دانشگاه شاهد

شهریار پورفرزام

استاد یار - تخصص داخلی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  تغییرات ناشی از خلوص سولفور خام در نیتروژن خون، اسید اوریک و کراتینین قربانیان غیرنظامی و همبستگی انها با ارزشهای اسپیرومتری
   ◂ Tooba GHAZANFARI، Shahriar POURFARZAM، Reza GHAREBAGHI، Mohammad Reza VAEZ MAHDAVI، Fatemeh HEIDARY، Ensieh Sadat MIRSHARIF
   ✔ 1397/08/10  2018/11/01
    Iranian Journal of Public Health


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Nayere Askari; Tooba Ghazanfari; Mohammad Mehdi Naghizadeh; Athar Moin; Ali Khamesipour; Shahryar Pourfarzam; Zuhair Mohammad Hassan
   ✔ 1396/06/31  2017/09/22
    Iranian Journal of Pathology


●  مقاله به انگلیسی می باشد
   ◂ Maryam Nikoonejad, Mohammad Ebrahim Yarmohammadi, Shahryar Pourfarzam, Faramarz Falahi, Elham Faghihzaheh, Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Ghaffarpour S, Ghazanfari T, Kabudanian Ardestani S, Pourfarzam S, Fallahi F, Shams J, Mirsharif ES, Mohseni Majd AM, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  عدم همکاری در مصرف دارو در بیماران روانپزشکی
   ◂ شهریار پورفرزام، محمد مهدی مقدم نیا ،زکیه طباطبایی،محمدرضا شریف
   ✔ 1392/08/30  2013/11/21
    Life Science Journal
PDF   

●  بررسی سطح اینترلوکین 22 در سرم جانبازان شیمیایی با مشکلات ریوی
   ◂ الهه کاوندی، شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، الهه کاوندی، معصومه سجادی، عباس رضایی ، زرین شریفی نیا ، محمد رضا سروش و داود جمالی
   ✔ 1392/04/01  2013/06/22
    طب جانباز
PDF   

●  A clinicopathological approach to sulfur mustard-induced organcomplications: a major review
   ◂ پرویز اولیا، شهریار پورفرزام، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، قاسم عظیمی، طوبی غضنفری، فرامرز فلاحی ارزودار، حسن قاسمی خوری نیا، اطهر معین، سکینه مویدمحسنی، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، محمدابراهیم یارمحمدی، Hassan Ghasemi1،2، Parviz Owlia3، Mohammad Reza Jalali-Nadoushan4، Shahryar Pourfarzam1،5، Ghasem Azimi6،
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    Cutaneous and Ocular Toxicology
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ شهریار پورفرزام، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، فرامرز فلاحی ارزودار، حسن قاسمی خوری نیا، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی، محمدابراهیم یارمحمدی، حسن، فقیه زاده ، سروش، اردستانی ، ابتکار، نقی زاده
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    International Immunopharmacology
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی، Hassan ZM، Faghihzadeh S، Soroush MR، Ebtekar M، Babaei M، Naghizadeh MM، Askari N،
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    International Immunopharmacology
PDF   

●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، Mostafaie A، Faghihzadeh S، Rezaei A، Mahmoudi MMoaiedmohseni S، Soroush MR، Naghizadeh MM، Faghihzadeh E، Hassan ZM.
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    International Immunopharmacology
PDF   مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  فیبرینوژن و سایتوکاینهای التهابی در نمونه های جانبازان شیمیایی
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1391/02/09  2012/04/28
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  Evaluation of relationship between the serum levels of inflammatory mediators and ocular injuries induced by sulfur mustard: Sardasht-Iran Cohort Study
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، شریف نیا
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    14th Internatinal Congress of Immunology


●  اندازه گیری مقادیر TNF ، IL-1Ra ، IL-1 alpha و SP-D در نمونه خلط جانبازان شیمیایی اسیب دیده با گاز خردل (سولفورموستارد)
   ◂ شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، زرین شریف نیا، زهیر محمد حسن، محمدرضا سروش، سقراط فقیه زاده، داود جمالی
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  سطح سرمی TNF-alpha در مصدومین شیمیایی مواجهه یافته با گاز خردل
   ◂ شهریار پورفرزام، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی، زهیر محمد حسن؛ عباس فروتن، زرین شریف نیا
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  بررسی رابطه بین سطح سرمی IL-12 و عملکرد ریه در جانبازان مواجهه یافته با گاز خردل
   ◂ طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، مصطفی قانعی، محمدرضا سروش، زهیرمحمد حسن، شهریار پورفرزام، جواد مراثی زاده ، علی مصطفائی، معصومه ابتکار ، سوسن اردستانی ، محمدمهدی نقی زاده
   ✔ 1388/03/28  2009/06/18
    نهمین کنگره ایمونولوژی والرژی ایران


●  عوارض دیررس چشمی ناشی از گاز خردل در مصدومین شیمیایی سردشت
   ◂ شهریار پورفرزام، شمسا شریعت پناهی، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، فرامرز فلاحی ارزودار، حسن قاسمی خوری نیا، رویا یارایی شهمیرزادی، محمود بابایی ،سقراط فقیه زاده ، زهیر محمد حسن ‌،‌ ،‌محمدرضا سروش
   ✔ 1386/10/15  2008/01/05
    اولین همایش ارتقا سلامت ایثارگران


پایان نامه ها

●  evaluation of brainstem auditory evoked potentials variations in patients with migrations vertigo
   ◂ مریم احمدی

●  بررسی سطح سرمی اینترلوکین 19 در مصدومین شیمیایی با عوارض ریوی
   ◂ معصومه سجادی

●  Serum level of IL-22 in chemical victims with pulmonary complications
   ◂ الهه کاوندی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید