دانشگاه شاهد

امیرحسین امیری

دانشیار - دکتری مهندسی صنایع


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی صنایع
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212023
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (168)   Download XML   Download TXT

●  A New Bayesian Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart for Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Profiles
   ◂ احمد احمدی یزدی، علی زینال همدانی، امیرحسین امیری، مارکو گرزگورسزیک
   ✔ 1398/03/18  2019/06/08
    Quality and Reliability Engineering International


●  New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Profiles
   ◂ Ghashghaei, R., Amiri, A., Khosravi, P.
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Phase-I monitoring of log-linear model-based processes (a case study in health care: Kidney patients)
   ◂ رضا کامران راد، امیرحسین امیری، سید تقی اخوان نیاکی
   ✔ 1398/01/29  2019/04/18
    Quality and Reliability Engineering International


●  Simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of multivariate simple linear profiles in the presence of within profile autocorrelation
   ◂ ساجده براتیان رحیمی، امیرحسین امیری، رضا قشقایی
   ✔ 1398/01/16  2019/04/05
    Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation


●  Addressing the effect of parameter estimation on phase II monitoring of multivariate multiple linear profiles via a new cluster-based approach
   ◂ احمد احمدی یزدی، علی زینال همدانی، امیرحسین امیری
   ✔ 1398/01/14  2019/04/03
    Communications in Statistics -Theory and Methods


●  Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limits
   ◂ فاطمه سوگندی، مجید امین نیری، عادل محمدپور، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/12/24  2019/03/15
    Computers & Industrial Engineering


●  Phase II Monitoring of Multivariate Simple Linear Profiles With Estimated Parameters
   ◂ احمد احمدی یزدی، علی زینال همدانی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of Industrial Engineering International
PDF   

●  Monitoring Bernoulli processes considering measurement errors and learning effect
   ◂ سید عابدین دریاباری، بهنام مالمیر، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Quality and Reliability Engineering International


●  New Phase II Control Chart for Monitoring Ordinal Contingency Table based Processes
   ◂ احمد حکیمی، هیوا فاروقی، امیرحسین امیری، جمال ارکات
   ✔ 1397/10/23  2019/01/13
    Journal of Industrial and Systems Engineering
PDF   

●  Identifying the time of step change and drift in Phase II monitoring of autocorrelated logistic regression profiles
   ◂ محمدرضا ملکی، علیرضا طاهریون، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/10/04  2018/12/25
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
مقالات کنفرانسی (78)   Download XML   Download TXT

●  ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2
   ◂ نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  نمودار کنترلی ریسک‌ تعدیل‌شده‌ی مبتنی بر باقیمانده‌ی استاندارد رگرسیون شکست تسریع یافته برای پایش زمان بقای بیماران جراحی قلب با در نظر گرفتن گرو‌ه‌های جراحان
   ◂ الهه تیغ خورشید، امیرحسین امیری، فزراد امیرخانی
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل‌ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی‌های ترتیبی جراحی
   ◂ رمضان خسروی، محمد صالح اولیا، محمد صایر فلاح نژاد، امیرحسین امیری
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
PDF   

●  کاهش اثر خطای تخمین پارامتر با استفاده از رویکرد بوت استرپ در نمودارکنترل تعدیل ریسک شده جمع تجمعی برنولی
   ◂ راضیه اشرفی، امیر حسین امیری
   ✔ 1397/09/21  2018/12/12
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
PDF   

●  A Self-starting Risk-adjusted AFT based Control Chart for Monitoring the Survival Time of Patients
   ◂ Amirkhani, F.، Amiri, A.، Tighkhorshid, E.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  Performance of Phase II approaches for Monitoring Multivariate Multiple Linear Profiles based on Estimated Parameters
   ◂ Amiri, A.، Hamadani, A.، Ahmadi Yazdi, A.
   ✔ 1397/05/04  2018/07/26
    2nd IEOM European conference on Industrial Engineering and Operations management
PDF   

●  نمودار کنترل مبتنی بر پی- مقدار تحلیل واریانس یک‌طرفه برای پایش زمانی داده‌های تصویری دارای الگو
   ◂ امیرخانی، ف. امیری، ا.
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    چهاردمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران.
PDF   

●  New Control Charts for Simultaneous Monitoring of Mean Vector and Covariance Matrix of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles
   ◂ رضا قشقایی، امیرحسین امیری، پیمان خسروی
   ✔ 1396/04/12  2017/07/03
    2017 International Symposium on Statistical Process Monitoring
PDF   

●  تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرایندهای مالی GARCH )مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلار به ریال(
   ◂ دورودیان، م.ه.، ولیا، م.ص.، صادقی، ح.ا. امیری، ا.
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   

●  A Self-starting Control Chart for Monitoring Binary Response Profiles
   ◂ Khosravi, P., Amiri, A.
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    13th International Conference on Industrial Engineering (IIEC2017)
PDF   کتاب ها

●  درامدی بر پایش پروفایل های خطی
   ◂ رضا برادران کاظم زاده، مونا ایوبی، بهنوش کوهستانی، امیرحسین امیری

●  مدل های اماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا
   ◂ رمضان خسروی

●  طراحی برای شش سیگما
   ◂ رسول نورالسنا، عباس سقایی

●  تحلیل اماری پایش پروفایلها
   ◂ رسول نورالسنا- عباس سقایی- امیرحسین امیری

●  اقتصاد مهندسی
   ◂ احمد زند، دریا سودبخش

پایان نامه ها

●  توسعه نمودارهای کنترل خوداغاز کننده برای پایش پروفایلهای چند متغیره
   ◂ دانیال رضاپورلکتویی

●   طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری
   ◂ علی اصغر قریب

●  توسعه روشهایی برای پایش همزمان بردار میانگین و ماتریس کوواریانس پروفایلهای خطی چند متغیره خودهمبسته
   ◂ ساجده براتیان رحیمی

●  مدل یکپارچه کنترل فرایند اماری و سیاست نگهداری و تعمیرات مبتنی بر نظارت تاخیری در فرایندهای 2 مرحله ای
   ◂ سیدسعید نجیبی

●  پایش زمان بقا بعد از جراحی با استفاده از نمودارهای خوداغازگز تعدیل ریسک شده میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن دسته بندی بیماران
   ◂ الهه تیغ خورشید

●  پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته خودهمبسته مبتنی بر مدلهای مارکوفی در فازهای 1 و 2
   ◂ محمدرضا ملکی

●  ارایه رویکردی پیوسته برای بهینه سازی سیستمهای سیگنال پاسخ
   ◂ محمدحسن بختیاری فر

●  توسعه یک نمودار کنترل خود اغاز کننده برای پایش پروفایل های خطی تعمیم یافته
   ◂ پیمان خسروی

●  ارزیابی اثر خطای اندازه گیری بر روی عملکرد نمودارهای کنترل پایش فرایندهای نرمال خود همبسته
   ◂ حسین علی بیدقی

●  پایش فرایندهای چند متغیره طبقه بندی شده مبتنی بر جدول توافقی
   ◂ رضا کامران رادنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید