دانشگاه شاهد

امین اله مه ابادی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212078
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  A gravitation-based link prediction approach in social networks
   ◂ Esmaeil Bastami, Aminollah Mahabadi, Elias Taghizadeh
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    Swarm and Evolutionary Computation


●   روش عمومی قابل‌اعتماد موقعیت‌یابی متن در تصاویر طبیعی
   ◂ زارعی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1396/04/22  2017/07/13
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●  Multi-Agent-Based Controller for Voltage Enhancement in AC/DC Hybrid Microgrid Using Energy Storages
   ◂ Ahmadali Khatibzadeh, Mohammadreza Besmi, Aminollah Mahabadi, Mahmoud Reza Haghifam
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    Energies


●  روش نوین مدلسازی همگن اتوبوس حمل و نقل سریع با شبکه های پتری
   ◂ امین اله مه ابادی
   ✔ 1395/10/07  2016/12/27
     CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق


●   اشکارسازی چهره انسان در تصاویر دیجیتال
   ◂ زارعی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1395/06/25  2016/09/15
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●  بهینه سازی محدب چینش ثابت چند سطحی شبکه بر تراشه
   ◂ بنی هاشمی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1394/11/13  2016/02/02
     CSI Journal on Computer Science and Engineering- علوم و مهندسی کامپیوتر سابق


●   نگاشت و زمان‌بندی همزمان وظایف و ارتباطات انرژی‌اگاه بی‌درنگ در ساختارهای چندهسته‌ای
   ◂ عسگری بیدهندی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●   روش جـدیـد پیش‌بینی لینک در شبکه‌هـای اجتمـاعی مبتنـی بـر مـدل جستجوی گرانشی
   ◂ بسطامی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1394/07/01  2015/09/23
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●   شناسایی و ردیابی بی‌درنگ خودروها در سناریوهای حمل و نقل شهری براساس بینایی ماشین
   ◂ امین اله مه ابادی
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●  Scenario-based quasi-static task mapping and scheduling for temperature-efficient MPSoC design under process variation
   ◂ Behnam Khodabandeloo, Ahmad Khonsari, Farzad Gholamian, Mohammad H. Hajiesmaili, Aminollah Mahabadi, Hamid Noori
   ✔ 1393/02/16  2014/05/06
    Microprocessors and Microsystems
PDF   کتاب ها

●  شبیه سازی(تجدید چاپ)

●  شبیه سازی

●  انالیز شی گرا

●  مهندسی اینترنت و اینترانت

●  متدلوژی BSP

●  نمای تصویری Microsim Pspice

●  شبیه سازی

پایان نامه ها

●  یبی
   ◂ احمد علی خطیب زاده

●  بکارگیری عامل ها به منظور مدیریت سمت تقاضای شبکه هوشمند شامل خودروهای الکتریکی دارای قابلیت خودرو به شبکه
   ◂ محسن دارستانی فراهانی

●  روش مقیاس پذیر مکان یابی متن در داده های تصاویر بزرگ
   ◂ علی دافی دوزدوزان

●  روش نوین جداسازی خودکار سیگنال گفتار و موسیقی
   ◂ محدثه میربیگی شاه اباد

●  روش نوین مقیاس پذیر پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی
   ◂ الیاس تقی زاده مقدم

●  A Novel Community detection in Social Networks
   ◂ فاطمه خالکی

●  چارچوب نوین تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی انلاین
   ◂ ملیحه شاه حسینی

●  راهکاری برای ارزیابی گذار امن موسسات تجاری به رایانش ابری
   ◂ رسول بهره مند

●  مدل ارزیابی کیفی برای مخاطره های امنیت فناوری اطلاعات در رایانش ابری
   ◂ سعید کاظم پوریان ممقانی

●  A Novel Text Localization Method in Digital Images
   ◂ علیرضا زارعینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید