دانشگاه شاهد

غفار برج ساز

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  »حسرت بر گذشته «، از بن مایه های اصلی ادب پایداری در نفثةالمصدور
   ◂ زهرا حبیبی زاده، غفار برج ساز
   ✔ 1397/04/31  2018/07/22
    ادبیات دفاع مقدس


●  تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن
   ◂ علی رضا شعبانلو، خدیجه مرادی، عبدالحسین فرزاد، برجساز
   ✔ 1396/03/31  2017/06/21
    پژوهشنامه ادبیات تعلیمی


●  از ایده الیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم
   ◂ مهدی جاوید شاد، غفار برج ساز
   ✔ 1396/03/30  2017/06/20
    ادبیات دفاع مقدس


●  بررسی عشق در خسرو و شیرین نظامی براساس دیدگاه‌های گیدنز، دانینو و ایوانز
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
    پژوهشنامه ادب غنایی


●  جستجو عنصر ثابت بن مایه اصلی داستان دقوقی در مثنوی معنوی
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1391/12/15  2013/03/05
    متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
PDF   

●  قرائت وحدت وجودی از اینه در غزلیات بیدل
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1390/08/10  2011/11/01
    متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
PDF   

●  مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی قصه یوسف در کشف الاسرار و جامع الستین
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    مطالعات عرفانی
PDF   

●  چیستان ، نخستین تجلی گاه تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی
   ◂ غفار برج ساز
   ✔ 1388/02/10  2009/04/30
    مجله فصلنامه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه


●  تجربه عرفانی و بیان پارادوکسی (تجربه دیدار با خدا در سخن)
   ◂ غفار برج ساز
   ✔ 1385/07/10  2006/10/02
    پژوهشهای زبانی
PDF   

مقالات کنفرانسی (36)   Download XML   Download TXT

●  جایگاه نحوی کهن گرایی در اثار علی معلم و مهدی اخوان ثالث
   ◂ غفار برج ساز، شهلا خلیل اللهی، سمیه کاظم پور
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
PDF   

●  تجلّی اسطورها در شعر سید حسن حسینی
   ◂ شهلا خلیل اللهی، زهرا جلالی طحان زواره، غفار برج ساز
   ✔ 1397/03/10  2018/05/31
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  مقایسه سبکی دو غزل بهاریه منوچهری و بیدل
   ◂ غفار برج ساز، زهرا جلالی طحان زواره، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1397/03/10  2018/05/31
    اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادی در مطالعات زبان و ادبیات
PDF   

●  علم )ساینس( اسلامی شرط گذر از حاکمیت تمدن ماتریالیستی به تمدن نوین اسلامی
   ◂ محمد رحمانی، غفار برج ساز، حسین ردایی
   ✔ 1396/12/25  2018/03/16
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  نگاه تطبیقی به اینه و چرخ در شعر سبک خراسانی با تاکید بر شعر فرخی سبستانی و انوری
   ◂ غفار برج ساز، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    اولین همایش ملی ادبیات تطبیقی
PDF   

●  ادبیات زندان در شعر مسعود سعد و سلمان ساوجی
   ◂ غفار برج ساز، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    تاثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی
PDF   

●  بررسی کارکرد کنایه در دیوان فرخنده ساوجی
   ◂ غفار برج ساز، شهلا خلیل اللهی
   ✔ 1396/02/15  2017/05/05
    تاثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی
PDF   

●  تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولانا بر اساس نظریه چند اوایی باختین
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1395/09/15  2016/12/05
    اولین کنگره بین اللملی مولانا پژوهی و چهارمین کنگره بین اللملی زبان ، ادبیات و ارتباط فرهنگی
PDF   

●  پیوند نحو و اندیشه در غزلی از حافظ
   ◂ غفار برج ساز، زهرا حبیبی زاده
   ✔ 1395/09/15  2016/12/05
    مطالعات زبان
PDF   

●  سبک شناسی لایه ای ارکاییسم در شعر میراث اخوان ثالث
   ◂ شهلا خلیل اللهی، غفار برج ساز
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
PDF   کتاب ها

●  علم و نظریه تمرین بهینه: با تاکید بر فیزیولوژی اجرا و تمرین کودکان و نوجوان
   ◂ محمد رحمانی، غفار برج ساز

●  1020 بازی و تمرین در فوتبال کودکان
   ◂ محمد رحمانی، لیلا احمدی

●  1005 بازی و تمرین والیبال سالنی و ساحلی
   ◂ محمد رحمانی، لیلا احمدی

●  اسما الحسنی در ایینه قران ، تفاسیر ،احادیث، عرفان،فلسفه
   ◂ شهلا خلیل الهی

●  موسیقار حیرانی
   ◂ دکتر غفار برج ساز

پایان نامه ها

●  تحلیل روابط بینامتنی « دنیا » در نهج البلاغه و قران
   ◂ اشرف طحانی

●  بررسی نثر داستانی از دیدگاه اصول ویرایش زبانی و صوری ( مطاعه موردی : متن پیش از ویرایش نفر پانزدهم ............
   ◂ مهدی صالحی دره بیدی

●  بررسی پیوند نحو و اندیشه در نفثه المصدور
   ◂ سمیرا عامری سفیده

●  تحلیل سطوح بینامتنی در مجموعه های گواشواره عرش و خواب ارغوانی علی موسوی گرما رودی
   ◂ فاطمه تقوایی کارمزدی

●  بررسی سبک های اوایی القاگر در نفثه المصدور با رویکرد مضامین پایداری
   ◂ زهرا حبیبی زاده

●  تحلیل شاخصه های خاطره نویسی زنان ازاده
   ◂ ربابه امانی

●  سبک هاب اوایی القاگر شعر دفاع مقدس با تکیه بر تشعار سلمان هراتی و قیصر امین پور
   ◂ جواد صالحی هیکویی

●  بررسی حوزه معنایی شعر عاشورایی معاصر
   ◂ فاطمه سلیمانپور

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید