دانشگاه شاهد

محمدرضا سعیدی

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق : 331
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212271
پیوندها :
 

دروس مجازی

ریاضی فیزیک3(1) - چهارشنبه (11:00-15:00) ورود به کلاس
فیزیک حالت جامد(1)(1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
فیزیک حالت جامد(1)(1) - سه شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
بلور شناسی پیشرفته (1) - دوشنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس
بلورشناسی(1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس
فیزیک عمومی 1(1) - سه شنبه (08:00-11:00) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (21)   Download XML   Download TXT

●  نظریه تنزل نور-القایی در سلولهای خورشیدی پروسکایت
   ◂ حمید شاهیوندی، مجید واعظ زاده، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/10/07  2019/12/28
    Solar Energy Materials and Solar Cells


●  انرژی پیوند اکسایتون در نقطه کوانتومی نیمه رسانای مکعبی
   ◂ زهرا مرادی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1398/09/15  2019/12/06
    International Journal of Modern Physics B


●  Temperature-dependent thermal expansion of graphene
   ◂ Zeinab Moradi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1397/09/24  2018/12/15
    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications


●  Theoretical Study of Effective Parameters in Catalytic Growth of Carbon Nanotubes
   ◂ Hamid Shahivandi, Majid Vaezzadeh, Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1396/05/23  2017/08/14
    Physica Status Solidi (A) Applications and Materials


●  تاثیر اندازه بر دمای ذوب نانوذرات فلزی
   ◂ مهرداد صالحیان، ارش محمدیان، مجید واعظ زاده، Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/12/10  2017/02/28
    International Journal of Nanoscience and Nanotechnology


●  تاثیر دمای محیطی بر قطر نانولوله های کربنی در هنگام رشد به روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ حسین اکبرپور ثانی، محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/08/30  2016/11/20
    نانو مقیاس


●  مکانیسم رشد دما پایین ساخنار یک بعدی سیلیکونی
   ◂ محمدرضا سعیدی
   ✔ 1395/07/28  2016/10/19
    Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications


●  Growth mechanism of 3D graphene-carbon nanotube hybrid structure
   ◂ Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/05/27  2016/08/17
    Science and Engineering of Composite Materials


●  Effect of Interwall Interaction on Phonon Oscillations of Growing Multi-Walled Carbon Nanotube
   ◂ H. Safdel, M. Saeidi
   ✔ 1395/04/19  2016/07/09
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  Reduction of furnace temperature in ultra long carbon nanotube growth by plasmonic excitation of electron Fermi gas of catalytic nanocluster
   ◂ Mohammadreza Saeidi
   ✔ 1395/03/14  2016/06/03
    Physics of Plasmas
کتاب ها

●  ریاضیات و عینیت فیزیکی
   ◂ حسین مهربان

پایان نامه ها

●  محاسبه ضریب انبساط گرمایی نانولوله های کربنی با استفاده از یک پتانسیل بس ذره ای برای استفاده در درمان تومورهای مغزی
   ◂ زینب مرادی

●  محاسبه ترازهای انرژی در چاه کوانتومی دوگانه متناهی با دیواره های نامتقارن با استفاده از تقریب جرم موثر
   ◂ محمد اسماعیلی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های بورون نیتریدی تک دیواره در رسوب بخار شیمیایی
   ◂ فاطمه قاسمی مورودی

●  Effect of environmental temperature on carbon nanotube diameter during growth in chemical vapor deposition
   ◂ حسین اکبرپورثانی

●  مطالعه، بررسی و شبیه سازی بازتابنده پلاسمایی فشار اتمسفری
   ◂ علیرضا پازوکی

●  محاسبه انرژی پیوندی اکسایتون در ساختار چندگانه نقطه کوانتومی نیمه رسانا
   ◂ زهرا مرادی

●  مدلسازی نظری رشد نانولوله های کربنی چند دیواره در روش رسوب بخار شیمیایی
   ◂ هانیه صافدل چمشقالی

●  بررسی نظری جذب گازهای دو اتمی روی صفحه گرافن خالص
   ◂ امیر جمشید

●  Quantum entanglement and its applications
   ◂ علی اقاجانی

●  نمایش فضای هیلبرت در حضور کمینه طول
   ◂ محمد نورمحمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید