دانشگاه شاهد

محمدرضا سعیدی

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق : 331
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212271
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  انبساط حرارتی وابسته به دمای گرافن
   ◂ زینب مرادی، محمدرضا سعیدی، مجید واعظ زاده
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications


●  مطالعه نظری پارامترهای موثر در رشد کاتالیستی نانولوله های کربنی
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1396/05/23  2017/08/14
    Physica Status Solidi (A) Applications and Materials


●  تاثیر اندازه بر دمای ذوب نانوذرات فلزی
   ◂ مهرداد صالحیان-ارش محمدیان-مجید واعظ زاده-محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/12/10  2017/02/28
    International Journal of Nanoscience and Nanotechnology


●  تاثیر دمای محیطی بر قطر نانولوله های کربنی در هنگام رشد به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ حسین اکبرپور ثانی و محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/08/30  2016/11/20
    نانومقیاس


●  مکانیسم رشد دما پایین ساخنار یک بعدی سیلیکونی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications


●  مکانیسم رشد ساختار هیبریدی سه بعدی گرافن-نانولوله کربنی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/05/27  2016/08/17
    Science and Engineering of Composite Materials


●  تاثیر برهمکنش بین دیواره ای بر نوسانات فونونی نانولوله کربنی چند دیواره در حین رشد
   ◂ هانیه صافدل چمشقالی و محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/04/19  2016/07/09
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  کاهش دمای کوره در رشد نانولوله کربنی بسیار بلند بوسیله برانگیختگی پلاسمونی گاز فرمی الکترونی نانوخوشه کاتالیستی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/03/14  2016/06/03
    Physics of Plasmas


●  تاثیر برهمکنش بین میدان الکتریکی متناوب و نوسان فونونی خوشه فلزی روی رشد از سر نانولوله کربنی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1394/01/14  2015/04/03
    Physica E: Low-Dimensional Systems & Nanostructures


●  مدل رشد از سر تک نانولوله های کربنی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   کتاب ها

●  ریاضیات و عینیت فیزیکی
   ◂ حسین مهربان

پایان نامه ها

●  محاسبه ضریب انبساط گرمایی نانولوله های کربنی با استفاده از یک پتانسیل بس ذره ای برای استفاده در درمان تومورهای مغزی
   ◂ زینب مرادی

●  Calculation of energy levels in the finite double quantum well with asymmetric walls by effective mass approximation
   ◂ محمد اسماعیلی

●  Theoretical modeling of single-walled BNNT growth in CVD
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی

●  Effect of environmental temperature on carbon nanotube diameter during growth in chemical vapor deposition
   ◂ حسین اکبرپورثانی

●  Study, investigation and simulation of atmospheric pressure plasma reflector
   ◂ علیرضا پازوکی

●  Calculation of exciton binding energy in semiconductor quantum dot heterostructure
   ◂ زهرا مرادی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های کربنی چند دیواره در روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ هانیه صافدل چمشقالی

●  Theoretical investigation of diatomic gas absorption on pure graphene sheet
   ◂ امیر جمشید

●  Quantum entanglement and its applications
   ◂ علی اقاجانی

●  Hilbert space representation in the presence of the minimal length
   ◂ محمد نورمحمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید