دانشگاه شاهد

محمدحسین کاظمی

دانشیار - دکتری مهندسی برق - کنترل


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212071
پیوندها :
 

دروس

سیستم های کنترل خطی
مدارهای الکتریکی 2
کنترل دیجیتال
کنترل مدرن
کنترل سیستم های چند متغیره
کنترل فازی
کنترل تطبیقی
کنترل مقاوم
سیستم های مرتبه کسری
روباتیک
ازمایشگاه کنترل دیجیتال


مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  تقریب دینامیک غیرخطی بازو بر اساس مدلسازی LPV جهت مسئله کنترل ردیابی روبات
   ◂ علی فضلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1400/10/28  2022/01/18
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering


●  پیاده‌سازی سیستم تطبیقی فازی-عصبی در مدل‌سازی و تخمین حالت شارژ باتری‌های لیتیوم-یون
   ◂ محمدحسین کاظمی، محمد نصیری
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  A New Consensus-based Distributed Adaptive Control for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  A Novel Hybrid Droop-Isochronous Control Strategy for Microgrid Management
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi
   ✔ 1399/10/12  2021/01/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری بهوسیله الگوریتم ژنتیک
   ◂ محمدحسین کاظمی، مرتضی حاج علی
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  Trajectory Tracking of Nonlinear Unmanned Rotorcraft Based on Polytopic Modeling and State Feedback Control
   ◂ Amir Hooshang Mazinan, Mohammad Hosein Kazemi, Reza Tarighi
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    IETE Journal of Research


●  A Novel Adaptive Distributed Secondary Voltage Controller With High Convergence Rate for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, Mohesen Keshavarz, Nima Mahdian Dehkordi
   ✔ 1399/08/17  2020/11/07
    IEEE Systems Journal


●  مد لسازی خطی پارامتر متغیر( LPV) بازوی PUMA560 در تخمین گشتاور محاسبه شده جهت کنترل مسیر
   ◂ محمدحسین کاظمی، علی فضلی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers


●  Velocity Control of Nonlinear Unmanned Rotorcraft using Polytopic Modelling and State Feedback Control
   ◂ Amir Hooshang Mazinan, Mohammad Hosein Kazemi, Reza Tarighi
   ✔ 1399/06/11  2020/09/01
    Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
PDF   

●  Adaptive filtering with robust controller for improvement of inertial response of wind turbine
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammadreza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1398/06/25  2019/09/16
    International Transactions on Electrical Energy Systems
مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  Microgrid Control In Islanding And Connected Mode
   ◂ Yasser Rahmatikukandeh, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  Adaptive output feedback attitude control of a LEO satellite under angular velocity constraints
   ◂ Abolfazl Shahrooei, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  روشهای نوین کنترل نوسانات نیروگاههای متصل به شبکه های بزرگ به همراه ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/08/05  2016/10/26
    سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  طرح بهبود یافته کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم فازی در یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه بهمراه پارامتر عدم قطعیت
   ◂ فاطمه زارع میرک اباد، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/04/24  2016/07/14
    نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
   ◂ همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  Estimation of inertia constant of Iran power grid using the largest simulation model and PMU data
   ◂ Mohammadbagher Abolhasanijabali, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق
PDF   

●  روشهای نوین برای کنترل نوسانات شبکه های بزرگ قدرت به همراه بررسی و ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    international conference on science and engineering
PDF   

●  مقایسه کنترل وضعیت ماهواره در جهت‌گیری به سمت مرکز زمین توسط دو عملگر کنترلی متفاوت
   ◂ جلال ارسی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره از لحظه پرتاپ تا پایدارسازی سه محوره توسط عملگرهای مغناطیسی و چرخ عکس العملی با اعمال بارزدایی
   ◂ جلال ارسی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم وضعیت ماهواره
   ◂ ابوالفضل شهرویی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   کتاب ها

●  روبات های جوشکار

پایان نامه ها

●  طراحی کنترل¬کننده مدل داخلی مقاوم به منظور پایداری وضعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره با بار اویزان در تعقیب مسیر دلخواه
   ◂ سیدعلیرضا یوسفی

●  کنترل حالت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ مرتضی حاج علی

●  طراحی کنترل کننده کوادراتور با استفاده از مدل سازی LPV بر پایه تحلیل مولفه های اصلی بدست امده از شبکه های عصبی
   ◂ علی دمیرچی

●  طراحی کنترل روبات های بازو با مدلسازی LPV و به روش گشتاور محاسبه شده
   ◂ علی فضلی

●  کنترل فازی-تطبیقی روبات در تعامل با محیط ناشناخته با بکارگیری یادگیری امپدانس
   ◂ محمدتقی مومن هروی

●  بهبود عملکرد ریزشبکه های جزیره ای توسط بهینه سازی تولیدات پراکنده و خوشه بندی
   ◂ حامد معظمی گودرزی

●  کنترل مقاوم میرایی شبکه های قدرت ابعاد وسیع با بکارگیری سامانه اندازه گیری فراگیر
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی

●  کنترل فازی فرود خودمختار روبات پرنده چهار موتوره بر مبنای بینایی
   ◂ اعظم اسماعیل زاداهندانی

●  بهبود تخمین وضعیت شارژدهی باطری ها در اتومبیل های برقی با استفاده از فیلتر اچ-بینهایت و شبکه عصبی
   ◂ شاهین مرادی

●  مدل سازی باتری جهت تخمین حالت شارژ با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی فازی (ANFIS)
   ◂ محمد نصیرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید