دانشگاه شاهد

امیرحسین امیری

استاد - دکتری مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151215240
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (194)   Download XML   Download TXT

●  Variable Sample Size EWMA Chart With Measurement Errors
   ◂ Amirhossein Amiri, Zeynab Hassani, Philippe CASTAGLIOLA
   ✔ 1400/06/27  2021/09/18
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

●  Monitoring the coefficient of variation: A literature review
   ◂ Zahra Jalilibal, Philippe Castagliola, Michael B.C. Khoo, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    Computers & Industrial Engineering


●  A novel procedure to improve traditional EWMA control chart performance in detecting both small and large shifts
   ◂ Amirhossein Amiri, Jalilibal, Z., Torkamani, N.
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    International Journal of Productivity and Quality Management


●  Developing process-yield-based acceptance sampling plans for AR(1) auto-correlated process
   ◂ Atefeh Banihashemi, Fallahnezhad, M.S., Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/06/04  2021/08/26
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Monitoring social networks based on Zero-inflated Poisson regression model
   ◂ Amirhossein Amiri, Narges Motalebi, Mohammad Saleh Owlia, Mohammad Saber Fallahnezhad
   ✔ 1400/05/20  2021/08/11
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  On the effect of measurement errors and auto-correlation on the performance of Hotelling’s T2 control chart
   ◂ Amirhossein Amiri, Hosseinali Beydaghi, Jalilibal, Z., kamranrad, R.
   ✔ 1400/05/09  2021/07/31
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  A new approach in the economic design of acceptance sampling plans based on process yield index and Taguchi loss function
   ◂ Atefe Banihashemi, Mohammad Saber Fallah Nezhad, Amirhossein Amiri
   ✔ 1400/04/18  2021/07/09
    Computers & Industrial Engineering


●  Phase II monitoring of autocorrelated attributed social networks based on generalized estimating equations
   ◂ Hatef Fotuhi, Amirhossein Amiri, Ali Reza Taheriyoun
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles
   ◂ Ali Yeganeh, Alireza Shadman, Amirhossein Amiri
   ✔ 1399/12/14  2021/03/04
    Computers & Industrial Engineering


●  On the Monitoring of AR(1) Auto-Correlated Simple Linear Profiles in Multistage Processes
   ◂ Hamid Esmaeeli, Amirhossein Amiri, Amir Golabzaei
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    مهندسی صنایع= Advances in Industrial Engineering - نشریه دانشکده فنی سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (87)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص نوع مغز استخوانها با استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره خوداغاز استوار
   ◂ امیرحسین امیری، صدیقه غفرانی، محمود شهرابی، حمید رضا سلیقه راد
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک)
   ◂ محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، نرگس مطلبی، محمد صالح اولیا
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ محمد مبین همتی، امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
    هفدمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  بهبود عملکرد نمودار کنترل MEWMA با قوانین حساس سازی
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، محمد حسن احمدی
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  طراحی نمودار کنترل برای پایش فرایندهای نرمال چند متغیره خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول با درنظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ امیرحسین امیری، زهرا جلیلی بال، حسین علی، رضا کامران راد
   ✔ 1399/06/16  2020/09/06
    سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
PDF   

●  بررسی اثر تخمین پارامتر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با خودهمبستگی درون پروفایلی
   ◂ محمد شاه منصوری، امیرحسین امیری، فرزاد امیرخانی
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  The performance of variable sampling interval EWMA control chart with measurement errors
   ◂ Hassani, Z., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  توسعه یک طرح نمونه گیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرایند Spk
   ◂ سیده فاطمه بنی هاشمی، محمد صابر فلاح نژاد، امیرحسین امیری، محمد صالح اولیا
   ✔ 1398/11/02  2020/01/22
    شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  High Dimensional Process Monitoring Using Principle Component Analysis and T2 chart
   ◂ Jalilibal, Z., Mousavi, S.M., Amirhossein Amiri
   ✔ 1398/06/13  2019/09/04
    5th International Conference on Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
   ◂ نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   کتاب ها

●  درامدی بر پایش پروفایل های خطی
   ◂ رضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی، بهنوش کوهستانی، امیرحسین امیری

●  مدل های اماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  طراحی برای شش سیگما
   ◂ رسول نورالسنا، عباس سقایی

●  تحلیل اماری پایش پروفایلها
   ◂ رسول نورالسنا- عباس سقایی- امیرحسین امیری

●  اقتصاد مهندسی
   ◂ احمد زند، دریا سودبخش

پایان نامه ها

●  توسعه روش‌هایی برای پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از اطلاعات کمکی
   ◂ حسین دیرباز

●  توسعه یک نمودار کنترل چند متغیره برای پایش ضریب تغییرات با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری
   ◂ محمدمبین همتی

●  طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی برای پایش میانگین و پراکندگی فرایندهای نرمال چند متغیره با و بدون خطای اندازه گیری
   ◂ حامد صباح نو

●  طراحی نمودارهای کنترل برای پایش پروفایل‌های خطی ساده چندمتغیره خودهمبسته با پارامتر تخمین زده شده
   ◂ محمد شاه منصوری

●  طراحی نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی تطبیقی با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ زینب حسنی

●  توسعه نمودار کنترل مبتنی بر قوانین حساس¬ سازی برای پایش پروفایل¬های خطی چند متغیره
   ◂ محمدحسن احمدی کرویق

●  پایش شبکه‌های اجتماعی با ابعاد بزرگ مبتنی بر تحلیل داده‌های رسته‌ای
   ◂ هاتف فتوحی

●  توسعه طرحهای ترکیبی نمونه گیری جهت پذیرش برای بازرسی محصولات با پروفایل های دایره ای
   ◂ حدیثه سادات موسوی

●  توسعه نمودارهای کنترل خوداغاز کننده برای پایش پروفایلهای چند متغیره
   ◂ دانیال رضاپورلکتویی

●   طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ علی اصغر قریبنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید