دانشگاه شاهد

امیرحسین فروزان

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation
   ◂ پروین یعقوبی، اباذر حاج نوروزی، محمدصفی رحمانی فر، امیرحسین فروزان
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  پیش بینی پارامترهای اصلی حرکت قوی زمین: رویکرد یادگیری عمیق
   ◂ علی درخشانی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1398/01/06  2019/03/26
    Applied Soft Computing


●  Balancing the data term of graph-cuts algorithm to improve segmentation of hepatic vascular structures
   ◂ Neda Sangsefidi, Amir Hossein Foruzan, Ardeshir Dolati
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Computers in Biology and Medicine


●  تجزیه اناتومیکی کبد برای ساخت مدل شکل اماری
   ◂ مهدی دلاوری - امیرحسین فروزان
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    Signal, Image and Video Processing


●  بهبود تناظر نقاط با الگوریتم Modified CPD
   ◂ مهدی دلاوری - امیرحسین فروزان - ین-وی چن
   ✔ 1396/01/24  2017/04/13
    Biomedical Signal Processing and Control


●  مدل تعمیم یافته ASM برای بخش بندی کبد در تصاویر CT با کنتراست پایین
   ◂ مینا اسفندیارخانی - امیرحسین فروزان
   ✔ 1395/10/28  2017/01/17
    Computers in Biology and Medicine


●  بهبود بخش بندی تومورهای با کنتراست پایین به کمک مدل لبه سیگموید
   ◂ امیرحسین فروزان، Yen-Wei Chen
   ✔ 1394/08/30  2015/11/21
    International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery


●  بخش بندی کبد و طحال به کمک مدل computational anatomy
   ◂ امیرحسین فروزان، Chunhua Donga، ، Yen-wei Chena، c، ، ، Amir Hossein Foruzanb، Lanfen Linc، Xian-hua Hana، Tomoko Tateyamaa، Xing Wua، Gang Xua، Huiyan Jiangd
   ✔ 1394/08/06  2015/10/28
    Computers in Biology and Medicine


●  انطباق بافت کبد در تصاویر Open-MR و CT
   ◂ حسین رجب زاده مطلق ، امیرحسین فروزان
   ✔ 1393/10/14  2015/01/04
    International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery
PDF   

●  بهبود ساخت مدل شکل اماری بافتهای غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift
   ◂ مهدی دلاوری، امیرحسین فروزان، Yen-Wei Chen
   ✔ 1393/07/30  2014/10/22
    مهندسی پزشکی زیستی
مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  بکارگیری میدان سرعت محلی در تابع سطح هم‌تراز در کاربرد بخش‌بندی کبد
   ◂ امیرحسین فروزان، ین وی چن، سید حجت الله مومنی ماسوله، مرضیه جندقی
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    2017 24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)
PDF   

●  INCORPORATING A LOCALLY ESTIMATED APPEARANCE MODEL IN THE GRAPHCUTS ALGORITHM TO EXTRACT SMALL HEPATIC VESSELS
   ◂ Neda Sangsefidia, Amir Hossein Foruzana, Ardeshir Dolatib,Yen-Wei Chen
   ✔ 1396/06/26  2017/09/17
    IEEE International Conference on Image Processing 2017
PDF   

●  مدل سازی هندسی عروق کاروتید و تعیین درصد گرفتگی در تصاویر سی تی اسکن
   ◂ سمیه کیشانی فراهانی - امیرحسین فروزان - ین-وی چن
   ✔ 1396/01/30  2017/04/19
    سومین کنفرانس بین¬المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  بخش بندی عروق کبد به کمک تکنیک Multi Deep Convolution Network
   ◂ Titinunt Kitrungrotsakul*1, Xian-Hua Han1, 2, Yutaro Iwamoto1, Amir Hossein Foruzan3, Lanfen Lin4 and Yen-Wei Chen1,4
   ✔ 1396/01/26  2017/04/15
    Medical Imaging 2017: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging
PDF   

●  تشخیص نارسی و پیشبینی ضایعات سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد، رسول مهدوی فر، امیر حسین فروزان
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  A Real-Time Stable Volumetric Mass-Spring Model Based on a Multi-Scale Mesh Representation
   ◂ سپیده فرهنگ - امیرحسین فروزان - ین-وی چن
   ✔ 1395/08/16  2016/11/06
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  بهبود روش بخش بندی کبد به کمک کانتورهای فعال مبتنی بر سیگموید
   ◂ مینا اسفندیارخانی - امیرحسین فروزان - ین وی چن
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    Computer Assisted Radiology and Surgery 30th International Congress and Exhibition Convention
PDF   

●  Improving Active Shape Models Performance in Low-Contrast Images Using a KNN-based Search Algorithm
   ◂ مینا اسفندیارخانی - مهدی دلاوری - امیرحسین فروزان - ین وی چن
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    کنفرانس - بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
PDF   

●  بهبود ساخت مدل شکل اماری بافتهای غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift
   ◂ مهدی دلاوری، امیرحسین فروزان، Yen-Wei Chen
   ✔ 1394/06/09  2015/08/31
    the 9th IFAC Symposium on Biological and Medical Systems
PDF   

●  بخش بندی اتوماتیک طحال مبتنی بر مدل اناتومیکی و انطباق الگو
   ◂ Y.W. Chen، Tomoko TATEYAMA، X.H. Han، C.H. Dong، Amir H. Foruzan
   ✔ 1394/04/07  2015/06/28
    International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications (CISIA 2015)
PDF   کتاب ها

●  پردازش و نمایش داده های پزشکی به کمک کتابخانه های نرم افزاری
   ◂  امیرحسین فروزان

●  مبانی امنیت شبکه
   ◂ حمیدرضا عطاییان - امیرحسین فروزان و همکاران

●  بزرگراههای اطلاعاتی
   ◂ منصوره فروزان - امیرحسین فروزان

پایان نامه ها

●  بخش بندی عروق هپاتیک با استفاده از مدل ظاهری محلی و الگوریتم گراف کات
   ◂ ندا سنگ سفیدی

●  بهبود بخش¬بندی تصاویر پزشکی به کمک تابع سطح همتراز مبتنی بر دانش پیشین شکل و مدل اماری در تصاویر سی¬تی اسکن کبد
   ◂ مرضیه سادات جندقی مجدزاده

●  مدل¬سازی هندسی سرخرگ کاروتید از روی تصویر سی¬تی¬اسکن ناحیه گردن
   ◂ سمیه کیشانی فراهانی

●  طراحی مدل تغییر شکل بافت کبد با ترکیب مدل های BEM و Mass-Spirng
   ◂ سپیده فرهنگ اصفهانی

●  انطباق غیر صلب کبد در تصاویر Open-MR و سی¬تی¬اسکن با استفاده از روش بی اسپلاین
   ◂ میترا طالبی

●  بخش بندی کبد در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از مدل های شکل فعال
   ◂ مینا اسفندیارخانی

●  Image segmentation using Minimum Spanning Trees
   ◂ پریوش مزیری

●  Finding corresponding points in the liver’s statistical shape model using a compromise between speed and correspondence quality
   ◂ مهدی دلاوری

●  Segmentation of prostate in MRI images using prior knowledge.
   ◂ حمید مرادی پیربلوطی

●  بخش¬بندی تومور¬های Hypointense و Hyperintense در تصاویر سی¬تی¬اسکن کبد
   ◂ احسان رضازادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید