دانشگاه شاهد

مهدی پوررضاییان

استاد یار - دکترا روانشناسی بالینی


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قران کریم
   ◂ احمدعلی سجادی صدر، مرتضی افشاری، مهدی پوررضاییان
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    رسانه های دیداری و شنیداری


●  نقدی بر نظریه سینمای دینی، بررسی ارای مکتوب نظریه پردازان مسلمان و مسیحی
   ◂ محمدحسن فردوسی زاده، مهدی پوررضاییان، مرتضی افشاری، شهاب اسفندیاری
   ✔ 1398/05/07  2019/07/29
    پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


●  سبک و ژانر در سینمای هنری ایران (موردکاوی فیلم های خشت و اینه، سیاوش در تخت جمشید، طبیعت بی جان و مرثیه)
   ◂ سید علی روحانی، محمد شهبا، مهدی پوررضاییان، وحیداله موسوی
   ✔ 1396/09/30  2017/12/21
    نامه هنرهای نمایشی و موسیقی


●  تلفیق ادبیات با نقاشی به شیوة مارسل پروست مطالعة پیوند ادبیات با نقاشی در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست با تاکید بر مجلد طرف خانه‌ سوان
   ◂ بهروز سهیلی اصفهانی، مهدی پوررضاییان
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    پژوهش ادبیات معاصر جهان= Research in Contemporary World Literature - پژوهش زبان های خارجی سابق- نشریه دانشکده زبان های خارجی سابق


●  Analysis of Types of Emotion in Paintings HAFT AWRANG in Mashhad Painting school in Safavid Era
   ◂ Mina Mohammadi, Mehdi Purrezaeian
   ✔ 1396/01/12  2017/04/01
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  ارزیابی بالینی تاثیر سایکودراما در درمان اضطراب اجتماعی (موردپژوهی)
   ◂ مهدی پوررضاییان
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  Application of Neoformalism for Analysis of two Iranian Distinguished films
   ◂ Habibollah Ayatollahi, Shahab Esfandiari, S.M. Hashemi, Alireza Khoshnevis, Mehdi Purrezaeian
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
     European Online Journal of Natural and Social Science


●  اثرازمایی بالینی روان نمایشگری در کنار امدن با قطع عضو- تک بررسی
   ◂ مهدی پوررضاییان، هادی بهرامی احسان، هدی پوررضاییان
   ✔ 1395/05/30  2016/08/20
    علوم روانشناختی


●  تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری
   ◂ زهرا عبداله، مهدی پوررضاییان، Aliasghar شیرازی، محمدعلی رجبی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  اثرسنجی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی
   ◂ مهدی پوررضاییان
   ✔ 1394/09/01  2015/11/22
    مطالعات روانشناختی
کتاب ها

●  نما با نمایش
   ◂ مهدی پوررضاییان

●  دیدار با مسافران مرگ

●  نویسش در نمایش

●  زندگی زیر سبیل گربه ها
   ◂ مهدی پوررضائیان

●  ان گاه مانند ماه
   ◂ مهدی پوررضائیان

●  تمام های ناتمام
   ◂ مهدی پوررضائیان

پایان نامه ها

●  ساختارشناسی کاربردی قصه های قران کریم و قابلیت های سینمایی و تلویزیونی ان
   ◂ احمد علی سجادی صدر

●  تدوین الگوی فیلمنامه نویسی شخصیت محور بر اساس اندیشه اسلامی
   ◂ محمدحسن فردوسی زاده

●  مطالعه خاستگاه اجتماعی و مذهبی دیوارنگاره های دینی ایران و تبیین زیبایی شناسی انها
   ◂ مهدی اخویان

●  مطالعه تطبیقی طبیعت گرایی در نقاشی دوره تیموری و نگارگری معاصر ایران
   ◂ حسن سلاجقه

●  پژوهش و ارزیابی شیوه های طراحی گره هندسی بر سطح کره
   ◂ ابوالفضل عبدالهی فرد

●  تفسیر رنگ در نقاشی های کودکان تک سرپرست شهرستان کرج از منظر هنردرمانی
   ◂ محمد خنکداری سنگدهی

●  بررسی نظام اموزش عالی در هنرهای صناعی ایران و پیشنهاد یک نظام نوین
   ◂ مهران هوشیار

●  مطالعه تحلیلی جنبه های نمایشی در قصص قران
   ◂ علی حسین فرخی

●  تعیین عوامل هویت فرهنگی و میزان تاثیر انها در کتابهای درسی مقطع ابتدایی ایران
   ◂ محسن حسن پور

●  بررسی بازنمایی واقعیت و صور خیالی در نقاشی قاجار تا پایان دهه 1260هجری قمری
   ◂ جواد علیمحمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید