دانشگاه شاهد

فرحناز ترکستانی

دانشیار - بورد تخصصی زنان


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : زنان و زایمان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله با استرسهای دوران بارداری و سلامت معنوی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر تهران
   ◂ فاطمه فتاحی، گرشاسبی، فرحناز ترکستانی، علی دواتی، علییاری محدثه
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  فقط به انگلیسی می باشد
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Shahrzad Hadavand
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  اثر
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Sakine Moaiedmohseni، Shahrzad Hadavand
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
PDF   

●  : The Value of reporting decreased or absent fetal movement by mother in pregnancy outcome (ISI )
   ◂ Nasiri Z, Farahnaz Torkestani, Ali Davati, Nafiseh Zafarghandi, Shahrzad Hadavand, Sahar Farzinmoghadam
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    Iranian Journal of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی نوع زایمان وبی اختیاری ادراری
   ◂ Farahnaz Torkestani، Ali Davati، Nafiseh Zafarghandi، Shahrzad Hadavand، Torkestani F، Zafarghandi N، Hadavand SH، Garshasbi M.
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    Journal of International Medical Research


●  تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتایج بارداری
   ◂ Farahnaz Torkestani، علی دواتی، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند
   ✔ 1388/02/07  2009/04/27
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  : Case – controlled study of the relationship between Delivery method and Incidence of post- partum urinary incontinence (ISI )
   ◂ Farahnaz Torkestani, Nafiseh Zafarghandi, F.Torkestani, N Zafarghandi, A Davati, Sh Hadavand, M Garshasbi
   ✔ 1388/01/01  2009/03/21
    Journal of International Medical Research


●  ارتباط گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزاد با الگوی غیر طبیعی ضربان قلب جنین
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مهدیه بزرگ قمی
   ✔ 1387/01/10  2008/03/29
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  بررسی تاثیر سفازولین وریدی بر عوارض عفونی پس از سزارین کم خطر
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، شهرزاد هداوند، فرید زائری، مریم وزیری
   ✔ 1386/11/05  2008/01/25
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●   بررسی رابطه تعداد گلبول های قرمز هسته دار خون بند ناف نوزادان ترم با مایع امینیوتیک اغشته به مکونیوم
   ◂ Farahnaz Torkestani، نفیسه ظفرقندی، محمد رضا جلالی ندوشن، فرید زایری، امیر امامی از
   ✔ 1386/08/01  2007/10/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
پایان نامه ها

●  ارزیابی یافته ای، بالینی و ازمایشگاهی موارد مرگ مادری به علت پراکلامپسی در سال 1393 در ایران
   ◂ مطهره منظری نژاد

●  بررسی خطاهای منجر به مرگ مادری در ایران در سال 1393
   ◂ میترا صادقی نژاد

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید