دانشگاه شاهد

جلال نظرزاده دینار

دانشیار - PhD


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  بکارگیری روش رقابت نش -استکلبرگ در تنظیم بارهای شبکه میکروگرید dc
   ◂ جلال نظرزاده دینار، زهرا مختارنژاد
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  تحلیل طیف ولتاژ نقطه خنثی در ماشین القایی برای شناسایی خطای داخلی کلاف
   ◂ جلال نظرزاده، محمد جواد جعفریان
   ✔ 1397/05/03  2018/07/25
    ISA Transactions


●  انالیز انتگرال سری فوریه درر مدولاسیون اشوبی برای تنشهای ولتاژ مد مشترک
   ◂ اصفی، نظرزاده
   ✔ 1397/01/27  2018/04/16
    IET Power Electronics


●  مروری بر رفتار فرکانس بالا محرک القایی
   ◂ Mahdi Asefi, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    IET Electrical Systems in Transportation


●  انالیز ماسین خطب با استفاده از MEC
   ◂ Amin Nosrati and Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering


●  مدلسازی و تخمین موقعیت رتور محرک القایی با استفاده از سری والش
   ◂ حمیدرضا شیرازی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1395/01/04  2016/03/23
    Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences


●  تخمین مقاومت رتور در محرک های القایی با استفاده از توابع والش
   ◂ حمیدرضا شیرازی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1393/09/08  2014/11/29
     Control Theory and Technology
PDF   

●  مدلسازی انتشار در کلاف ماشین الکتریکی با خطای محور
   ◂ علی رضا عباسی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    Journal of Electromagnetic Waves and Applications
PDF   

●  کنترل بهینه حداقل زمان در میدل بوست
   ◂ سیدمحمدجواد جعفریان امیری، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    IET Power Electronics
PDF   

●   مدل دقیق یک ماشین القایی دیسکی
   ◂ محمد حسن توصیفیان، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    International Transactions on Electrical Energy Systems
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  Cascaded Multilevel Inverters Fault Control
   ◂ علیرضا فرزانه، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1390/06/17  2011/09/08
    Acemp-Electromotion 2011


●  Precise Loss Calculation in Cascaded Multilevel Inverters
   ◂ جلال نظرزاده دینار، alireza farzaneh
   ✔ 1388/10/07  2009/12/28
    Second International Conference on Computer and Electrical Engineering


●  Chaos Improvement in AC VAriable Active Passive Reactance Systems with OGY Method
   ◂ جلال نظرزاده دینار، shariatmadar، amir
   ✔ 1388/04/14  2009/07/05
    IEEE International Symposium on Industrial Electronics


●  Protection of Engine and Start Motors in Diesel-Electric Locomotive during Cranking by Sensorless Method
   ◂ جلال نظرزاده دینار، منصور مهدی زاده
   ✔ 1387/07/24  2008/10/15
    IRS Second International Railway Symposium 2008


●  Optimal Output Feedback for Chaos Improvement in AC Variable Active Passive Reactance System
   ◂ جلال نظرزاده دینار، محمد شریعت مدار
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


●  Improvement Behavior and Chaos Control of Cuk Converter in Current Mode Controlled
   ◂ جلال نظرزاده دینار، علی اصغر امینی
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


●  Nonlinear Feedback Control of Chaos in Synchronous Reluctance Motor Drive Systems
   ◂ جلال نظرزاده دینار، مجتبی بابائی، جواد فیاض
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


کتاب ها

●  ماشین های الکتریکی
   ◂ نظرزاده، نائینی

پایان نامه ها

●  بهینه سازی کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه بر مبنای کنترل برداری
   ◂ علرف شفیعی

●  انالیز و طراحی کنترل یکپارچه برداری ژنراتور مغناطیس دایم در نیروگاه بادی
   ◂ عاطفه کریمی مالک ابادی

●  کنترل بهینه حداقل زمان در مبدل الکترونیک قدرت بوست-فلای بک
   ◂ سید یداله کشاورز

●  Time optimal control of the insolated dc/dc converters
   ◂ نوید صامتی

●  Evaluation of Three methods for control of Induction Drives
   ◂ حسن شریفی

●  ارزیابی شیوه های کنترل جریان مبدل در محرک های موتور القایی
   ◂ حسن شریفی

●  unscented کنترل موقعیت ماشین القایی با استفاده از فیلتر کالمن
   ◂ فهیمه روحانی

●  انالیز موتور های خطی توسط روش رلوکتانسی
   ◂ امین نصرتی

●  optimal control of periodic system
   ◂ محمدمهدی هوشمنداصطهباناتی

●  تخمین مقاومت و سرعت رتور ماشین القایی در حوزه والش توسط معادلات انتگرال ولتر
   ◂ حمیدرضا شیرازینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید