دانشگاه شاهد

فاطمه عمادی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : طب سنتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  مدیریت زخم پای دیابتی با ژل Myrtle (M. communis) بر اساس طب فارسی: گزارش یک مورد
   ◂ محسن ناصری، فاطمه عمادی، سید حسین خلیل زاده، محمد کمالی نژاد، راضیه جعفری حاجتی، سید علی خدایی
   ✔ 1400/06/24  2021/09/15
    Advances in Integrative Medicine
PDF   

●  The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Seyed-Ali Khodaie, Fatemeh Emadi, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Seyed Mohammad Riahi, Fatemeh Alijaniha, Mehrdad Roghani
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Current Drug Discovery Technologies


●  ارزیابی اثر پودر Rosa damascena. محصول مربوط به یبوست در دوران بارداری: یک کارازمایی بالینی با یک بازو
   ◂ الهام عمارت کار، Nafiseh Nili، Shahrzad Hadavand، Fatemeh Emadi، Mohammad Gholami-Fesharaki
   ✔ 1399/11/22  2021/02/10
    International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences
PDF   

●  بررسی و اولویت بندی داروهای مفردة موثر در درمان ریزش موی سر در منابع طب سنتی اسلام و ایران
   ◂ زهرا بهاالدین، بابک دانشفرد، فاطمه عمادی، فاطمه علیجانیها، محسن ناصری، مریم ایرانزاد اصل، فرزانه غفاری، واحده ناصری
   ✔ 1399/09/20  2020/12/10
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  اولویت بندی گیاهان دارویی موثر بر کولیت اولسراتیو از منظر طب ایرانی
   ◂ محمد کمالی نژاد، عطیه باقی زاده، علی جعفری، عباس هاشمی نژاد، علی دواتی، ژاله علی اصل، فاطمه عمادی
   ✔ 1399/05/20  2020/08/10
    طب سنتی اسلام و ایران


●  اثر تابش گاما بر سمیت سلولی ، محتوای فنولیک و حاد سمیت عصاره Cuscuta chinensis L.
   ◂ Fatemeh Alijaniha، Fatemeh Emadi، Mohsen Naseri، Mohammad Kamalinejad، Elahe Motevaseli، Malihe soodi، Roya Karimi
   ✔ 1399/05/09  2020/07/30
    Radiation Physics and Chemistry: the journal for radiation physics, radiation chemistry and radiation processing
PDF   

●  تاثیر ژل حاوی عصاره ابی Myrtus communis بر بهبود زخم در موشهای دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین
   ◂ Seyed-Ali Khodaie، Fatemeh Emadi، محسن ناصری، Mohammad Kamalinejad، Seyed Mohammad Riahi، فاطمه علیجانیها، مهرداد روغنی
   ✔ 1399/04/22  2020/07/12
    Current Drug Discovery Technologies


●  یک مطالعه ازمایشی تصادفی دو سو کور برای مقایسه Melissa officinalis L. و اسیاب Lavandula angustifolia. با فلوکستین برای درمان افسردگی
   ◂ فاطمه علیجانیها، فاطمه عمادی، الهام عمارت کار، Mostafa Araj-Khodaei، Ahmad Ali Noorbala، Reza Yarani، Soghrat Faghihzadeh، Zahra Parsian، Mohammad Kamalinejad، Mohsen Naseri
   ✔ 1399/04/13  2020/07/03
    BMC Complementary and Alternative Medicine-It,s Title Changed
PDF   

●  مروری بر رابطة عملکرد قلب و راهکار های تقویت ان در پیشگیری از بروز افسردگی از دیدگاه حکیم ابن سینا
   ◂ محسن ناصری، فاطمه عمادی، فرزانه غفاری، معصومه جرجانی، صدیقه طالبی
   ✔ 1398/10/15  2020/01/05
    طب سنتی اسلام و ایران
PDF   

●  مقایسه اثرات پوست انار و مصرف مفنامیک اسید در درمان منوراژیا: تصادفی سه سو کور ازمایش ازمایشی
   ◂ غلامرضا صلصالی، فاطمه عمادی، سید سعید اسماعیلی، محمد غلامی فشارکی، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1398/09/11  2019/12/02
    Medical Science
مقالات کنفرانسی (20)   Download XML   Download TXT

●  اثر دوزهای مختلف نپتا منتوئیدس بر افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، صدیقه طالبی، معصومه جرجانی، فاطمه عمادی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثرات دوزهای مختلف Nepeta menthoides در موش های افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، صدیقه طالبی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  تاثیر دوزهای مختلف گیاه نپتا در افسردگی ناشی از رزین در موش
   ◂ صدیقه طالبی، بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  تاثیر فراورده حاصل از میوه مورد بر زخم پای دیابتی در مدل حیوانی
   ◂ محسن ناصری، فاطمه عمادی، روغنی مهرداد، فاطمه عمادی، محمد کمالی نژاد، سید علی خدایی
   ✔ 1397/07/18  2018/10/10
    نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان داوریی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت
PDF   

●  شربت زوفا (Nepeta bracteata Benth) برای کاهش رینیت الرژیک
   ◂ Mohammad Reza Hajiheydari، Mohammad Ebrahim Yarmohammadi، Poopak Izadi، Farhad Jafari، Fatemeh Emadi، Elham Emaratkar، Sayed Hamid Reza Abtahi، Mohsen Naseri، Arman Zargaran، Fatemeh Alijaniha
   ✔ 1396/12/09  2018/02/28
    the international conference of unani medicine
PDF   

●  محمدبن زکریای رازی و درمان زخم ها
   ◂ سید علی خدایی، محمد کمالی نژاد، فاطمه عمادی، روغنی مهرداد، محسن ناصری، فرزانه غفاری
   ✔ 1396/09/21  2017/12/12
    همایش بین المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
PDF   

●  تاثیر شربت گیاه زوفا (Nepeta beracteata Benth) بر علایم بیماری رینیت الرژیک
   ◂ محمدرضا حاجی حیدری، محمد ابراهیم یار محمدی، پوپک ایزدی، فاطمه عمادی، الهام عمارتکار، فرهاد جعفری، سید حمیدرضا ابطحی، ارمان زرگران، محسن ناصری
   ✔ 1396/09/21  2017/12/12
    همایش بین المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
PDF   

●  نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری رینیت الرژیک از دیدگاه ابن سینا و رازی
   ◂ محمدرضا حاجی حیدری، محسن ناصری، فاطمه علیجانیها، فاطمه عمادی، الهام عمارتکار، محمود باباییان، محمد ابراهیم یار محمدی، فرهاد جعفری
   ✔ 1396/09/21  2017/12/12
    همایش بین المللی بزرگداشت محمدبن زکریای رازی
PDF   

●  اثر گیاه Melissa officinalis بر اختلال میل جنسی زنان: یک مطالعه بالینی تصادفی دو سو کور
   ◂ زهرا ذرویش کاشانی، الهام عمارتکار، فاطمه عمادی، فتانه هاشم دباغیان، فیروزه رییسی، عباس هاشمی نژاد، طاهره افتخار، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    اولین همایش ملی فارماکوگنوزی ایران
PDF   

●  بررسی اثر شربت زوفا بر رینیت الرژیک
   ◂ محمد رضا حاجی حیدری، Mohsen Naseri، Poopak Izadi، Farhad Jafari، Fatemeh Emadi
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    6thNational Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  درد low back از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ محسن ناصری، محمدرضا واعظ مهدوی،فاطمه عمادی، نفیسه حسینی یکتا، سقراط فقیه زاده، یونس روحانی

پایان نامه ها

●  تبیین هیپوتیروئیدی از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر سیاه دانه در درمان بیمارن هیپوتیروئید
   ◂ سیده مریم فاطمی تکیه

●  بررسی اثر اموزش حفظالصحه بر کیفیت زندگی و هزینههای درمان بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت ایران
   ◂ محمدباقر هداوند

●  تتبیین اثر تغذیه بر بیماری افراط طمث(منوراژی) در طب سنتی ایرانی و مقایسه مصرف خوراکی پوست انار و مفنامیک اسید دردرمان ان
   ◂ غلامرضا صلصالی

●  تبییی قَزح اس دیذگا طب س تٌی ایزای بزرسی اثز فزا رٍد اّی ه رَد ا اًر بز سخن دیابتی
   ◂ سیدعلی خدائی

●  Explanation of Catarrh according to Traditional Iranian Medicine and Assesing the effect of Nepeta bracteata Benth. on Allergic Rhinitis symptoms
   ◂ محمدرضا حاجی حیدری

●  تبیین غم از دیدگاه طب سنتی ایران و اثر فراورده بادرنجبویه و فراورده اسطوخودوس در درمان افسردگی
   ◂ سیدمصطفی اعرج خدائی

●  History of Pharmacy and Pharmacology in Iran during Safavid Era (1502-1736 AD)
   ◂ مریم شوشتری یگانه

●  low back pain explanation according to Traditional Iranian Medicine and Assessment of the effect of Wild mint product in dyspepsia-induced low back pain
   ◂ نفیسه حسینی یکتا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید