دانشگاه شاهد

محسن مراثی

استاد یار - دکتری پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : پژوهش هنر
شماره اتاق : 2532
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212532
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (79)   Download XML   Download TXT

●  مطالع? تطبیقی زبان زنانه و مردانه در اثار هنرمندان معاصر عرب با موضوع جنگ
   ◂ صدیقه پورمختار، محسن مراثی
   ✔ 1400/10/27  2022/01/17
    زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق


●  تحلیل تحقق هویت مستقل عکاس فیلم در عکس‌های سینمایی غضبانپور و کودلکا بر مبنای نظریه‌های نقد تکوینی و تحلیل رمزگان تصویری
   ◂ محسن مراثی، امین علی کردی
   ✔ 1400/10/14  2022/01/04
    باغ نظر=Bagh-e Nazar


●  مروری بر روش‌های کلی ساخت و امتزاج رنگ و مرکب به روش‌های کهن اسلامی
   ◂ محسن مراثی، ارزو پوریایی
   ✔ 1399/12/18  2021/03/08
    مطالعات در دنیای رنگ


●  تحلیل امکان تحقق فضای سوم در نقاشی معاصر ایران بر مبنای اندیشه پسااستعماری هومی بابا
   ◂ صدیقه پورمختار، محسن مراثی
   ✔ 1399/12/01  2021/02/19
    نگره


●  بررسی مفهوم نجات‌بخشی در نگاره‌های طوفان و کشتی نجات‌بخش
   ◂ محسن مراثی، محمدرضا حسنی‌ جلیلیان، شادی جلیلیان
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    مطالعات تطبیقی هنر


●  مطالعه شش سفالینه لعاب ‌پاشیده خراسان مربوط به سده‌های اول تا چهارم هجری در تطبیق با اندیشه‌های اکسپرسیونیسم انتزاعی (با تاکید بر نقاشی کنشی)
   ◂ محسن مراثی، مهسا نجات، بهروز سهیلی اصفهانی
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    پژوهشنامه خراسان بزرگ


●  مطالعه تطبیقی هندسه شطرنجی در شهرسازی و نقاشی دوران پهلوی
   ◂ محمد رضا نعیمی، محسن مراثی
   ✔ 1398/12/03  2020/02/22
    باغ نظر=Bagh-e Nazar


●  تحلیل مفهوم زمان در پرفورمنس ارت بر اساس نظریات ژیل دلوز
   ◂ پوریا پور کسمایی، احمد نادعلیان، محسن مراثی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    کیمیای هنر


●  بازنمایی جنسیت در اثار نقاشان خوداموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر
   ◂ ارزو تقی پور، فریبا یاوری، محسن مراثی
   ✔ 1398/03/01  2019/05/22
    زن در فرهنگ و هنر- پژوهش زنان سابق


●  Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era
   ◂ Akram Mohammadizadeh, Mohsen Marasy
   ✔ 1398/01/17  2019/04/06
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
PDF   کتاب ها

●  اسرار مرکب و رنگ سازی در نگارگری ایرانی
   ◂ ارزو پوریایی

●  نقاشان بزرگ و عکاسی
   ◂ محسن مراثی

پایان نامه ها

●  هنر و عکاسی فیلم، سیر تحول عکاسی فیلم در ایران
   ◂ امین علی کردی

●  سیر تطور مفهوم نجات‌بخشی و بازتاب ان در نگاره ها‌ی عصر صفوی ( تا پایان سال 1038 هجری قمری)
   ◂ شادی جلیلیان

●  امر کلاسیک از دیدگاه گادامر و امکان مقایسه ان با هنر سنتی ایران
   ◂ فاطمه رجبی

●  تبیین قابلیت‌های پرفورمنس‌ارت در بیان مسائل اجتماعی
   ◂ پوریا پور کسمایی

●  تدوین تاریخ فلزکاری اذربایجان در دوره معاصر( از قرن 13هجری تاکنون)
   ◂ اکرم محمدی زاده

●  مطالعه تطبیقی ویژگی های کالبدی و طراحی شهری دو بافت شطرنجی و ارگانیک همجوار شهر تهران
   ◂ محمدرضا نعیمی

●  شناسایی قابلیت ها و کارکردهای تصویر متحرک در اثار هنر تعاملی ایران و جهان
   ◂ مهدی عطاریان

●  اسیب شناسی فرایند طراحی و تولید سفال بومی ایران از منظر زیست محیطی( مطالعه موردی: سفال گیلان)
   ◂ مجید ضیایی

●  تبیین ماهیت فضا و زمان در هنر چند رسانه ای برای ایجاد تعامل هنرمند و مخاطب
   ◂ راضیه مختاری دهکردی

●  شناسایی روش های ساخت و کاربرد انواع مرکب ها در هنر ایران از قرن 3 تا پایان قرن 11 هجری ( با تاکید بر رساله عمده الکتاب)
   ◂ ارزو پوریائینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید