دانشگاه شاهد

امین اله مه ابادی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق : 2078
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212078
پیوندها :
 

رزومه

●  Speech and Music Separation Approaches - A Survey
   ◂ Akbar ranjbar, Mohaddese Mirbeygi, Aminollah Mahabadi
   ✔ 1400/10/13  2022/01/03
    Multimedia Tools and Applications


●  کلاس بندی ویژگی های گفتار مقاوم به نوفه در سیستم تعیین هویت گوینده
   ◂ محدثه میربیگی، اکبر رنجبر، امین اله مه ابادی
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  جهت‌یابی سریع منابع صوت ضربه‌ای مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود علامت
   ◂ امین اله مه ابادی، زهرا حیدری
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات


●  تاثیر ترکیب انرژی و درون‌یابی بر دقت مکان‌یابی در فضای بسته مبتنی بر تفاوت زمان ورود علامت گفتار
   ◂ اکبر رنجبر، زهرا حیدری، امین اله مه ابادی
   ✔ 1399/11/18  2021/02/06
    مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  RPCA-based Real-time Speech and Music Separation Method
   ◂ Akbar ranjbar, Aminollah Mahabadi, Mohaddeseh Mirbeygi
   ✔ 1399/11/17  2021/02/05
    Speech Communication


●  مدل موقعیت‌یابی متون در داده‌های عظیم تصویری
   ◂ امین اله مه ابادی
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  ردیابی ابربی‌درنگی اهداف همزمانِ‌متحرک در تصاویر ویدیویـی
   ◂ امین اله مه ابادی، محمد رضا نجفی فرادنبه
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  ردیــابـی بی درنگ همبندگرای اشیا میکروسکوپی
   ◂ امین اله مه ابادی
   ✔ 1399/11/05  2021/01/24
    پدافند الکترونیکی و سایبری


●  تشخیص همزمان زیرگراف های متراکم ناهنجار در شبکه های اجتماعی بزرگ
   ◂ ملیحه شاحسینی، امین اله مه ابادی
   ✔ 1399/11/05  2021/01/24
    پدافند الکترونیکی و سایبری
PDF   

●  بررسی روش‌های موقعیت‌یابی منابع صوتی پهن‌باند مبتنی‌بر تفاوت زمان ورود
   ◂ امین اله مه ابادی، زهرا حیدری
   ✔ 1399/10/16  2021/01/05
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
کتاب ها

●  شبیه سازی(تجدید چاپ - چاپ هفتم - ویرایش دوم)

●  شبیه سازی (تجدید چاپ - چاپ چهارم)

●  انالیز شی گرا

●  مهندسی اینترنت و اینترانت

●  متدلوژی BSP

●  نمای تصویری Microsim Pspice

●  شبیه سازی

پایان نامه ها

●  روش برخط غیرفعال مکانیابی دقیق منابع صوتی پهن باند براساس رویکرد تخمین تاخیر زمان
   ◂ زهرا حیدری

●  کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های AC-DC ساختار متغیر بر اساس سیستم‌های کنترل چندعامله
   ◂ احمد علی خطیب زاده

●  روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکه های اجتماعی
   ◂ محمد حسینی

●  بکارگیری عامل ها به منظور مدیریت سمت تقاضای شبکه هوشمند شامل خودروهای الکتریکی دارای قابلیت خودرو به شبکه
   ◂ محسن دارستانی فراهانی

●  روش مقیاس پذیر مکان یابی متن در داده های تصاویر بزرگ
   ◂ علی دافی دوزدوزان

●  روش نوین جداسازی خودکار سیگنال گفتار و موسیقی
   ◂ محدثه میربیگی شاه اباد

●  روش نوین مقیاس پذیر پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی
   ◂ الیاس تقی زاده مقدم

●  روش نوین تشخیص انجمن در شبکه های اجتماعی
   ◂ فاطمه خالکی

●  چارچوب نوین تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی انلاین
   ◂ ملیحه شاه حسینی

●  راهکاری برای ارزیابی گذار امن موسسات تجاری به رایانش ابری
   ◂ رسول بهره مندنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید