دانشگاه شاهد

حبیب اله صادقی

استاد یار - دکتری پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : نقاشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

●  نگاهی انتقادی به مسال? تاثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی)
   ◂ حجت اله عسکری الموتی ، حبیب اله صادقی، خشایار قاضی زاده، سیدرضا حسینی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    پژوهشنامه خراسان بزرگ
PDF   

●  جایگاه حدیث درتاریخ نگاری هنردوره اسلامی؛ موانع و محدودیتها
   ◂ خشایار قاضی زاده، سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، حبیب اله صادقی، سید محمدرضا حسینی بهشتی، سید امیر کوشه ای
   ✔ 1398/09/09  2019/11/30
    پژوهش نامه ی تاریخ اسلام


●  دوسویگی ارجاعی شمایل حضرت عباس(ع) در نبرد با مارد در اثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای
   ◂ هاجر سلیمی نمین، حبیب اله صادقی
   ✔ 1398/08/22  2019/11/13
    مطالعات عالی هنر


●   بررسی ویژگی های انتزاعی نقاشیخط صداقت جباری
   ◂ مرتضی افشاری، حبیب اله صادقی، مینا محمدی
   ✔ 1396/09/26  2017/12/17
    ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی


●  اسیب شناسی نقاشی دیواری در فرایند مرمت از حیث اصالت و هویت در کاخ چهلستون و عالی قاپوی اصفهان
   ◂ شهریار الله یاری چرمهینی، حبیب اله صادقی
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    نگره


پایان نامه ها

●  تحلیل جلوه های طبیعت مینویی قران کریم در اثار نقاشان معاصر ایران
   ◂ هانیه السادات حجازی

●  بررسی رابطه متن و تصویر اسطوره با رویکرد خیر و شر در تصاویر شاهنامه
   ◂ فرشته حضرتی

●  مقایسه تصویرسازی معاصر ایران با تصویرسازی های کتاب عجایب مخلوقات قزوینی با محوریت شخصیت های ترکیبی
   ◂ زینب سادات بدری

●  بررسی ویژگی های تصویری و موضوعی نقاشی های دیواری بقاع متبرکه شرق گیلان
   ◂ شهرام رجب نژاد

●  مطالعه تحلیلی ویژگی های بصری تصویرسازی داستانهای عاشقانه ادبیات کلاسیک در دوره معاصر
   ◂ عطیه طاهرلو

●  بررسی جلوه های تصویری فیگوراتیو انسان و حیوان در اثار محمد سیاه قلم
   ◂ رضا جماعتی ثمرین

●  مطالعه سیر حرکت تصویرسازی معاصر ایران در حذف عینیت گرایی
   ◂ علیرضا کریمی عصر

●  اسیب شناسی اثار نقاشی دیواری دوره صفویه در شهر اصفهان
   ◂ شهریار اله یاری چرمهینی

●  بررسی ویژگی های انتزاعی نقاشیخط صداقت جباری
   ◂ مینا محمدی

●  بررسی جلوه های ویژه بافت در مجموعه اثار نقاشی جشنواره ی اول و دوم هنر مقاومت
   ◂ فاطمه امام دادینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید