دانشگاه شاهد

علاالدین کردناییج

استاد یار - دکترا به نژادی گیاهی- گرایش بیوتکنولوژی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر ریزگردها بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
   ◂ شریفه حبیب پور، محمد اقبال قبادی، مجید امینی دهقی، علاالدین کردناییج
   ✔ 1399/09/11  2020/12/01
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  مکان یابی QTL های برخی صفات مرتبط با اندازه و شکل دانه در جمعیت لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان
   ◂ ارزو یگانه، علاالدین کردناییج
   ✔ 1399/09/10  2020/11/30
    تحقیقات غلات
PDF   

●   ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گیاه Papaver bractaetumLindl.رشته کوه البرز با استفاده از نشانگرهای مولکولی
   ◂ javad shaghaghi، alaeddin kordenaeej، ardeshir qaderi
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  اثر متقابل امواج فراصوت و شوری بر رشد و تولید متابولیت در سلول¬های Dunaliella salina
   ◂ رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  افزایش تولید بتا-کاروتن و گلیسرول در کشت سلولی Dunaliella salina توسط امواج فراصوت
   ◂ رقیه مخبری، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1394/08/01  2015/10/23
    سلول و بافت


●  الگوی بیان ژنها تحت تنش خشکی با استفاده از روش cDNA AFLP در گندم
   ◂ منا سلطانی، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji
   ✔ 1393/03/25  2014/06/15
    International Journal of Plant, Animal and Environmental Science
PDF   

●  Mapping QTL related to Zn and FE concentrations in bread wheat (Triticum aestivum) grain using microsatellite markers
   ◂ Hakimeh RooshanZamir, Alaeddin Kordenaeej, Abdolamir Bostani
   ✔ 1393/01/17  2014/04/06
    Iranian journal of Genetics and Plant Breeding
PDF   

●  EFFECTS OF GROWTH REGULATORS AND EXPLANTS ON CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN HYPERICUM PERFORATUM
   ◂ I. Sharifi, M.H. Fotokian, A. Kordenaeij, S. Ramazani, T. Hasanlu, S.M. Khayyam Nikoei, D. Davoodi, B. Nakhoda, G. Mohammadinejad
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    Acta Horticulturae
PDF   

●  Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield and yield components in bread wheat
   ◂ Alaeddin Kordenaeej, shojaeian, Nasrollah Nejad, Sharafi, leli
   ✔ 1392/02/24  2013/05/14
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  مقایسه صفات گرده چند رقم الوی ایرانی
   ◂ Ayatollah Rezaei، Alireza Ghanbari، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji، Yavar Sharafi، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji، Allaeddin Kordenaeej، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   مقالات کنفرانسی (47)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه های درون شیشه ای شیرین بیان
   ◂ مرتضی ابراهیمی، علاالدین کردناییج، امین پور عابدین
   ✔ 1396/06/07  2017/08/29
    دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک
   ◂ مهدیه احمدیان یزدلی، علاالدین کردناییج، داریوش طالعی، ایت اله رضایی، امیدرضا فرقانی
   ✔ 1395/02/02  2016/04/21
    اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران بر کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  اثر اسانس گیاهی هویج وحشی روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  اثر دو اسانس گیاهی زیره سیاه و بومادران روی تخم کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فهیمه صالحی، جابر کریمی، علاالدین کردناییج، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های بادرنجبویه با استفاده از مارکر RAPD
   ◂ داریوش طالعی، مهدیه احمدیان یزدلی، علاالدین کردناییج، ایت اله رضایی، امیدرضا فرقانی اله ابادی
   ✔ 1394/11/08  2016/01/28
    اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
PDF   

●  بررسی اثر کلشیسین و زمان بر برخی صفات ریزجلبک دونالیلا سالینا( Dunaliella salina)
   ◂ نرگس علیرحیمی، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، حامد حسن زاده دلویی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی اثر کلشیسین بر برخی صفات در کشت سلولی فیذق ( Corylus avellana L. )
   ◂ هدیه علیخانی، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، نرگش علیرحیمی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  مکان یابی QTL مرتبط با محتوای گلوتنین و گلیادین دانه گندم نان با استفاده از نشانگر ریز ماهواره
   ◂ محدثه ایزدی فرد، علیرضا رضازاده، علاالدین کردناییج
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  اثر امواج فراصوت بر رشد و متابولیت های اولیه گندم
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، زهرا مسایلی، ایت اله رضایی
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   کتاب ها

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  ژنوتایپینگ دانه گرده
   ◂ علاالدین کردنائیج

پایان نامه ها

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ¬های Freesia hybrida بر اساس برخی ویژگی¬های ریخت شناختی و نشانگرهای ISSR
   ◂ زهرا عربی

●  ارزیابی پایداری عملکرد و سازگاری تعدادی از ژنوتیپ¬های کینوا (Chenopodium quinoa Wild) در منطقه کرج
   ◂ سمیرا عباسی

●  امکان سنجی تولید گیاهان تراریخته نخود (Cicer arietinum) مقاوم به علف کش رانداپ
   ◂ نیلوفر پیکاری

●  انالیز ارتباطی در مقیاس ژنوم برای شناسایی ژن‌های دخیل در کنترل اندازه دانه در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SNP
   ◂ هانیه شاکری مهرام

●  ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاه خشخاش ایرانی(Papaver bracteatum) با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT
   ◂ جواد شقاقی

●  مکان یابی QTL های مرتبط با اندازه و شکل دانه در جمعیت لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان
   ◂ ارزو یگانه

●  ارزیابی ژنتیکی لاین های خویش امیخته نوترکیب گندم نان برای صفات زراعی و ریخت شناختی
   ◂ محمد جلیلی

●  تغییر سطح پلوییدی در کشت درون شیشه ای گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) و تایید لاین های حاصل به روش فلوسایتومتری
   ◂ امین پورعابدین

●  بررسی لاین های برگزیده سویا در شرایط کم ابی
   ◂ ایرج مروتی

●  بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم بومی نخود کابلی تحت تنش خشکی اخر فصل
   ◂ فاطمه سیفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید