختی خمشی میخ بر تحلیل دوبعدی دیوار میخکوبی شده
   ◂ محمدحسن کرمی، ارسطو ترود
   ✔ 1396/07/14  2017/10/06
    چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (ICCEA)،
PDF   

●   مروری بر مدلسازی و مدلهای رفتار مکانیکی خاک
   ◂ ارسطو ترود، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/06/14  2017/09/05
    چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (ICCEA)،
PDF   

●  Lateral behavior of geogrid-reinforced unconnected piled raft
   ◂ Mohsen Zakai, Mohammad Karami
   ✔ 1396/05/25  2017/08/16
    International Conference on Contemporary Iran on Civil Engineering Architecture and Urban Development
PDF   

●  بررسی اثر بار دینامیکی واقع بر بالادست دیوار بر رفتار دیوار میخ کوبی شده
   ◂ حسین فراهانی منفرد، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارزیابی نحوه عملکرد تیرک مایل در کاهش تغییر مکان فونداسیون سازه مجاور گود در مناطق شهری تحت شرایط بارگذاری لرزه ای
   ◂ حسین فراهانی منفرد، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  بررسی مروری عدم قطعیتها و کاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری شیروانیها
   ◂ حسین فراهانی منفرد، محمدحسن کرمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●   بررسی کیفیت مغزه های حفاری (R.Q.D) و نفوذپذیری دربستر سد خاکی اسیابر
   ◂ فریدون رضایی، معرفت جلیلی، محمدحسن کرمی
   ✔ 1395/12/02  2017/02/20
    سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
PDF   پایان نامه ها

●  ازدیاد ظرفیت باربری و کاهش ظرفیت روانگرائی خاک با استفاده از سیستم ترکیبی ستونهای سنگی تقویت شده و شمع
   ◂ امیر شرقی پیله رود

●  قابلیت اطمینان شیروانی مسلح شده با ژئوسینتتیک با در نظرگیری همبستگی متغیرها
   ◂ صابر زنده دل

●  بررسی ازمایشگاهی تاثیر یر نانو مواد (نانورس و نانوسیلیس) بر رفتار دینامیکی ماسه دردستگاه سه محوری سیکلی
   ◂ علی رضا خجسته

●  ارزیابی تاثیر همبستگی پارامترهای ژئوتکنیکی بر قابلیت اطمینان پایداری تونل
   ◂ مسعود گلشن گلباغی

●  مقایسه اثر مدل های مختلف رفتار مکانیکی خاک در مدلسازی عددی دو بعدی گود میخ کوبی شده
   ◂ ارسطو ترود

●  Bearing capacity evaluation of strip foundation on reinforced slope with geogrid under dynamic loading
   ◂ حسین فراهانی منفرد

●  بررسی ازمایشگاهی تاثیر نانو مواد (نانو رس و نانو سیلیس) بر روی پارامترهای مقاومتی خاکهای مسلح شده با الیاف پروپیلن
   ◂ علی حسنی

●  تحلیل عددی سه بعدی میخکوبی و انکراژ در طرح تثبیت دیواره گود
   ◂ محمدایمان فرمهینی فراهانی

●  مطالعه ازمایشگاهی اثر شکل منحنی دانه بندی خاکهای غیر چسبنده روی رفتار سه محوری خاک
   ◂ زینت جلیلوند

●  تاثیر هندسه و ویژگی های مواد میرا کننده ارتعاشی ترانشه بر کاهش ارتعاشات
   ◂ شیرین سادات میرعابدینی کچومثقالنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید