دانشگاه شاهد

زری ثابت

استاد یار - فوق تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر داروی تکروولیم در موشهای دیابتی شده با استر÷توزوسین
   ◂ Zari Sabet، Mehrdad Roghani، مریم نجفی، زهرا مقصودی
   ✔ 1392/03/29  2013/06/19
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Efficacy and safety of Ziabites (an Iranian traditional medicine compound) on glycemic control in type 2 diabetic patients
   ◂ Majid Asghari, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Ali Davati, Mohsen Naseri, Zari Sabet, Akbar Shali, Mohammad Kamali Nejad, Sasan Dost, Massoud Alamshekan
   ✔ 1392/02/20  2013/05/10
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  مصرف ویتامین د در زنان باردار و اثر ان روی جنین و مادر
   ◂ Zari Sabet، میر سعید قاضی، مریم توحیدی، بلقیس اولادی
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    Acta Endocrinologica-Bucharest
PDF   

●  Serum Testosterone, Free Testosterone Index and SHBG Concentration for Reduction of Metabolic Syndrome in Tehranian Men
   ◂ Zary Sabet
   ✔ 1391/09/14  2012/12/04
    Acta Entomologica Sinica
PDF   

●  مصرف ویتامین د در مولتیل اسکلروزیس عود کرده
   ◂ Seyed Masoud Nabavi، Zari Sabet، دومینه مرسلی، مریم امین زاده
   ✔ 1391/02/19  2012/05/08
    Clinical Toxicology
PDF   

●  بررسی و مقایسه بیماری «ذیابیطس»، در طب سنتی ایران و بیماری «دیابت»، در طب کلاسیک
   ◂ مجید اصغری، علی دواتی، محسن ناصری، Zari Sabet، کمالی نژاد محمد، سلطانی نژاد هاجر
   ✔ 1390/12/01  2012/02/20
    تاریخ پزشکی
PDF   

●  تظاهر سندروم داون با مولتیپل اسکلروزیس - اختلال تیروئید و دیابت
   ◂ Zari Sabet، مسعود نبوی، علی همزه لو
   ✔ 1390/05/31  2011/08/22
    Neurosciences
PDF   

پایان نامه ها

●  study of serum thyroid stimulating hormone and thyroid proxidase antibody in patients with breast fibroadenoma
   ◂ سعید ارباب سلیمانی

●  مقاییسه سطح سرمی ویتامین د کلسیم فسفر و هورمون پاراتیروئید در افراد با چاقی شدید و افراد با وزن طبیعی
   ◂ مهدیه تقوایی

●  27. The effect of Teucrium polium extract on serum levels of AST, ALT, Alk.P, BUN, Creatinine and lipid peroxidation in rats with in autoimmune diabetes
   ◂ زهرا مقصودی گودرزی

●  اثر تجویز عصاره گیاه کلپوره بر کنترل قند خون، سطح سرمی چربی¬ها، مورفولوژی جزایر لانگرهانس و گلومرول¬های کلیه در مدل تجربی دیابت خودایمنی در موش¬های صحرایی
   ◂ مریم نجفی

●  تبیین دیابت وارزیابی اثر مصرف کپسول ذیابیطس بر کنترل قند خون، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ مجید اصغری

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید