دانشگاه شاهد

شهریار پورفرزام

استاد یار - تخصص داخلی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (41)   Download XML   Download TXT

●  تغییر در واسطه های التهابی در جانبازان جنگ اسیب دیده به طور جدی ، طولانی مدت پس از قرار گرفتن در معرض خردل گوگرد
   ◂ حسن قاسمی، محمدعلی جوادی، سوسن کبودانیان اردستانی، محمود محمودی، محمدرضا واعظ مهدوی، علیرضا برادران رفیعی، خسرو جدیدی، شمسا شریعت پناهی، مریم راستین، فاطمه حیدری، ملیحه صفوی، انسیه سادات میرشریف، زهرا نصیری، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  سطح سرمی و خلط بیان IL-17 ، IL-21 ، TNF? و mRNA بیان IL-17 در بافت ریه خردل گوگرد با عوارض طولانی مدت ریوی (28 سال پس از مواجهه با خردل گوگرد).
   ◂ طوبی غضنفری، شهریار پورفرزام، علی محمد محسنی مجد، سقراط فقیه زاده، مرضیه اقتداردوست، داود جمالی، انسیه سادات میرشریف، راضیه دیلمقانیان
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    International Immunopharmacology


●  میزان فعالیت GST ، ویتامین C ، TPX و مس در افراد دارای عوارض ریه طولانی مدت ناشی از خردل گوگرد تغییر یافته است.
   ◂ کبودانیان اردستانی، کیانمهر، طراوتی، حاجی زاده دستجردی، شهریار پورفرزام، سروش، نقی زاده، طوبی غضنفری
   ✔ 1398/01/08  2019/03/28
    Inhalation Toxicology


●  تغییرات ناشی از خلوص سولفور خام در نیتروژن خون، اسید اوریک و کراتینین قربانیان غیرنظامی و همبستگی انها با ارزشهای اسپیرومتری
   ◂ Tooba GHAZANFARI، Shahriar POURFARZAM، Reza GHAREBAGHI، Mohammad Reza VAEZ MAHDAVI، Fatemeh HEIDARY، Ensieh Sadat MIRSHARIF
   ✔ 1397/08/10  2018/11/01
    Iranian Journal of Public Health


●  Evaluation of Association Between the Serum Levels of MMP-9 and MMP-9/TIMPs With Soluble Forms of Selectins and Itching Induced by Sulfur Mustar
   ◂ Nayere Askari, Tooba Ghazanfari, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Athar Moin, Ali Khamesipour, Shahryar Pourfarzam, Zuhair Mohammad Hassan
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    Iranian Journal of Pathology


●  Correlation of ?1-antitrypsin (A1AT), Complement component C5a and Secretory Immunoglobulin A (sIgA) with pulmonary complications; 20 years after sulfur mustard exposure, Sardasht-Iran Cohort Study
   ◂ Maryam Nikoonejad, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Shahryar Pourfarzam, Faramarz Fallahiarezoudar, Elham Faghihzaheh, Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  Correlation between MMP-9 and MMP-9/ TIMPs Complex with Pulmonary Function in Sulfur Mustard Exposed Civilians: Sardasht-Iran Cohort Study.
   ◂ Ghaffarpour S, Tooba Ghazanfari, Kabudanian Ardestani S, Pourfarzam S, Fallahi F, Shams J, Mirsharif Es, Mohseni Majd Am, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  عدم همکاری در مصرف دارو در بیماران روانپزشکی
   ◂ Shahryar farzam، محمد مهدی مقدم نیا، زکیه طباطبایی، محمدرضا شریف
   ✔ 1392/08/30  2013/11/21
    Life Science Journal
PDF   

●  بررسی سطح اینترلوکین 22 در سرم جانبازان شیمیایی با مشکلات ریوی
   ◂ الهه کاوندی، شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، الهه کاوندی، معصومه سجادی، عباس رضایی، زرین شریفی نیا، محمد رضا سروش، داود جمالی
   ✔ 1392/04/01  2013/06/22
    طب جانباز=Iranian Journal of War & Public Health
PDF   

●  A clinicopathological approach to sulfur mustard-induced organ complications: a major review
   ◂ Hassan Ghasemi, Parviz Owlia, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Shahryar Pourfarzam, Ghasem Azimi, Mohammad-Ebrahim Yarmohammadi, Jalaleddin Shams, Faramarz Fallahiarezoudar, Sakine Moaiedmohseni, Athar Moin, Roya Yaraee, Mohammadreza Vaezmahdavi, Soghrat Faghihzadeh, Zuhair Mohammad Hassan, Mohammad-Reza Soroush, Mohammad-Mehdi Naghizadeh, Susan K. Ardestani, Tooba Ghazanfari
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    Cutaneous and Ocular Toxicology
PDF   مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  فیبرینوژن و سایتوکاینهای التهابی در نمونه های جانبازان شیمیایی
   ◂ Shahryar farzam، Tooba Ghazanfari، Sakine Moaiedmohseni، Roya Shahmirzady
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Evaluation of relationship between the serum levels of inflammatory mediators and ocular injuries induced by sulfur mustard: Sardasht-Iran Cohort Study
   ◂ Hassan Ghasemi, Tooba Ghazanfari, Roya Yaraee, Mohammad Ghassemi-Broumand, Mohammad R. Soroush, Shahryar Pourfarzam, Zahra Masdari, Soghrat Faghihzadeh, Mahmoud Babaei, Mohammad A. Javadi, Yoshiaki Kiuchi, Mohammad M. Naghizadeh, Parviz Owlia, Zuhair M. Hassan
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    14th Internatinal Congress of Immunology


●  اندازه گیری مقادیر TNF ، IL-1Ra ، IL-1 alpha و SP-D در نمونه خلط جانبازان شیمیایی اسیب دیده با گاز خردل (سولفورموستارد)
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، محمد رضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، زرین شریف نیا، زهیر محمد حسن، محمدرضا سروش، سقراط فقیه زاده، داود جمالی
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  سطح سرمی TNF-alpha در مصدومین شیمیایی مواجهه یافته با گاز خردل
   ◂ شهریار پورفرزام، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی، زهیر محمد حسن، عباس فروتن، زرین شریف نیا
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  بررسی رابطه بین سطح سرمی IL-12 و عملکرد ریه در جانبازان مواجهه یافته با گاز خردل
   ◂ طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، مصطفی قانعی، محمدرضا سروش، زهیرمحمد حسن، شهریار پورفرزام، جواد مراثی زاده، علی مصطفائی، معصومه ابتکار، سوسن اردستانی، محمدمهدی نقی زاده
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  عوارض دیررس چشمی ناشی از گاز خردل در مصدومین شیمیایی سردشت
   ◂ شهریار پورفرزام، شمسا شریعت پناهی، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، فرامرز فلاحی ارزودار، حسن قاسمی خوری نیا، رویا یارایی شهمیرزادی، محمود بابایی، سقراط فقیه زاده، زهیر محمد حسن ‌، ‌محمدرضا سروش
   ✔ 1386/10/15  2008/01/05
    اولین همایش ارتقا سلامت ایثارگران


پایان نامه ها

●  evaluation of brainstem auditory evoked potentials variations in patients with migrations vertigo
   ◂ مریم احمدی

●  بررسی سطح سرمی اینترلوکین 19 در مصدومین شیمیایی با عوارض ریوی
   ◂ معصومه سجادی

●  Serum level of IL-22 in chemical victims with pulmonary complications
   ◂ الهه کاوندی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید