دانشگاه شاهد

محمدرضا سعیدی

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق : 331
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212271
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  انرژی تشکیل جای خالی ید در پروسکایت CH3NH3PbI3
   ◂ Hamid Shahivandi، Majid Vaezzadeh، Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    IEEE Journal of Photovoltaics


●  تهیه و شناسایی هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پایه بسپاری )بسپار اکریلونیتریل بوتادین استایرن( با استفاده از نانوذرات الیاژی برنج
   ◂ علی نبی پور چاکلی، سولماز قضاتلو، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1399/08/10  2020/10/31
    نانو مقیاس


●  مطالعه اثر دما بر تنزل نور القایی در سلول های خورشیدی پروسکایت یدین سرب متیل امونیوم
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1399/06/14  2020/09/04
    Solar Energy Materials and Solar Cells


●  مدلسازی نظری رشد نانولوله تک دیواره بورون نیترید به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/12/12  2020/03/02
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  نظریه تنزل نور-القایی در سلولهای خورشیدی پروسکایت
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/10/07  2019/12/28
    Solar Energy Materials and Solar Cells


●  انرژی پیوند اکسایتون در نقطه کوانتومی نیمه رسانای مکعبی
   ◂ زهرا مرادی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/09/15  2019/12/06
    International Journal of Modern Physics B


●  Temperature-dependent thermal expansion of graphene
   ◂ Zeinab Moradi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications


●  Theoretical Study of Effective Parameters in Catalytic Growth of Carbon Nanotubes
   ◂ Hamid Shahivandi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1396/05/23  2017/08/14
    Physica Status Solidi (A) Applications and Materials


●  تاثیر اندازه بر دمای ذوب نانوذرات فلزی
   ◂ مهرداد صالحیان، ارش محمدیان، مجید واعظ زاده، Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/12/10  2017/02/28
    International Journal of Nanoscience and Nanotechnology


●  تاثیر دمای محیطی بر قطر نانولوله های کربنی در هنگام رشد به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ حسین اکبرپور ثانی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/08/30  2016/11/20
    نانو مقیاس
کتاب ها

●  ریاضیات و عینیت فیزیکی
   ◂ حسین مهربان

پایان نامه ها

●  تحلیل و بررسی نظری تاثیرات دما بر عملکرد ماده جاذب CH3NH3PbI3 در سلول خورشیدی پروسکایت هالید الی-معدنی
   ◂ حمید شاهیوندی

●  بررسی سرمایش لیزری اتمها و مولکولهای قطبی با استفاده از تله شبه الکترواستاتیکی
   ◂ زهرا متولیان

●  ساخت نانوذرات الیاژی برنج به روش سایش مکانیکی
   ◂ سولماز قضاتلو

●  محاسبه ضریب انبساط گرمایی نانولوله های کربنی با استفاده از یک پتانسیل بس ذره ای برای استفاده در درمان تومورهای مغزی
   ◂ زینب مرادی

●  محاسبه ترازهای انرژی در چاه کوانتومی دوگانه متناهی با دیواره های نامتقارن با استفاده از تقریب جرم موثر
   ◂ محمد اسماعیلی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های بورون نیتریدی تک دیواره در رسوب بخار شیمیایی
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی

●  Effect of environmental temperature on carbon nanotube diameter during growth in chemical vapor deposition
   ◂ حسین اکبرپورثانی

●  مطالعه، بررسی و شبیه سازی بازتابنده پلاسمایی فشار اتمسفری
   ◂ علیرضا پازوکی

●  محاسبه انرژی پیوندی اکسایتون در ساختار چندگانه نقطه کوانتومی نیمه رسانا
   ◂ زهرا مرادی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های کربنی چند دیواره در روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ هانیه صافدل چمشقالینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید