دانشگاه شاهد

پرویز اقبالی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  بازجست عناصر تصویری مشترک عرفان شیعی در هنر نگارگری و معماری (نمونه: نگاره «اولین سخنرانی امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم»)
   ◂ خشایار قاضی زاده، مرضیه علیپور، پرویز اقبالی، ایرج داداشی
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    نگره


●  بررسی ارزش‌های زیبا‌شناسی بر اساس رابطه‌ی صورت و معنا در دیوارنگاره‌های مذهبی عامیانه بناهای مذهبی عصر قاجار (نمونه موردی: بقاع متبرکه اصفهان)
   ◂ سیدرضا حسینی، پرویز اقبالی، عطیه یوزباشی
   ✔ 1400/01/17  2021/04/06
    تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی


●  بررسی تاثیر کیفیت فضای داخلی موزه ها بر جذب و کمیت گردشگران در فرایند توسعهی فرهنگی*)نمونهی مورد بررسی موزهی هنرهای معاصر تهران(
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی، خشایار قاضی زاده، پرویز اقبالی
   ✔ 1397/08/15  2018/11/06
    مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی
PDF   

●  The Effect of Environmental Graphics on the Attractiveness of Museums Interior Architecture
   ◂ Gholamreza Azarbooyeh Dinaki, Parviz Eghbali, Khashayar Ghazizadeh
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی نسخه مصور شاهنشاه نامه موجود در کتابخانه مجلس و شناسایی تصویرگر ان
   ◂ مهدی لونی، پرویز اقبالی
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    نگره
PDF   

●  Decoding the Symbolic Elements of the Image of Jahangir Embracing Shah Abbas: An Iconological Approach
   ◂ Nayyereh Dayyeri, Parviz Egbali
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  STUDYING THE MINARETS AND DOMES IN IMAMZADEHS OF DAMAVAND, TEHRAN PROVINCE
   ◂ Atieh Youzbashi, Parviz Eghbali
   ✔ 1395/04/26  2016/07/16
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  نقوش تصویری امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران بر اساس تقسیم بندی موضوعی، نمونه موردی: امامزادگان عبدالله و عبیدالله (ع)
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/04/26  2016/07/16
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  STUDYING EXECUTIVE TECHNIQUES COORDINATION NECESSITY IN IMAGING OF CHILDREN'S BOOKS WITH THE THEME OF SACRED DEFENSE
   ◂ Maryam Fathi, Parviz Eghbali, Mohsen Sadeghi
   ✔ 1395/03/17  2016/06/06
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی نشانه شناسی نقوش گیاهی امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    International Journal of Humanities and Cultural Studies
پایان نامه ها

●  ارتباط معنایی نگاره های نسخه حبیب السیر با متن قرانی بر اساس نشانه های تصویری
   ◂ نرگس کج فروش نژاددزفولی

●  بررسی تاثیر ساماندهی فضای داخلی موزه ها بر فرایند جذب مخاطب(مورد مطالعه: موزه های هنر معاصر تهران و سیدنی از منظر گرافیک محیطی داخلی)
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی

●  معرفی قابلیت های تصویرسازی علمی اموزشی تعاملی در کتاب های الکترونیکی با رویکرد بومی سازی
   ◂ علی وفادار

●  بررسی رابطه متن و تصویر در نسخه احسن الکبار (محفوظ در موزه کاخ گلستان)
   ◂ مریم استکی اورگانی

●  بررسی دوباره سازی نشانه های طراحی شده در ایران بین سال های 1340 تا 1390
   ◂ مهناز نیکو تدبیر

●  بررسی خصوصیات گرافیکی تندیس (یادمان) جشنواره های سینمایی و تیاتر ایران 1360 تا 1390
   ◂ فرشته اسلامی

●  برسی تابلوهای گرافیک اطلاع رسان گردشگری با تاکید بر مناطق گردشگری استان همدان
   ◂ افسانه خضریان

●  مطالعه تحلیلی فضای منفی در طراحی روی جلد کتابهای ادبیات داستانی در ایران
   ◂ نسیم زرگرزاده

●  بررسی ساختار گرافیکی نشانه نهادهای انقلاب اسلامی ایران بین سالهای 1357تا1367
   ◂ محمد رازقی

●  بررسی جنبه های اموزشی و تصویری کتاب تشریح منصور بن احمد بن یوسف (تشریح الابدان)
   ◂ نرگس فقیهی رنانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید