دانشگاه شاهد

حسین ردایی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فقه و حقوق اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  علم )ساینس( اسلامی شرط گذر از حاکمیت تمدن ماتریالیستی به تمدن نوین اسلامی
   ◂ محمد رحمانی، غفار برج ساز، حسین ردایی
   ✔ 1396/12/25  2018/03/16
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تاثیر » همای رحمت « بر قدرت و استقامت عضلانی و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
   ◂ حسین ردایی، محمد رحمانی
   ✔ 1396/12/24  2018/03/15
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تاثیر همای رحمت بر سلامت قلبی عروقی و تبیین جایگاه ان در تمدن نوین اسلامی
   ◂ ثمن ناز علی پور، محمد رحمانی، حسین ردایی
   ✔ 1396/12/12  2018/03/03
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  علم ساینس شرط گذر از حاکمیت تمدن ماتریالیستی به تمدن نوین اسلامی
   ◂ حسین ردایی، ثمن ناز علی پور، محمد رحمانی
   ✔ 1396/11/08  2018/01/28
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  گذری در گلزار فاخزان سناری و تبیین مبانی و اصول ماندگاری
   ◂ حسین ردایی
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    همایش ملی ملا علی و شیخ اقا حسن فاخری
PDF   

●  تاثیر مسجد تراز در تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری
   ◂ حسین ردایی
   ✔ 1395/12/12  2017/03/02
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تاثیر مسجد تراز در تحقیق تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری
   ◂ حسین ردایی، حسن زالی
   ✔ 1395/12/05  2017/02/23
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  تشیع وتبرستان
   ◂ حسین ردایی
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    تشیع وتبرستان
PDF   

کتاب ها

●  اشنایی با عرفان اسلامی
   ◂ مهدی زندیه، حسین ردایی

●  نهج الفصاحه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص)

پایان نامه ها

●  بررسی تطبیقی حقوق اقلیت های غیر رسمی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
   ◂ اسماعیل انصاری مهر

●  تبیین فقه حقوقی مبانی بینه و ارائه راهکار در رفع تعارض با اسناد رسمی کشور
   ◂ علیرضا افتخاری

●  مطالعه تاثیر اجرای روزانه (همای رحمت) بر امادگی جسمانی (مبتنی بر تندرستی) و اضطراب امتحان دختران نوجوان
   ◂ ثمن ناز علی پور

●  بررسی ونقد ماده 16 کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه
   ◂ مریم کریمی

●  تبیین فلسفه تشریع مهریه و راهکارهای فقهی و حقوقی در جهت کاهش اسیب ناشی از ازدیاد مهریه
   ◂ عبدالمجید محمدی ده بزرگی

●  تبیین فقهی و حقوقی اتاتازی با رویکرد اخلاق پزشکی
   ◂ فاطمه فرقانی

●  تبیین جایگاه موضوع شناسی و قدرت تطبیق در اجتهاد با تاکید بر ارا امام خمینی و شهید صدر
   ◂ زهره اشوری

●  تبیین ادله و اثار فقهی و حقوقی پیوند اعضا بیماران مغزی با توجه به اخلاق پزشکی
   ◂ فرشته ترابیان

●  تحلیل فقهی و حقوقی ازدواج مسلماننان با اتباع بیگانه و غیر مسلمان و تطبیقی ان با قوانین کشورهای اسلامی
   ◂ محبوبه احمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید