دانشگاه شاهد

علیرضا ملاح زاده

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق مخابرات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212017
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (46)   Download XML   Download TXT

●  Periodic Collinear-Slotted Leaky Wave Antenna With Open Stopband Elimination
   ◂ Alireza Mallahzadeh, Sajad Mohammad-Ali-Nezhad
   ✔ 1394/07/28  2015/10/20
    IEEE Transaction on Antennas and Propagation


●  A Low Cross-Polarization Slotted Ridged SIW Array Antenna Design With Mutual Coupling Considerations
   ◂ Alireza Mallahzadeh, Sajad Mohammad-Ali-Nezhad
   ✔ 1394/07/18  2015/10/10
    IEEE Transaction on Antennas and Propagation


●  Periodic Ridged Leaky-Wave Antenna Design Based on SIW Technology
   ◂ Sajad Mohammad-Ali-Nezhad, Alireza Mallahzadeh
   ✔ 1394/05/29  2015/08/20
    IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters


●  Long Slot Ridged SIW Leaky Wave Antenna Design Using Transverse Equivalent Technique
   ◂ Alireza Mallahzadeh, Sajad Mohammad-Ali-Nezhad
   ✔ 1393/06/30  2014/09/21
    تولِید و فراوری محصولات زراعی و باغی - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
PDF   

●  طراحی انتن شکافی بلند موج نشتی با بکارگیری موجبر تیغه دار
   ◂ محمدحسین امینی، علیرضا ملاح زاده
   ✔ 1393/04/24  2014/07/15
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  مدار معادل برای اسلات حالقه ای مربعی در سطوح FSS
   ◂ محمد حسین امینی، Gholamreza Dadashzadeh، Alireza Mallahzadeh
   ✔ 1393/03/26  2014/06/16
    Journal of Communication Engineering
PDF   

●  سنتز ارایه با روش PSO با در نظر گرفتن تزویج متقابل و شبکه تغذیه پهن باند
   ◂ علیرضا ملاح زاده
   ✔ 1393/03/14  2014/06/04
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  سنتز پترن کسکانت مربعی انتن رفلکتور پهن باند
   ◂ علیرضا ملاح زاده، حبیب الله عبیری
   ✔ 1393/01/19  2014/04/08
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  طراحی فیلتر پایین گذر
   ◂ محمد بد، علیرضا ملاح زاده
   ✔ 1392/10/18  2014/01/08
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
PDF   

●  طراحی فیلتر موجبر دو تیغه ای با استفاده از روش فیلتر پایین گذر امپدانس پله ای
   ◂ علیرضا ملاح زاده
   ✔ 1392/10/11  2014/01/01
    Microwave and Optical Technology Letters
PDF   مقالات کنفرانسی (19)   Download XML   Download TXT

●  Leaky-wave long slot antenna design using ridged waveguide
   ◂ A. R. Mallahzadeh, M. H. Amini, S. Mohammad Ali Nezhad
   ✔ 1391/01/07  2012/03/26
     2012 European conference on antennas and propagation (EUCAP2012)
PDF   

●  Cross-polarization and size reduction of slotted waveguide array antenna by angled ridges
   ◂ A. R. Mallahzadeh, S. Mohammad Ali Nezhad
   ✔ 1391/01/07  2012/03/26
     2012 European conference on antennas and propagation (EUCAP2012)
PDF   

●  انتن مونوبل مدارچابی شکافی سه بانده، شکل چنگال، برای کاربردهای GSM, Bluetooth و UWB
   ◂ محمدمهدی صمدی طاهری، Alireza Mallahzadeh
   ✔ 1391/01/07  2012/03/26
     2012 European conference on antennas and propagation (EUCAP2012)
PDF   

●  انتن ارایه ای موجبر شیار دار برای پلاریزاسیون متعامد بسیار کم
   ◂ Sajad Mohammadalinezhad، Alireza Mallahzadeh
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    2011 European conference on antennas and propagation
PDF   

●  انتن مونوپل با مسیر پیچشی چند بانده قابل تنظیم برای کاربرد چند ورودی چند خروجی
   ◂ Sajad Mohammadalinezhad، Alireza Mallahzadeh، ایلار صدق ارا
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    2011 European conference on antennas and propagation
PDF   

●  انتن جند ورودی چند خروجی مونوپل سه بانده برای سیستم های وایرلس و وایمکس
   ◂ Sajad Mohammadalinezhad، سیده فائزه سید رضایی، نعمت اله قهوه چیان، ملاح زاده
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    2011 European conference on antennas and propagation
PDF   

●  سنتز پترن مربع کسکانت برای انتن رفلکتور با استفاده از IWO
   ◂ Alireza Mallahzadeh، پرستو تقی خانی، قاسمی، راشدمحصل
   ✔ 1390/01/26  2011/04/15
    2011 European conference on antennas and propagation
PDF   

●  طراحی اتصال چرخان سه کاناله پهن باند با استفاده از موجبر دو تیغه ای انحنا دار
   ◂ Alireza Mallahzadeh، هادی احمد ابادی
   ✔ 1389/09/19  2010/12/10
    Asia Pacific Microwave Conference 2010
PDF   

●  Cyldindrical Combline Microstrip Array for Omnidirectional Radiation Pattern
   ◂ Alireza Mallahzadeh, PerHadi, Bahrami, Nasiri
   ✔ 1389/09/16  2010/12/07
    Asia Pacific Microwave Conference 2010


●  Element failure diagnosis in a planar microstrip antenna array by the use of neural networks
   ◂ A. R. Mallahzadeh, M. Taherzadeh
   ✔ 1389/05/22  2010/08/13
    Applications of Electromagnetism and Student Innovation Competition Awards 2010
PDF   پایان نامه ها

●  طراحی و ساخت انتن موج نشتی مایکرو استریپی در باند X
   ◂ مسعود بهرامی قلعه نویی

●  تحلیل و طراحی و ساخت انتن شکافی بر اساس موجبر مجتمع شده در زیر لایه تیغه دار
   ◂ سجاد محمدعلی نژاد

●  طراحی و ساخت کوپلر خط شاخه ای پهن باند با روش موجبر مجتمع شده در زیر لایه
   ◂ محمدجواد توکلی

●  کاهش نویز فاز اسیلاتورها با استفاده از خط انتقال متامتریال
   ◂ محمدجواد رمضانی علیکلایه

●  طراحی و ساخت فیلتر میانگذر پهن باند با ناحیه قطع تیز زیر 50 دسیبل در 400 مگاهرتز
   ◂ ندا دانش پور

●  سنتز انتن ارایه انعکاسی با الگوی شکل یافته با کمک الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری
   ◂ سمیه شیخ الواعظین

●  Design and fabrication of a long slot leaky wave antenna using ridge for X-band
   ◂ محمدحسین امینی

●  طراحی و ساخت انتن ارایه ای conformal مونوبالس برای کاربردIFF
   ◂ محمدعلی نیکوحرف فاخر

●  طراحی و ساخت رتمن لنز بهن باند
   ◂ محمدصادق دهانزاده

●  طراحی و ساخت فیلتر میان گذر بهن باند با ناحیه قطع تیز و ابعاد فشرده
   ◂ محمد بدنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید