دانشگاه شاهد

خشایار قاضی زاده

استاد یار - دکتری پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق : 51212525
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (44)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر اسلام بر هنر ایران (مطالعه جامعه شناختی با تکیه بر ارا رابرت واثنو)
   ◂ خشایار قاضی زاده، صدیقه پور مختار
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی


●  نگاره «حرم امام رضا (ع)» در فالنامه تهماسبی سند مصور برای ضریح شبکه‌ای و گنبد مطلای حرم رضوی در سال 957 ق.
   ◂ مرضیه علیپور، خشایار قاضی زاده، زهرا شاقلانی پور
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    کارافن


●  ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی و ارائه الگوی بهینه‌سازی از منظر کارافرینی
   ◂ خشایار قاضی زاده، محمدحسن میرزامحمدی، محی الدین اقاداوودی
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    مبانی نظری هنرهای تجسمی


●  بازجست عناصر تصویری مشترک عرفان شیعی در هنر نگارگری و معماری (نمونه: نگاره «اولین سخنرانی امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم»)
   ◂ خشایار قاضی زاده، مرضیه علیپور، پرویز اقبالی، ایرج داداشی
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    نگره


●  نگاهی انتقادی به مسال? تاثیر هنر ساسانی بر سفال نخودی منقوش نیشابور (با تکیه‌بر صحنه های شکار در بشقاب های نقره ساسانی)
   ◂ حجت اله عسکری الموتی ، حبیب اله صادقی، خشایار قاضی زاده، سیدرضا حسینی
   ✔ 1399/09/30  2020/12/20
    پژوهشنامه خراسان بزرگ
PDF   

●   بازجست ویژگیهای مکتب نگارگری شیراز در نگارگری دورره ال اینجو و ال مظفر و تاثیر ان در هنر نگارگری ایران
   ◂ خشایار قاضی زاده، حسین بهروزی پور
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    مطالعات باستان شناسی پارسه


●  سبکهای تصویری غالب در نگارههای مرقع گلشن
   ◂ سحر شفایی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    نگارینه هنر اسلامی


●  تحلیل ایکونوگرافی نقش مایه تمبر شیر و خورشید دوره قاجار (موجود در موزه ملک)
   ◂ سمیه رسولی ابراهیمی فرد، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1399/03/01  2020/05/21
    مطالعات فرهنگ و هنر اسیا


●  مطالعه تحلیلی هنر سیاه قلم در فلزکاری دوره سلجوقی و کاربست ان در گسترش هنر دوره معاصر
   ◂ خشایار قاضی زاده، سحر ذکاوت
   ✔ 1399/02/15  2020/05/04
    تاریخ علم


●  مطالعه ی بازتاب نقوش هنر نقاشی گل و مرغ در هنر قلمزنی معاصر
   ◂ خشایار قاضی زاده، سحر ذکاوت
   ✔ 1399/02/01  2020/04/20
    پژوهش در هنر و علوم انسانی
کتاب ها

●  درباره ادبیات و هنر دینی(مقاله مصاحبه نقد و نظر)

پایان نامه ها

●  طراحی الگوی بهینه برنامه درسی صنایع دستی از منظر کارافرینی فرهنگی
   ◂ محی الدین اقاداودی

●  شناسایی مولفه‌های تصویری هنر شیعی عصر صفوی و بازجست بسترهای نشو و نمای ان در دوره تیموری
   ◂ مرضیه علی پور شانجانی

●  خوانش پسا استعماری خوشنویسی در هنر ایران معاصر
   ◂ سیدسعید حسینی

●  مقایسه ی تحلیلی نقوش و نحوه ی اجرای اسلوب سیاهقلم در فلزکاری اقوام مندایی اهواز و ارامنه ی تبریز در ایران
   ◂ سحر ذکاوت

●  تبیین نقش تحولی بستر در اوج گیری و افول منبت تهران معاصر
   ◂ مهدی امرایی

●  تحلیل ویژگی های تصویر انسان در اثار لاکی موزه ملک
   ◂ علی شهبازی

●  مطالعه تطبیقی نقوش هندسی کاشی‌های حرم امام رضا (ع) در دوره سلجوقی و تیموری
   ◂ زهره سپاسی

●  مقایسه رابطه میان ایین های نمایشی سوگوارانه مذهبی و اندیشه سیاسی غالب شیعه در ایران
   ◂ سیدمصطفی حسینی

●  تحلیل بازتاب تحولات اجتماعی بر اثار حسین بهزاد
   ◂ زینب رجبی

●  تحلیل ارتباط متن و تصویر در نگاره های دیوان خواجوی کرمانی مکتب جلایری
   ◂ علیرضا ایزدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید