دانشگاه شاهد

محمد میکاییلی

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●  Identifying the Optimal Features in Multimodal Deception Detection
   ◂ Mohammad Mikaeili, Ali Motie-Nasrabadi, Amin Derakhshan, Tom Gedeon
   ✔ 1399/03/25  2020/06/14
    Multimodal Technologies and Interaction


●  Modified weighted back-projection algorithm (MWBP) for 3D electrical impedance mammography systems with the planar electrode array
   ◂ Mohammad Khalighi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    Biomedical Physics & Engineering Express


●  Network physiology of "fight or flight" response in facial superficial blood vessels
   ◂ Amin Derakhshan, Mohammad Mikaeili, Ali Motie-Nasrabadi
   ✔ 1397/08/24  2018/11/15
    Physiological Measurement


●  A floating wide-band current source for electrical impedance tomography
   ◂ M. Khalighi, M. Mikaeili
   ✔ 1397/05/16  2018/08/07
    Review of Scientific Instruments
PDF   

●  A new automatic sleep staging system based on statistical behavior of local extrema using single channel EEG signal
   ◂ Saman Seifpour, Hamid Niknazar, Mohammad Mikaeili, Ali Motie Nasrabadi
   ✔ 1396/12/22  2018/03/13
    Expert Systems With Applications


●  سنجش عملکرد سامانه‌های رابط مغز و رایانه P300 Speller به‌ازای ماتریس نمایش ردیف و یا ستون (RCP) و نمایش حروف زبان فارسی
   ◂ محمد میکاییلی، فروغ نجفی
   ✔ 1396/07/29  2017/10/21
    پردازش علائم و داده ها=Signal and Data Processing
PDF   

●  Sleep Spindle Detection and Prediction Using a Mixture of Time Series and Chaotic Features
   ◂ Amin Hekmatmanesh, Mohammad Mikaeili, Khosrow Sadeghniiat-Haghighi, Huapeng Wu, Heikki Handroos, Radek Martinek, Homer Nazeran
   ✔ 1396/07/18  2017/10/10
    Advances in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  Single Trial Estimation of Peak Latency and Amplitude of Multiple Correlated ERP Components
   ◂ Mojtaba Ranjbar, Mohammad Mikaeili, Anahita Khorrami Banaraki
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    Journal of Medical and Biological Engineering


●  TOWARD A COMPUTER AIDED DIAGNOSIS SYSTEM FOR LUMBAR DISC HERNIATION DISEASE BASED ON MR IMAGES ANALYSIS
   ◂ Mehran Nikravan, Elias Ebrahimzadeh, Mohammad Rasool Izadi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1395/09/29  2016/12/19
    Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications
PDF   

●  Assessment of recurrence quantification analysis (RQA) of EEG for development of a novel drowsiness detection system
   ◂ Hamed Shabani, Mohammad Mikaili, Seyed Mohammad Reza Noori
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Biomedical Engineering Letters
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  ترکیب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب الودگی رانندگان به صورت زمان حقیقی
   ◂ محمد میکاییلی
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  تشخیص خواب الودگی با استفاده از سیگنال EEGبر مبنای انالیز نقشه های بازگشتی
   ◂ حامد شعبانی، محمد میکاییلی، محمد رضا نوری
   ✔ 1394/09/30  2015/12/21
    اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT
PDF   

●  بخش بندی تصاویر بر اساس مدل میدان تصادفی مخفی مارکوف
   ◂ سیدمهدی صفوی، محمد پویان، محمد میکاییلی
   ✔ 1394/05/29  2015/08/20
    هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک
PDF   

●  CSFS-SFS: یک روش انتخاب ویژگی ترکیبی جدید برای تشخیص خواب الودگی حین رانندگی با استفاده از سیگنالهای EEG,EOG و کیفیت رانندگی
   ◂ سیدمحمدرضا نوری، محمد میکاییلی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    23th Iranian Conference on Electrical Engineering
PDF   

●  A novel method to detect the a phases of Cyclic Alternating Pattern (CAP) using similarity index
   ◂ Ali Motie-Nasrabadi, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    بیست و سومین کنفرانس برق ایران
PDF   

●  Assessment of distinction sensitive learning vector quantization weighted common spatial pattern features for EEG classification in Brain Computer Interface
   ◂ Fatemeh Jamaloo, Mohammad Mikaili
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    23th Iranian Conference on Electrical Engineering
PDF   

●  ارایه یک سیستم هوشمند نوین در جهت اشکارسازی اریتمیهای قلبی بر پایه سیگنال فنوکاردیوگرام (PCG)
   ◂ علی اسمعیلی جامی، محمد میکاییلی
   ✔ 1393/12/07  2015/02/26
    اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه ازاد اسلامی
PDF   

●  K-Complex Identification In Sleep EEG Using MELM-GRBF Classifier
   ◂ Seyed Mohammad Reza Nouri, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/09/05  2014/11/26
    بیست و یکمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
PDF   

●  Spindles Affection By Use Of Negative Emotional Stimulations
   ◂ Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/06/29  2014/09/20
    22nd Congress of the European Sleep Research Society
PDF   

●  Preliminary study on facial thermal imaging for stress recognition
   ◂ Amin Derakhshani, Mohammad Mikaeili
   ✔ 1393/03/14  2014/06/04
    The 10th International Conference on Intelligent Environments
PDF   پایان نامه ها

●  طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص توده های پستانی بر اساس داده های امپدانس الکتریکی
   ◂ محمد خلیقی

●  تحلیل رفتار دروازه حسی تنفسی در احساسات خنثی، مثبت و منفی با استفاده از انالیز پتانسیل‌های برانگیخته تنفسی
   ◂ سبحان بامداد

●  حذف انلاین ارتیفکت از EEG با روش های جداسازی کور منبع(BSS)
   ◂ مجیب مجری

●  تشخیص نوروپاتی خودکار قلبی دیابتی با استفاده از ویژگیهای سیگنال HRV و بررسی اثر مدت ابتلا به دیابت در تغییرات این سیگنال
   ◂ محمدجواد وطن خواه

●  استخراج مولفه های ارتباط موثر گراف توزیع حرارتی چهره به منظور تشخیص اضطراب پنهان
   ◂ امین درخشان

●  تحلیل عدم تقارن در تصاویر حرارتی پستان با استفاده از ویژگیهای حرارتی و هندسی تومور وعروق
   ◂ میترا نوید

●  بهبود طبقه بندی با استفاده از تحریک رنگی در سیستمهای BCI مبتنی بر SSVEP
   ◂ عطیه مطهری

●  اموزش سیستم BCI Speller به روش Unsupervised با استفاده از تخمین حداکثر درست نمایی
   ◂ حسن قایمی امیری

●  استخراج مولفه های ERPبه صورت تک ثبت به کمک مدل چند جزئی به منظور مطالعه ی نحوه اولویت دهی واژه و تصویر
   ◂ مجتبی رنجبر

●  مقایسه‌ی پیچیدگی سیگنال EEG در بیماران مبتلا به الزایمر و افراد سالم به‌منظور تشخیص بیماری الزایمر
   ◂ هاجر کریمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید