دانشگاه شاهد

حسین زمانیها

استاد یار - دکتری فلسفه و حکمت اسلامی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

پایان نامه(بارودکو عریانی بصیری گلرخ صادقی سوری) - نامشخص (نامشخص-نامشخص) ورود به کلاس
حکمت مشا(1)(1) - یکشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
زبان تخصصی (4)متون فلسفی(1) - سه شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
فلسفه تاریخ(1) - چهارشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
فلسفه معاصر(1) - شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
فلسفه ی سینوی2(1) - سه شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل چیستی و حقیقت بدن مثالی و نقش ان در تبیین رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا
   ◂ حسین زمانیها، طاهره یاوری
   ✔ 1397/07/04  2018/09/26
    حکمت معاصر


●  تحیل مبانی فلسفی انسان شناسی در فلسفه مصر باستان
   ◂ حسین زمانیها، محمد حسین مددالهی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    تاریخ فلسفه


●  نظری? ابن‌سینا دربار? علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا
   ◂ امیر حسین زادیوسفی، حسین زمانیها، محمد سعیدی مهر
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت سابق


●  رابطه نفس و بدن از دیدگاه ارسطو و ابن سینا با تاکید بر نفس نباتی و حیوانی
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    ذهن


●  تحلیل و بررسی نظر ابن سینا درباره فاعلیت تحریکی بر اساس مبانی وجود شناختی او
   ◂ زهره یوسفی منش، حسین زمانیها
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    پژوهش های فلسفی کلامی


●  بررسی و تحلیل نسبت بین کمال انسانی و ساحتهای طولی و عرضی حیات در فلسفه ملاصدرا
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    پژوهش های فلسفی - زبان و ادب فارسی سابق


●  بررسی و تحلیل نسبت خوداگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن سینا
   ◂ اسما اسحاقی نسب دریجانی، حسین زمانیها
   ✔ 1394/09/29  2015/12/20
    جاویدان خرد


●  بررسی و تحلیل شیوه های تعقل از دیدگاه ویکو ونقدهای وی بر دکارت از این منظر
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1394/06/31  2015/09/22
    هستی و شناخت - نامه فلسفی سابق - نامه مفید سابق


●  روش ابن سینا الگویی برای تحول در علوم انسانی
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1393/11/01  2015/01/21
    حکمت سینوی - مشکوه النور سابق
PDF   

●  بررسی و تحلیل عقلانیت جدید در مقایسه با عقلانیت سنتی
   ◂ حسین زمانیها
   ✔ 1391/06/30  2012/09/20
    تاریخ فلسفه
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی تطبیقی حقیقت و چیستی قوای نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
   ◂ محمدحسین مددالهی اردکانی

●  تحلیل رابطه نفس و بدن و تاثیر ان بر خوداگاهی در فلسفه ابن سینا و دکارت
   ◂ بهمن زکی فر

●  تحلیل کلامی- فلسفی اموزه شفاعت از منظر ملاصدرا
   ◂ فاطمه تیموری راد

●  تحلیل چیستی بدن مثالی و کارکردهای ان در فلسفه ملاصدرا
   ◂ طاهره یاوری

●  بررسی ابعاد و مراتب عدالت از دیدگاه نهج البلاغه و کلام شیعه با تکیه بر کتاب تجرید الاعتقاد خواجه طوسی
   ◂ سمیرا عبدالهی

●  تبیین مبانی فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه شیعه امامیه با نظر به اموزه مهدویت
   ◂ سیده فاطمه جعفری

●  بررسی و تحلیل ابعاد کمال انسانی در حکمت متعالیه صدرایی و نهج البلاغه
   ◂ الهه علوی پناه

●  Identification and Analysis of the Relation between Self-awareness with Metaphysical Bases in Avicenna’s Philosophy
   ◂ اسما اسحاقی نسب دریجانی

●  شناسایی و تحلیل ابعاد و مراتب خود اگاهی در حکمت متعالیه صدرایی
   ◂ سیدرضا سیداحمدلواسانی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید