دانشگاه شاهد

ناصر محمدزاده

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212098
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  AMPS: یک زمانبند خط لوله مزوکرونوس
   ◂ ناصر محمد زاده، فاطمه سادات ایت اللهی ، سیده فاطمه غمخواری، محمدباقر غزنوی قوشچی
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers


●  روش سنتز فیزیکی مبتنی بر تبدیل برای معماری های نزدیک ترین همسایه
   ◂ گلریز حسینی منش، ناصر محمد زاده
   ✔ 1400/05/24  2021/08/15
    Quantum Reports


●  سنتز کارا برای تراشه های زیستی میکروفلوئیدیک دیجیتال
   ◂ رابرت ویل، الیور، ناصر محمد زاده
   ✔ 1400/01/26  2021/04/15
    ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems


●  افراز خودکار مبتنی بر پنجره مدارهای کوانتومی
   ◂ عیسی نیک عهد، مرتضی صاحب الزمانی، ناصر محمد زاده، مهدی صدیقی
   ✔ 1399/10/15  2021/01/04
    Physica Scripta


●  مدل MILP اکاه به ازدحام برای جایابی و زمانبندی مدارهای کوانتومی با روش حل ابتکاری دو سطحی
   ◂ ناصر محمد زاده، طیبه بحرینی
   ✔ 1399/09/18  2020/12/08
    Quantum Engineering


●  پروتکل احراز هویت کاربر مبتنی بر بیومتریک در خانه های هوشمند
   ◂ ناصر محمد زاده، حسین قرائی ، فاطمه شعبانی، شایان مهران پور
   ✔ 1399/06/31  2020/09/21
    International Journal of Web Research


●  تشخیص بی نظمی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
   ◂ الهام سرکانی، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده
   ✔ 1398/05/12  2019/08/03
    The ISC International Journal of Information Security


●  نگاشت مدارهای کوانتومی بر روی معماری های نزدیک ترین همسایه سه بعدی
   ◂ عظیم فرقدان، ناصر محمد زاده
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    Quantum Science and Technology


●  SAQIP یک معماری برای پردازنده های کوانتومی
   ◂ سحر سرگران، ناصر محمدزاده
   ✔ 1398/01/25  2019/04/14
    ACM Transactions on Architecture and Code Optimization


●  Qubit mapping of one-way quantum computation patterns onto 2D nearest-neighbor architectures
   ◂ Sajjad Sanaei, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1397/10/18  2019/01/08
    Quantum Information Processing
مقالات کنفرانسی (10)   Download XML   Download TXT

●  نگاشت دقیق بخش های مدار کوانتومی روی بلوک های پایه معماری SAQIP
   ◂ امیرمحمد بیوکی، سحر سرگران، رابرت ویله، ناصر محمدزاده
   ✔ 1401/04/15  2022/07/06
    IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI
PDF   

●  طراحی فیزیکی دقیق مدارهای کوانتومی برای معماری های کوانتومی مبتنی بر تله یونی
   ◂ رابرت ویل، الیور ، ناصر محمد زاده
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    24th Design, Automation and Test Europe Conference


●  پروتکل احراز هویت گمنام مبتنی بر اینترنت اشیا در خانه‌های هوشمند
   ◂ Mehranpoor. Shayan، ناصر محمد زاده، Gharaee. Hossein
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC


●  Lightweight, anonymous and mutual authentication in IoT infrastructure
   ◂ Shadi Janbabaei, Hossein Gharaee, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/07/07  2017/09/29
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  اصالتسنجی انحصاری برای ارتباطات سنسور به سنسور در زیرساختهای اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرایی، Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    19th International Conference on Computer Systems Engineering and Technology
PDF   

●  LDPC decoder implementation using FPGA
   ◂ Mahdie Kiaee, Hossein Gharaee, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1395/07/06  2016/09/27
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  روشی برای ایجاد چینش مدارهای کوانتومی در تکنولوژی تله یونی
   ◂ ناصر محمد زاده، الهه تقوی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران


●  Scheduling Physical Operations in Quantum Circuits Using a Greedy Algorithm
   ◂ M. Raeisi, N. Mohammadzadeh
   ✔ 1393/01/04  2014/03/24
    2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering
PDF   

●  Layout Optimization in Quantum Circuit using Simulated Annealing
   ◂ Naser Mohammadzadeh, Somayeh Shahbazi
   ✔ 1392/11/25  2014/02/14
    International Conference Recent treads in Engineering & Technology
PDF   

●  A hierarchical layout generation method for quantum circuits
   ◂ Mina Chookhachizadeh Moghadam, Naser Mohammadzadeh, Mehdi Sedighi, Morteza Saheb Zamani
   ✔ 1392/08/08  2013/10/30
    Computer Architecture & Digital Systems
PDF   کتاب ها

●  محاسبات کوانتومی: از الگوریتم های کوانتومی تا پیاده سازی فیزیکی
   ◂ ناصر محمدزاده

●  رمزنگاری کوانتومی

●  طراحی مدارهای مجتمع CMOS

پایان نامه ها

●  ارائه یک چارچوب برای حفظ حریم خصوصی اینترنت اشیا و سبک سازی ان با بکارگیری زنجیره بلوکی
   ◂ سبحان فلاح

●  ارائه پروتکل احراز هویت گمنام مبتنی بر اینترنت اشیا در خانه‌های هوشمند
   ◂ شایان مهران پور

●  ارائه الگوهایی برای سنتز فیزیکی مدارهای کوانتومی در تکنولوژی شبکه مشبک نوری
   ◂ گلریز حسینی منش

●  ارایه روشی برای نگاشت مدل محاسباتی یک طرفه کوانتومی بر روی فناوری مشبک نوری
   ◂ سجاد ثنایی

●  طراحی خط لوله موجی بهبود یافته بر اساس مفاهیم گراف و منطق های با قابلیت کنترل تاخیر زمانی در فناوری های زیر 100 نانومتر
   ◂ فاطمه السادات ایت اللهی

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ براساس ترکیب روشهای داده کاوی، شبکه عصبی وانتخاب ویژگی
   ◂ فریده اسفندیاری

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ بر اساس ترکیب روشهای ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و انتخاب ویژگی
   ◂ الهام سرکانی

●  ارایه طرح احراز هویت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی

●  ارایه روشی برای سنتز مدارهای کوانتومی
   ◂ سحر بختیاری

●  جایابی مدارهای کوانتومی روی محیطهای فیزیکی مولکولی و ساختارهای نانومتری
   ◂ عظیم فرقداننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید