دانشگاه شاهد

امیرحسین فروزان

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (30)   Download XML   Download TXT

●  Developing an explainable deep learning boundary correction method by incorporating cascaded x-Dim models to improve segmentation defects in liver CT images
   ◂ ss, Amirhossein Foroozan
   ✔ 1401/07/04  2022/09/26
    International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery


●  بازسازی تصاویر با رزولوشن بالای تومورهای کبد در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از تکنیک مبتنی بر داده افزایی
   ◂ امیرحسین فروزان، Moslem Farhadi، Mina Esfandiarkhani، Yen-Wei Chen، Hongjie Hu
   ✔ 1400/07/10  2021/10/02
    Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications


●  بکارگیری CNN، CBMIR و تکنیک بصری سازی برای تشخیص و کمی سازی بیماری کووید-19
   ◂ Saeed Mohagheghi، Mehdi Alizadeh، Seyed Mahdi Safavi، امیرحسین فروزان، Yen-Wei Chen
   ✔ 1400/07/10  2021/10/02
    IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics


●  طراحی جعبه ابزار انالیز دینامیک ابر حباب های اکوستیک
   ◂ اباذر حاج نوروزی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1400/07/10  2021/10/02
    Journal of Flow Visualization and Image Processing


●  کاهش خطای بازسازی پچ های بافتی طبقه بندی شده به کمک ترکیب جنگل های تصادفی و رگرسورهای غیرخطی مبتنی بر دیکشنری های دوتایی
   ◂ Mahdieh Akbari، امیرحسین فروزان، Yen-Wei Chen، Hongjie Hu
   ✔ 1400/05/10  2021/08/01
    International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery


●  ترکیب تکنیک های اطلس های چندگانه دینامیک و یادگیری عمیق برای بهبود بخش بندی پروستات در تصاویر ام ار
   ◂ امیرحسین فروزان، Hamid Moradi
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    International Journal of Image and Graphics


●  مدل حجمی با کاهش پیچیدگی و اتصالات دینامیک برای نمایش کبد انسان در شبیه سازی جراحی
   ◂ سپیده فرهنگ، امیرحسین فروزان
   ✔ 1399/10/22  2021/01/11
    International Journal of Medical Engineering and Informatics


●  بکارگیری قید مبتنی بر دانش در مدل های گرافیکی برای بخش بندی نیمه خودکار تومورهای کبد
   ◂ امیرحسین فروزان، Nasim Nasiri، Yen-Wei Chen
   ✔ 1398/11/17  2020/02/06
    Biomedical Signal Processing and Control


●  A novel method for the estimation of the acoustic bubble radius distribution
   ◂ Abazar Hajnorouzi, Amir Hossein Foruzan
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    Measurement: Journal of the International Measurement Confederation


●  Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation
   ◂ Parvin Yaghoubi, Abazar Hajnorouzi, Mohammad Safi Rahmanifar, Amir Hossein Foruzan
   ✔ 1398/01/19  2019/04/08
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●   بررسی سرعت جریان صوتی ناشی از حرکت پروب فرااوا به کمک پردازش تصویر
   ◂ محمد جواد کاشی، اباذر حاج نوروزی، امیرحسین فروزان
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    هفتمتین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران
PDF   

●  سوپر رزولوشن تصاویر سی تی به کمک تکنیک RF و Deep Learning
   ◂ امیرحسین فروزان، ین وی چن، مهدیه اکبری
   ✔ 1399/10/23  2021/01/12
    بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  Data Augmentation of CT Images of Liver Tumors to Reconstruct Super-Resolution Slices based on a Multi-Frame Approach
   ◂ Amirhossein Foroozan, Moslem Farhadi
   ✔ 1398/02/13  2019/05/03
    2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  بکارگیری میدان سرعت محلی در تابع سطح هم‌تراز در کاربرد بخش‌بندی کبد
   ◂ امیرحسین فروزان، Amir Hossein Foruzan، سیدحجت اله مومنی ماسوله، Yen-Wei Chen
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    2017 24th national and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)
PDF   

●  Incorporating a locally estimated appearance model in the graphcuts algorithm to extract small hepatic vessels
   ◂ Neda Sangsefidi, Amir Hossein Foruzan, Ardeshir Dolati, Yen-Wei Chen
   ✔ 1396/06/26  2017/09/17
    IEEE International Conference on Image Processing 2017
PDF   

●  مدل سازی هندسی عروق کاروتید و تعیین درصد گرفتگی در تصاویر سی تی اسکن
   ◂ سمیه کیشانی فراهانی، Amirhossein Foroozan، ین وی چن
   ✔ 1396/01/30  2017/04/19
    سومین کنفرانس بین¬المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
PDF   

●  بخش بندی عروق کبد به کمک تکنیک Multi Deep Convolution Network
   ◂ Titinunt Kitrungrotsakul، Xian-Hua Han، Yutaro Iwamoto، Amir Hossein Foruzan، Lanfen Lin، ین وی چن
   ✔ 1396/01/26  2017/04/15
    Medical Imaging 2017: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging
PDF   

●  تشخیص نارسی و پیشبینی ضایعات سیستم اعصاب مرکزی نوزادان نارس در تصاویر تشدید مغناطیسی
   ◂ مرضیه والی نژاد، رسول مهدوی فر، Amirhossein Foroozan
   ✔ 1395/09/03  2016/11/23
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  A Real-Time Stable Volumetric Mass-Spring Model Based on a Multi-Scale Mesh Representation
   ◂ sepideh farhang, Amirhossein Foroozan, Yen-Wei Chen
   ✔ 1395/08/16  2016/11/06
    23nd Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME-2015)
PDF   

●  بهبود روش بخش بندی کبد به کمک کانتورهای فعال مبتنی بر سیگموید
   ◂ مینا اسفندیارخانی، Amirhossein Foroozan، ین وی چن
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    Computer Assisted Radiology and Surgery 30th International Congress and Exhibition Convention
PDF   کتاب ها

●  پردازش و نمایش داده های پزشکی به کمک کتابخانه های نرم افزاری
   ◂  امیرحسین فروزان

●  مبانی امنیت شبکه
   ◂ حمیدرضا عطاییان - امیرحسین فروزان و همکاران

●  بزرگراههای اطلاعاتی
   ◂ منصوره فروزان - امیرحسین فروزان

پایان نامه ها

●  بهبود اموزش شبکهها ی عصبی پ یچش ی عم یق به کمک دانش پیشین با کاربرد در بخشبند ی کبد در تصاویر سهبعدی سیت یاسکن
   ◂ سعید محققی

●  بهبود بازیابی تصاویر تومورهای ریه در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از توابع درهم ساز
   ◂ مهدی علیزاده

●  بهبود تفکیک‌پذیری تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد با استفاده از تکنیک حسگری فشرده
   ◂ مهدیه اکبری

●  بازیابی مبتنی بر محتوی ضایعات کانونی کبد با استفاده ویژگی¬های هندسی و بافتی تصاویر چندفازی سی¬تی¬ اسکن
   ◂ سعید مصلحی یزدلی

●  بهبود تفکیک پذیری تصاویر دوبعدی کبد با استفاده از الگوریتم های داده افزایی
   ◂ مسلم فرهادی ارگنه

●  بازیابی تصاویر تومورهای کبد با استفاده از تکنیک¬های یادگیری منیفلد
   ◂ منصوره سادات میراسدی

●  بخش‌بندی تومورهای کبد با استفاده از مدل¬های گرافیکی
   ◂ نسیم نصیری

●  انطباق تومورهای کبد در تصاویر جند فازی براساس ویژگی های LBP
   ◂ ملیحه بابایی

●  بخش بندی عروق هپاتیک با استفاده از مدل ظاهری محلی و الگوریتم گراف کات
   ◂ ندا سنگ سفیدی

●  بهبود بخش¬بندی تصاویر پزشکی به کمک تابع سطح همتراز مبتنی بر دانش پیشین شکل و مدل اماری در تصاویر سی¬تی اسکن کبد
   ◂ مرضیه سادات جندقی مجدزادهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید