دانشگاه شاهد

ناصر محمد زاده

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212098
پیوندها :
 

دروس مجازی

الکترونیک دیجیتال(1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
الکترونیک دیجیتال(1) - سه شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
الگوریتم های طراحی مدارهای پرتراکم(1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  تشخیص بی نظمی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
   ◂ الهام سرکانی، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده
   ✔ 1398/05/12  2019/08/03
    The ISC International Journal of Information Security


●  نگاشت مدارهای کوانتومی بر روی معماری های نزدیک ترین همسایه سه بعدی
   ◂ عظیم فرقدان، ناصر محمد زاده
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    Quantum Science and Technology


●  SAQIP یک معماری برای پردازنده های کوانتومی
   ◂ سحر سرگران، ناصر محمدزاده
   ✔ 1398/01/25  2019/04/14
    ACM Transactions on Architecture and Code Optimization


●  Qubit mapping of one-way quantum computation patterns onto 2D nearest-neighbor architectures
   ◂ Sajjad Sanaei, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1397/10/18  2019/01/08
    Quantum Information Processing


●  ارائه طرح احراز اصالت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    پردازش علائم و داده ها=Signal and Data Processing


●  روشی ترکیبی برای تشخیص ناهنجاری با استفاده درخت تصمیم و ماشید پشتیبان
   ◂ الهه واعظ پور، حسین قرائی گرکانی، ناصر محمد زاده، الهام سرکانی
   ✔ 1397/04/31  2018/07/22
    International Journal of Electrical, Electronic and Communication Sciences


●  A power-performance tunable logic with adjustable threshold pseudo-dynamic building blocks and CMOS compatibility
   ◂ Hanieh Ghaffarishad, Naser Mohammadzadeh, M.B. Ghaznavi-Ghoushchi
   ✔ 1396/11/03  2018/01/23
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  Quantum circuit physical design flow for 2D nearest-neighbor architectures
   ◂ Azim Farghadan, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    International Journal of Circuit Theory and Applications


●  پیاده سازی یک کدگشای LDPC با توان عملیاتی بالا بر روی FPGA
   ◂ حسین قرایی گرکانی، مهدیه کیایی، Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/01/08  2017/03/28
    International Journal of Computer Science and Network Security


●  Quantum circuit physical design flow for the multiplexed trap architecture
   ◂ Naser Mohammadzadeh, Elaheh Taqavi
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Microprocessors and Microsystems
مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  پروتکل احراز هویت گمنام مبتنی بر اینترنت اشیا در خانه‌های هوشمند
   ◂ Mehranpoor. Shayan، ناصر محمد زاده، Gharaee. Hossein
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    International ISC (Iranian Society of Cryptology) Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC


●  Lightweight, anonymous and mutual authentication in IoT infrastructure
   ◂ Shadi Janbabaei, Hossein Gharaee, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/07/07  2017/09/29
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  اصالتسنجی انحصاری برای ارتباطات سنسور به سنسور در زیرساختهای اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی، حسین قرایی، Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1396/04/04  2017/06/25
    19th International Conference on Computer Systems Engineering and Technology
PDF   

●  LDPC decoder implementation using FPGA
   ◂ Mahdie Kiaee, Hossein Gharaee, Naser Mohammadzadeh
   ✔ 1395/07/06  2016/09/27
    International symposium on telecommunications
PDF   

●  روشی برای ایجاد چینش مدارهای کوانتومی در تکنولوژی تله یونی
   ◂ ناصر محمد زاده، الهه تقوی
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران


●  Scheduling Physical Operations in Quantum Circuits Using a Greedy Algorithm
   ◂ M. Raeisi, N. Mohammadzadeh
   ✔ 1393/01/04  2014/03/24
    2014 International Conference on Electrical and Electronics Engineering
PDF   

●  Layout Optimization in Quantum Circuit using Simulated Annealing
   ◂ Naser Mohammadzadeh, Somayeh Shahbazi
   ✔ 1392/11/25  2014/02/14
    International Conference Recent treads in Engineering & Technology
PDF   

●  A hierarchical layout generation method for quantum circuits
   ◂ Mina Chookhachizadeh Moghadam, Naser Mohammadzadeh, Mehdi Sedighi, Morteza Saheb Zamani
   ✔ 1392/08/08  2013/10/30
    Computer Architecture & Digital Systems
PDF   

کتاب ها

●  رمزنگاری کوانتومی

●  طراحی مدارهای مجتمع CMOS

پایان نامه ها

●  ارائه پروتکل احراز هویت گمنام مبتنی بر اینترنت اشیا در خانه‌های هوشمند
   ◂ شایان مهران پور

●  ارایه روشی برای نگاشت مدل محاسباتی یک طرفه کوانتومی بر روی فناوری مشبک نوری
   ◂ سجاد ثنایی

●  طراحی خط لوله موجی بهبود یافته بر اساس مفاهیم گراف و منطق های با قابلیت کنترل تاخیر زمانی در فناوری های زیر 100 نانومتر
   ◂ فاطمه السادات ایت اللهی

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ براساس ترکیب روشهای داده کاوی، شبکه عصبی وانتخاب ویژگی
   ◂ فریده اسفندیاری

●  طراحی سامانه تشخیص نفوذ بر اساس ترکیب روشهای ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم و انتخاب ویژگی
   ◂ الهام سرکانی

●  ارایه طرح احراز هویت سبک با قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیا
   ◂ شادی جانبابایی

●  ارایه روشی برای سنتز مدارهای کوانتومی
   ◂ سحر بختیاری

●  جایابی مدارهای کوانتومی روی محیطهای فیزیکی مولکولی و ساختارهای نانومتری
   ◂ عظیم فرقدان

●  A Technique for Mapping of Quantum Circuits on the Ion-Trap Circuit Fabric
   ◂ سحر سرگران

●  Physical synthesis using Templates
   ◂ زهراسادات میرخانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید