دانشگاه شاهد

جواد حیدری

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  پرسش های کشنده
   ◂ مصطفی ملکیان، جواد حیدری

●  امکان دیگرگزینی
   ◂ جواد حیدری

●  برابری و جانبداری
   ◂ -

●  ذهن و کیهان

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید