دانشگاه شاهد

محمدحسین کاظمی

دانشیار - دکتری مهندسی برق - کنترل


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212071
پیوندها :
 

دروس

سیستم های کنترل خطی
مدارهای الکتریکی 2
کنترل دیجیتال
کنترل مدرن
کنترل سیستم های چند متغیره
کنترل فازی
کنترل تطبیقی
کنترل مقاوم
سیستم های مرتبه کسری
روباتیک
ازمایشگاه کنترل دیجیتال


مقالات ژورنالی (28)   Download XML   Download TXT

●  The ?–synthesis and analysis of water level control in steam generators
   ◂ امید صفرزاده، محمدحسین کاظمی، احمد صالحی
   ✔ 1397/11/23  2019/02/12
     Nuclear Engineering and Technology


●  Fractional order PID control of steam generator water level for nuclear steam supply systems
   ◂ محمدحسین کاظمی، امید صفرزاده، احمد صالحی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Nuclear Engineering and Design


●  State-feedback control of robot manipulators using polytopic LPV modelling with fuzzy-clustering
   ◂ Mohammad Bagher Abolhasani Jabali، Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    Ain Shams Engineering Journal
PDF   

●  Smart VRP-NLMS algorithm for estimation of power system frequency
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi، Mohammad Reza Besmi، Seyed Reza Aali
   ✔ 1397/08/11  2018/11/02
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  مدل‌سازی نامعین خطی پارامتر متغیر سیستم‌های قدرت با به کارگیری نگاشت مجموعه پارامتر بر پایه الگوریتم تحلیل مولفه‌های اصلی جهت طراحی پایدارساز مقاوم
   ◂ محمدحسین کاظمی، محمدباقر ابوالحسنی جبلی
   ✔ 1397/07/17  2018/10/09
    مهندسی برق دانشگاه تبریز


●  Multiple Model Adaptive Attitude Control of LEO Satellite with Angular Velocity Constraints
   ◂ Abolfazl ShahrooeiT, Mohammad Hoseim Kazemi
   ✔ 1397/01/23  2018/04/12
    International Journal of Aeronautical and Space Sciences


●  An optimal autonomous microgrid cluster based on distributed generation droop parameter optimization and renewable energy sources using an improved grey wolf optimizer
   ◂ Hamed Moazami Goodarzi , Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/05/16  2017/08/07
    Engineering Optimization


●  Power System Event Ranking Using a New Linear Parameter-Varying Modeling with a Wide Area Measurement System-Based Approach
   ◂ Mohammad Bagher Abolhasani Jabali, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    Energies


●  A Novel Optimal Control Method for Islanded Microgrids Based on Droop Control Using the ICA-GA Algorithm
   ◂ Hamed Moazami Goodarzi , Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Energies


●  ROBUST MULTIPLE MODEL ADAPTIVE CONTROL WITH FUZZY POSTERIOR PROBABILITY COMBINATION
   ◂ Fatemeh Zare-Mirakabad, Mohammad H. Kazemi
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Control and Intelligent Systems-It,s Title Changed
مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  Microgrid Control In Islanding And Connected Mode
   ◂ Yasser RahmatiKukandeh، Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  Adaptive output feedback attitude control of a LEO satellite under angular velocity constraints
   ◂ Abolfazl Shahrooei, Mohammad H. Kazemi
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  روشهای نوین کنترل نوسانات نیروگاههای متصل به شبکه های بزرگ به همراه ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی و محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/08/05  2016/10/26
    سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  طرح بهبود یافته کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم فازی در یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه بهمراه پارامتر عدم قطعیت
   ◂ فاطمه زارع میرک اباد ، محمد حسین کاظمی
   ✔ 1395/04/24  2016/07/14
    نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
   ◂ همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  Estimation of Inertia Constant of Iran Power Grid Using the Largest Simulation Model and PMU Data
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی ، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق
PDF   

●  روشهای نوین برای کنترل نوسانات شبکه های بزرگ قدرت به همراه بررسی و ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی ، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    international conference on science and engineering
PDF   

●  مقایسه کنترل وضعیت ماهواره در جهت‌گیری به سمت مرکز زمین توسط دو عملگر کنترلی متفاوت
   ◂ جلال ارسی ، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره از لحظه پرتاپ تا پایدارسازی سه محوره توسط عملگرهای مغناطیسی و چرخ عکس العملی با اعمال بارزدایی
   ◂ جلال ارسی ، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم وضعیت ماهواره
   ◂ ابوالفضل شهرویی ، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   کتاب ها

●  روبات های جوشکار

پایان نامه ها

●  کنترل فازی-تطبیقی روبات در تعامل با محیط ناشناخته با بکارگیری یادگیری امپدانس
   ◂ محمدتقی مومن هروی

●  بهبود عملکرد ریزشبکه های جزیره ای توسط بهینه سازی تولیدات پراکنده و خوشه بندی
   ◂ حامد معظمی گودرزی

●  کنترل مقاوم میرایی شبکه های قدرت ابعاد وسیع با بکارگیری سامانه اندازه گیری فراگیر
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی

●  کنترل فازی فرود خودمختار روبات پرنده چهار موتوره بر مبنای بینایی
   ◂ اعظم اسماعیل زاداهندانی

●  بهبود تخمین وضعیت شارژدهی باطری ها در اتومبیل های برقی با استفاده از فیلتر اچ-بینهایت و شبکه عصبی
   ◂ شاهین مرادی

●  مدل سازی باتری جهت تخمین حالت شارژ با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی فازی (ANFIS)
   ◂ محمد نصیری

●  طراحی و ساخت داده نگار دما با نرخ نمونه برداری بالا و بکارگیری تکنیک فشرده سازی اطلاعات
   ◂ فرشاد حسینی زند

●  کنترل تطبیقی مدل چندگانه با بکارگیری ترکیب کننده هوشمند
   ◂ فاطمه زارع میرک اباد

●  کنترل تطبیقی پسگام برای بازوی روبات با جوینت انعطاف پذیر با در نظر گرفتن نامعینی ها
   ◂ سیمین غیاث ابادی

●  طراحی کنترل مقاوم برای بازوی روبات با دو مفصل انعطاف پذیر با استفاده از سنتز میو
   ◂ دانیال بهارینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید