دانشگاه شاهد

پرویز اقبالی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر کیفیت فضای داخلی موزه ها بر جذب و کمیت گردشگران در فرایند توسعهی فرهنگی*)نمونهی مورد بررسی موزهی هنرهای معاصر تهران(
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی، پرویز اقبالی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1397/08/15  2018/11/06
    مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی


●  تاثیر گرافیک محیطی بر جذابیت معماری داخلی موزه
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی، پرویز اقبالی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی نسخه مصور شاهنشاه نامه موجود در کتابخانه مجلس و شناسایی تصویرگر ان
   ◂ مهدی لونی، پرویز اقبالی
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    نگره


●  decoding the symbolic elements of the image of jahangir embracing shah abbas: an iconological approach
   ◂ نیره دیری ، پرویز اقبالی
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی و مطالعه مناره و گنبدهای امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/04/26  2016/07/16
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  نقوش تصویری امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران بر اساس تقسیم بندی موضوعی، نمونه موردی: امامزادگان عبدالله و عبیدالله (ع)
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/04/26  2016/07/16
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی اسلوب اجرایی در تصویرسازی کتاب کودک با موضوع دفاع مقدس
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/03/17  2016/06/06
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  بررسی نشانه شناسی نقوش گیاهی امام زاده های شهرستان دماوند استان تهران
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  بررسی معنای صریح و ضمنی نقوش امام زاده میر مطهر (ع) ابسرد
   ◂ پرویز اقبالی
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  شناخت تصویرسازی کتاب بر اساس رابطه میان متن و تصویر
   ◂ محمدعلی رجبی
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    نگره
پایان نامه ها

●  ارتباط معنایی نگاره های نسخه حبیب السیر با متن قرانی بر اساس نشانه های تصویری
   ◂ نرگس کج فروش نژاددزفولی

●  بررسی تاثیر ساماندهی فضای داخلی موزه ها بر فرایند جذب مخاطب(مورد مطالعه: موزه های هنر معاصر تهران و سیدنی از منظر گرافیک محیطی داخلی)
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی

●  بررسی رابطه متن و تصویر در نسخه احسن الکبار (محفوظ در موزه کاخ گلستان)
   ◂ مریم استکی اورگانی

●  معرفی قابلیت های تصویرسازی علمی اموزشی تعاملی در کتاب های الکترونیکی با رویکرد بومی سازی
   ◂ علی وفادار

●  بررسی دوباره سازی نشانه های طراحی شده در ایران بین سال های 1340 تا 1390
   ◂ مهناز نیکو تدبیر

●  بررسی تابلوهای گرافیک اطلاع رسان گردشگری با تاکید بر مناطق گردشگری استان همدان
   ◂ افسانه خضریان

●  بررسی خصوصیات گرافیکی تندیس (یادمان) جشنواره های سینمایی و تیاتر ایران 1360 تا 1390
   ◂ فرشته اسلامی

●  مطالعه تحلیلی فضای منفی در طراحی روی جلد کتابهای ادبیات داستانی در ایران از 1360 تا 1394
   ◂ نسیم زرگرزاده

●  بررسی نشانه های تصویری ازدواج در اثار منتشر شده در ایران (با تاکید بر طراحی روی جلد) از سال 1384 تا 1394
   ◂ مرضیه تخت کشها

●  بررسی ساختار گرافیکی نشانه نهادهای انقلاب اسلامی ایران بین سالهای 1357تا1367
   ◂ محمد رازقینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید