دانشگاه شاهد

فرحناز ترکستانی

دانشیار - بورد تخصصی زنان


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : زنان و زایمان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  فقط به انگلیسی می باشد
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  اثر
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، سکینه مویدمحسنی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
PDF   

●  : The Value of reporting decreased or absent fetal movement by mother in pregnancy outcome (ISI )
   ◂ زهرا نصیری، فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، : sahar farzinmoghadam ،
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    Iranian Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی نوع زایمان وبی اختیاری ادراری
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، Torkestani F، Zafarghandi N، Hadavand SH، Garshasbi M.
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    The Journal of International medical research


●  تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتایج بارداری
   ◂ فرحناز ترکستانی، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1388/02/07  2009/04/27
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  : Case – controlled study of the relationship between Delivery method and Incidence of post- partum urinary incontinence (ISI )
   ◂ فرحناز ترکستانی، نفیسه ظفرقندی، : F.torkestani . N zafarGhandi ، A Davati ، sh hadavand ، and M Garshasbi
   ✔ 1388/01/01  2009/03/21
    The Journal of International medical research


●  ارتباط گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزاد با الگوی غیر طبیعی ضربان قلب جنین
   ◂ فرحناز ترکستانی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مهدیه بزرگ قمی
   ✔ 1387/01/10  2008/03/29
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی تاثیر سفازولین وریدی بر عوارض عفونی پس از سزارین کم خطر
   ◂ فرحناز ترکستانی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مریم وزیری
   ✔ 1386/11/05  2008/01/25
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●   بررسی رابطه تعداد گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزادان ترم با مایع امینیوتیک اغشته به مکونیوم
   ◂  دکتر فرحناز ترکستانی ، دکتر نفیسه ظفرقندی ، دکتر محمد رضا جلالی ندوشن ، دکتر فرید زایری ، و امیر امامی (2 از 5 )
   ✔ 1386/08/01  2007/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●   بررسی میل جنسی بعد از هیسترکتومی
   ◂ نفیسه ظفرقندی ، فرحناز ترکستانی ، شهرزاد هداوند ، فرید زایری ، هدیه جلیلی نژاد (1 از 5 )
   ✔ 1385/11/01  2007/01/21
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal
پایان نامه ها

●  ارزیابی یافته ای، بالینی و ازمایشگاهی موارد مرگ مادری به علت پراکلامپسی در سال 1393 در ایران
   ◂ مطهره منظری نژاد

●  بررسی خطاهای منجر به مرگ مادری در ایران در سال 1393
   ◂ میترا صادقی نژاد

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید