دانشگاه شاهد

ناصر محمد زاده

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212098
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  SAQIP یک معماری برای پردازنده های کوانتومی
   ◂ سحر سرگران، ناصر محمدزاده
   ✔ 1398/01/25  2019/04/14
    ACM Transactions on Architecture and Code Optimization


●  نگاشت کیوبیت های الگوهای محاسبات کوانتومی یک طرفه بر روی معماری های نزدیک ترین همسایه دو بعدی
   ◂ سجاد ثنایی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1397/10/18  2019/01/08
    Quantum Information Processing


●  ارائه طرح احراز اصالت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    پردازش علائم و داده ها=Signal and Data Processing


●  روشی ترکیبی برای تشخیص ناهنجاری با استفاده درخت تصمیم و ماشید پشتیبان
   ◂ الهه واعظ پور، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده، الهام سرکانی
   ✔ 1397/04/31  2018/07/22
    International Journal of Electrical, Electronic and Communication Sciences


●  یک منطق با قابلیت تنظیم توان-کارایی و با بلوکهای سازنده شبه دینامیکی تنظیم پذیر و سازگار با فناوری سی ماس
   ◂ هانیه غفاری شاد، ناصر محمد زاده و محمد باقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1396/11/03  2018/01/23
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  روند طراحی فیزیکی برای معماریهای همسایه نزدیک دو بعدی
   ◂ عظیم فرقدان و ناصر محمدزاده
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  پیاده سازی یک کدگشای LDPC با توان عملیاتی بالا بر روی FPGA
   ◂ حسین قرایی گرکانی، مهدیه کیایی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1396/01/08  2017/03/28
    International Journal of Computer Science and Network Security


●  روند طراحی فیزیکی مدارهای کوانتومی برای معماری تله یونی
   ◂ ناصر محمدزاده، الهه تقوی
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Microprocessors and Microsystems


●  طراحی فیزیکی مدارهای کوانتومی در تکنولوژی تله یونی
   ◂ ناصر محمدزاده
   ✔ 1395/04/31  2016/07/21
    Microelectronics Journal


●   استفاده از الگوها در سنتز فیزیکی مدارهای کوانتومی
   ◂ زهراسادات میرخانی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Quantum Information Processing
مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  احراز هویت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرایی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1396/07/07  2017/09/29
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  اصالتسنجی انحصاری برای ارتباطات سنسور به سنسور در زیرساختهای اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرایی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    19th International Conference on Computer Systems Engineering and Technology
PDF   

●  پیاده سازی کدگشای LDPC با استفاده از FPGA
   ◂ مهدیه کیایی، حسین قرایی، ناصر محمدزاده
   ✔ 1395/07/06  2016/09/27
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  روشی برای ایجاد چینش مدارهای کوانتومی در تکنولوژی تله یونی
   ◂ ناصر محمدزاده، الهه تقوی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران


●  زمان بندی عملیات فیزیکی در مدارهای کوانتومی با استفاده از یک روش حریصانه
   ◂ محبوبه رئیسی، ناصر محمدزاده، محبوبه رییسی
   ✔ 1393/01/04  2014/03/24
    2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering
PDF   

●  بهینه سازی چینش در مدارات کوانتومی با استفاده از SA
   ◂ ناصر محمدزاده، سمیه شهبازی
   ✔ 1392/11/25  2014/02/14
    International Conference Recent treads in Engineering & Technology
PDF   

●  یک روش تولید چینش سلسله مرانبی برای مدارهای کوانتومی
   ◂ ناصر محمدزاده، مینا چوخاچی زاده مقدم، مهدی صدیقی، مرتضی صاحب الزمانی
   ✔ 1392/08/08  2013/10/30
    Computer Architecture & Digital Systems
PDF   

کتاب ها

●  رمزنگاری کوانتومی

●  طراحی مدارهای مجتمع CMOS

پایان نامه ها

●  ارایه روشی برای نگاشت مدل محاسباتی یک طرفه کوانتومی بر روی فناوری مشبک نوری
   ◂ سجاد ثنایی

●  طراحی خط لوله موجی بهبود یافته بر اساس مفاهیم گراف و منطق های با قابلیت کنترل تاخیر زمانی در فناوری های زیر 100 نانومتر
   ◂ فاطمه السادات ایت اللهی

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ براساس ترکیب روشهای داده کاوی، شبکه عصبی وانتخاب ویژگی
   ◂ فریده اسفندیاری

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ بر اساس ترکیب روشهای ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و انتخاب ویژگی
   ◂ الهام سرکانی

●  ارایه طرح احراز هویت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی

●  Quantum Logic Synthesis
   ◂ سحر بختیاری

●  جایابی مدارهای کوانتومی روی محیطهای فیزیکی مولکولی و ساختارهای نانومتری
   ◂ عظیم فرقدان

●  A Technique for Mapping of Quantum Circuits on the Ion-Trap Circuit Fabric
   ◂ سحر سرگران

●  Physical synthesis using Templates
   ◂ زهراسادات میرخانی

●  Hardware Design and Implementation of QC-LDPC Codes by DSP Algorithms
   ◂ مهدیه کیایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید