دانشگاه شاهد

عبدالرضا چاریی

استاد یار - دکتری پژوهش هنر پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
شماره اتاق : 51212509
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه ی خط کوفی بنایی دوره تیموری و چگونگی تاثیر ان در نشانه نوشته های معاصر (با تاکید بر مسجد گوهرشاد)
   ◂ عبدالرضا چاریی
   ✔ 1398/03/27  2019/06/17
    مطالعات هنر اسلامی


●  بررسی نسبت تحریرات تکنولوژ ک را انهای و خوشنویسی سنتی ی ی با تاکید بر خط نستعلیق
   ◂ هدی کاسپور، عبدالرضا چارئی، مرتضی اسدی، پرویز حاصلی
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  اسیب شناسی و بررسی ساختار گرافیکی فونت «مولا» بر اساس خط کوفی کهن
   ◂ عبدالرضا چاریی، معصومه هادی همراه
   ✔ 1396/09/20  2017/12/11
    نگره
PDF   

●  نمادها و نقوش تصویری افسانه ها و داستان ها در اثار هنری ایل قشقایی
   ◂ عبدالرضا چارئی، زهرا گوهری مطلق
   ✔ 1389/03/01  2010/05/22
    نگره


●  سیر تحول خط کوفی در نگارش قران های سده اول تا پنجم هجری و بررسی ساختار ان
   ◂ عبدالرضا چارئی، رضوان علی بیگی
   ✔ 1388/09/01  2009/11/22
    نگره


●  بررسی نورارایی در گرافیک محیطی شهری(با نگاهی به ایران)
   ◂ ندا نور خواه ابکنار، عبدالرضا چارئی
   ✔ 1388/03/30  2009/06/20
    نگره


●  طراحی حروف فارسی در دانشگاه
   ◂ عبدالرضا چارئی، محسن سلیمانی
   ✔ 1387/12/01  2009/02/19
    گرافیک و چاپ


●  گفتگوی تجربه ایرج میرزا علیخانی
   ◂ عبدالرضا چارئی
   ✔ 1387/06/30  2008/09/20
    گرافیک و چاپ


●  نماد خورشید و گل
   ◂ عبدالرضا چارئی
   ✔ 1387/06/30  2008/09/20
    سگال


●  ویژگی های چاپ / نشر و تصویر سازی اسکناس در ایران
   ◂ عباس محمدی خوزانی، عبدالرضا چارئی
   ✔ 1387/06/15  2008/09/05
    نگره
کتاب ها

●  خلاقیت در تایپوگرافی
   ◂ عبدالرضا چاریی

●  مسکات
   ◂ تارا میر کریمی-عبدالرضا چارئی(مقدمه)

پایان نامه ها

●  بررسی نسبت تحریرات تکنولوژ ک را انهای و خوشنویسی سنتی ی ی با تاکید بر خط نستعلیق
   ◂ هدا کاسپور

●  مطالعه تاثیر پایه کار ( grid) در خط کوفی بنّایی مسجد گوهرشاد مشهد و کاربرد ان درطراحی حروف معاصر
   ◂ سپیده نصرتی لیالمانی

●  تحلیل ویژگی های بصری گرافیک متحرک در شبکه نسیم /برنامه خندوانه
   ◂ ابوالفضل قمری

●  مطالعه تطبیقی ساختار خط کوفی کهن) قرن 3 ه .ق( و خط محقق ) قرن 7 ه .ق( در کتابت قران کریم
   ◂ معصومه هادی همراه

●  بررسی تاثیر خصوصیات بصری چاپ دستی در طراحی پوستر معاصر ایران(از سال 1350 تا 1395)
   ◂ محمدتقی معیری

●  بررسی بسته بندی و نشانه های صنایع غذایی شهرستان گنبد کاووس
   ◂ احمد رنجی

●  اسیب شناسی طراحی حروف شخصی فارسی
   ◂ صالح الهی

●  پژوهش خطای دید در نشانه های نوشتاری
   ◂ مهدی درویشی

●  بررسی ساختار خط ثلث و تاثیرات ان بر نشانه های فارسی
   ◂ حمیدرضا چتربحر

●  Define stucture ashoora posters ( tree exhibition posters between 1384 until 1387
   ◂ فاطمه عسکرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید