دانشگاه شاهد

پوپک ایزدی

استاد یار - تخصص گوش و حلق وبینی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (21)   Download XML   Download TXT

●  اثر Nepeta bracteata Benth بر الرژی علایم رینیت: یک تصادفی دو سو کورکارازمایی بالینی
   ◂ , Mohsen Naseri, Mohammad Reza Hajiheydari, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Poopak Izadi, Farhad Jafari, Fatemeh Emadi, Elham Emaratkar, Sayed Hamid Reza Abtah, Arman Zargaranm
   ✔ 1396/09/12  2017/12/03
    Journal of Research in Medical Sciences


●  بررسی علل موفقیت و شکست در دی سی ار بروش اندسکپیک و پاتولوزیک
   ◂ Hassan Ghasemi1, Sajedeh Asghari Asl2, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi2*, Farhad Jafari2, Pupak Izadi2
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی نتایج جراحی مجدد مجاری اشکی به روش اندوسکپیک و تیمی در بیماران شکست خورده
   ◂ Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Hassan Ghasemi, Farhad Jafari, Pupak Izadi1, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Narges Saghari Chin
   ✔ 1394/11/14  2016/02/03
    Journal of Ophthalmic and Vision Research


●  تاثیر اکسیژن تکمیلی 80 بر تهوع و استفراغ پس از جراحی لوزه
   ◂ مریم سادات صدر عاملی، پوپک ایزدی، محمدابراهیم یارمحمدی، پروین دلاور، نعیمه دانشمندان
   ✔ 1394/09/17  2015/12/08
    European Archives of Otorhinolaryngology


●  نگرش و احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های اموزشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی نسبت به حضور دانشجویان پزشکی
   ◂ پوپک ایزدی، اشرف پیراسته، علی شجاعی نژاد - اطهر امید
   ✔ 1393/04/09  2014/06/30
    مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی
PDF   

●  رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد نسبت به عملکرد استادان راهنمای بالینی در سال 1392
   ◂ حسین بارونیان، پوپک ایزدی، اشرف پیراسته، حسین باروییان
   ✔ 1393/02/12  2014/05/02
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی شکایت از بیماری‌های گوش خارجی و گوش میانی در کودکان کم‌شنوای حسی‌عصبی و ارتباط ان با شکایت از سمعک
   ◂ پوپک ایزدی
   ✔ 1392/04/12  2013/07/03
    توانبخشی
PDF   

●  بررسی تاثیر دیمن هیدرینات بر سر گیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم پس از مانور درمانی اپلی
   ◂ ژاله ایرانمهر، علی دواتی، سیامک افشین مجد، حسن قاسمی خوری نیا، محمدابراهیم یارمحمدی، پوپک ایزدی
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی تاثیر دیمن هیدرینات بر سر گیجه وضعیتی حمله‌ای خوش خیم پس از مانور درمانی اپلی
   ◂ ژاله ایرانمهر، علی دواتی، سیامک افشین مجد، حسن قاسمی خوری نیا، محمدابراهیم یارمحمدی، بابک ایزدی
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی میزان مصونیت زنان 30-15 ساله بر علیه سرخجه در سال¬های 1386و1387 در کرمانشاه
   ◂ محمدابراهیم یارمحمدی، بابک ایزدی
   ✔ 1390/01/01  2011/03/21
    تحقیقات علوم پزشکی زاهدان=Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
مقالات کنفرانسی (4)   Download XML   Download TXT

●  شربت زوفا (Nepeta bracteata Benth) برای کاهش رینیت الرژیک
   ◂ Mohammad Reza Hajiheydari1, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi2, Poopak Izadi2, Farhad Jafari3, Fatemeh Emadi1,4,Elham Emaratkar1, Sayed Hamid Reza Abtahi5, Mohsen Naseri4, Arman Zargaran6, Fatemeh Alijaniha
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    the international conference of unani medicine
PDF   

●  تاثیر شربت گیاه زوفا (Nepeta beracteata Benth) بر علایم بیماری رینیت الرژیک
   ◂ محمدرضا حاجی حیدری،محمد ابراهیم یار محمدی، پوپک ایزدی، فاطمه عمادی، الهام عمارتکار، فرهاد جعفری، سید حمیدرضا ابطحی، ارمان زرگران، محسن ناصری
   ✔ 1396/09/21  2017/12/12
    همایش بین المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
PDF   

●  بررسی اثر شربت زوفا بر رینیت الرژیک
   ◂ محمد رضا حاجی حیدری، محسن ناصری، پوپک ایزدی، فرهاد جعفری، فاطمه عمادی
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    6thNational Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  حساسیت ضدمیکربی باکتریهای جدا شده از خلط در بیمارستان پارس تهران، ایران
   ◂ پوپک ایزدی، حوریه صادری، محمدابراهیم یارمحمدی، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، سیده مرضیه موسوی
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

کتاب ها

●  تراکئوستومی

●  مبانی گوش و حلق و بینی
   ◂ دکتر محمدابراهیم یارمحمدی

پایان نامه ها

●  فراوانی یافته های سی تی اسکن بینی و سینوس های پارانازال در بیماران کاندید جراحی پلاستیک بینی در بیمارستان مصطفی خمینی طی سالهای 92-1390
   ◂ مهدی عباسی

●  Effect of supplemental oxygen on post-tonsillectomy nausea and vomiting
   ◂ مریم سادات صدر عاملی

●  patients satisfaction from the presence of medical students in Shahid Mostafa Khomeini educational clinics
   ◂ علی شجاعی نژاد

●  دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد نسبت به عملکرد اساتید راهنمای بالینی در سال 1392
   ◂ حسین بارونیان

●  بررسی تاثیر دیمن هیدرینات بر سرگیجه
   ◂ ژاله ایرانمهر

●  تاثیر مکمل خوراکی روی در درمان اوتیت مدیا با افیوژن
   ◂ ساسان اناری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید