دانشگاه شاهد

خشایار قاضی زاده

استاد یار - دکتری پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●   مطالعه تطبیقی رابطه متن و ساختار تصویری دو نگاره هفت پیکر و مرگ شیرین بر اساس بیان عرفانی نظامی
   ◂ زینب رجبی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Journal of Visual Art and Design Institut Teknologi Bandung


●  بررسی تاثیر کیفیت فضای داخلی موزه ها بر جذب و کمیت گردشگران در فرایند توسعهی فرهنگی*)نمونهی مورد بررسی موزهی هنرهای معاصر تهران(
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی، پرویز اقبالی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1397/08/15  2018/11/06
    مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی


●  تحلیل جامعه شناختی بازتاب تحولات اجتماعی در اثار نگارگری حسین بهزاد
   ◂ زینب رجبی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1397/08/01  2018/10/23
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق


●  سلاح هایی از نور و فر
   ◂ ناهید جعفری، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1397/04/11  2018/07/02
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  زیبایی شناسی تقارن بازتابی در کتابت قران کریم
   ◂ خشایار قاضی زاده، ناهید جعفری دهکردی
   ✔ 1397/01/20  2018/04/09
    مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی


●  بررسی تاثیر اندیشه سیاسی امام خمینی بر درونمایه و صورتبندی عزاداری محرم
   ◂ خشایار قاضی زاده، سید مصطفی حسینی، مرتضی اسدی
   ✔ 1397/01/20  2018/04/09
    پژوهش های انقلاب اسلامی


●  بازنویسی تاریخ و بازسازی جغرافیای ایران فرش دستباف در قرون اولیه هجری
   ◂ محمود اشعاری، علی اصغر شیرازی، محمدعلی رجبی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  معرفی و تحلیل نقوش ابنیه در نگاره های منظومه یوسف و زلیخا از نسخه هفت اورنگ جامی مکتب مشهد
   ◂ خشایار قاضی زاده، اذر جهانیار
   ✔ 1396/10/11  2018/01/01
    نگره


●  تاثیر گرافیک محیطی بر جذابیت معماری داخلی موزه
   ◂ غلامرضا اذربویه دینکی، پرویز اقبالی، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی تطبیقی ساختار گرافیکی نقوش پرندگان در سفالینه‌های تمدن‌های ایران و یونان باستان
   ◂ سید نظام الدین امامی فر، خشایار قاضی زاده، سمیرا علیزاده ابکنار
   ✔ 1396/06/21  2017/09/12
    Journal of Science and Arts
کتاب ها

●  درباره ادبیات و هنر دینی(مقاله مصاحبه نقد و نظر)

پایان نامه ها

●  مقایسه رابطه میان ایین های نمایشی سوگوارانه مذهبی و اندیشه سیاسی غالب شیعه در ایران
   ◂ سیدمصطفی حسینی

●  تحلیل بازتاب تحولات اجتماعی بر اثار حسین بهزاد
   ◂ زینب رجبی

●  تحلیل ارتباط متن و تصویر در نگاره های دیوان خواجوی کرمانی مکتب جلایری
   ◂ علیرضا ایزدی

●  تحلیل رمز شناسانه عددی بر اساس اموزه های عرفانی در نگاره معراج
   ◂ گلنار علی بابایی

●  بررسی تحلیلی تحولات ساختاری و مضمونی در اثار نگارگری حسین بهزاد و تاثیر انها بر نگارگری معاصر
   ◂ اکبر احدی ایرانی

●  تحلیل نمادشناسانه نگاره های مکتب قزوین در فالنامه امام جعفر صادق(ع9
   ◂ زهرا شاقلانی پور

●  شناسایی و معرفی شاخصه های هویت نقاشی انقلاب اسلامی ایران
   ◂ زینب مظفریخواه

●  مطالعه تحلیلی صفحه ارایی نسخه هفت اورنگ جامی محفوظ در گالری فریر واشنگتن
   ◂ فرشته رحیمی

●  بررسی تحلیلی تبلیغات تعاملی در حوزه فرهنگ
   ◂ فاطمه احسانفر

●  بررسی تحلیلی وجود شاهد و چگونگی نمایش ان در نقاشی ایرانی
   ◂ حسن احمدی وردنجانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید