دانشگاه شاهد

محمدحسن یاوری

استاد یار - دکتری مهندسی الکترونیک


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق الکترونیک
شماره اتاق : 309
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212061
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  پیشنهاد ساختار لیزر حلقوی مدلاک هیبرید سیلیکونی با استفاده از منعکس کننده های داخل کاواک جهت کاهش جیتر و نویز فاز
   ◂ محمدحسن یاوری، محمد شکر پور
   ✔ 1400/03/24  2021/06/14
    Optics Letters
PDF   

●  پیاده سازی مداری افزاره های بلور فوتونی
   ◂ محمدحسن رضایی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1399/07/16  2020/10/07
    Applied Optics
PDF   

●  طراحی و مدلسازی ساختار بلور فوتونی فانو جهت کاربرد در سوییچینگ تمام نوری
   ◂ محمد حسن رضایی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1398/04/14  2019/07/05
    Optical and Quantum Electronics
PDF   

●  مدل مداری سیگنال کوچک لیزر فانو مبتنی بر بلور فوتونی
   ◂ عارف رسولزاده زالی، محمد کاظم مروج فرشی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1397/11/26  2019/02/15
    IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics


●  مدلسازی اثرات گذار بین باندی حامل روی پایداری فاز و بهره تقویت کننده نوری نیمه هادی نقطه کوانتومی
   ◂ مهدی شجاعی اوغانی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1397/07/07  2018/09/29
    Optical and Quantum Electronics


●  مدلسازی و انالیز لیزر DFB نقطه کوانتومی با قفل فاز
   ◂ جواد رحیمی، وحید احمدی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Applied Optics
PDF   

●  تحقق مداری ویکسل نقطه کوانتومی
   ◂ محمد شکر پور، کامیار ثقفی، محسن جلالی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1395/04/11  2016/07/01
    Optical and Quantum Electronics
PDF   

مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●  کاهش نویز در لیزر حلقوی مدلاک هیبرید سیلیکونی با استفاده از منعکس کننده های داخل کاواک
   ◂ محمدحسن یاوری، محمد شکر پور
   ✔ 1400/06/22  2021/09/13
    International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
PDF   

●  اشکار سازی ضریب شکست با کاواک بلور فوتونی فانو متقارن
   ◂ محمد حسن رضایی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1400/02/28  2021/05/18
    بیست نهمین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  انالیز تاثیر المان انتقال جزیی بر عملکرد لیزر فانو
   ◂ محمدحسن یاوری، محمد حسن رضایی، عارف رسولزاده زالی
   ✔ 1400/02/28  2021/05/18
    بیست نهمین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  بررسی اثر فیدبک نوری بر مشخصه های دینامیکی لیزر مد لاک هیبرید سیلیکونی
   ◂ محمد شکر پور، محمدحسن یاوری
   ✔ 1400/02/28  2021/05/18
    بیست نهمین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  سنسور ضریب شکست مبتنی بر نانو کاواک بلور فوتونی
   ◂ محمدحسن یاوری، محمد زرگرزاده، محمد حیدری، محمد حسن رضایی
   ✔ 1400/02/28  2021/05/18
    بیست نهمین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  انالیز جیتر و نویز فاز لیزرهای قفل مد سیلیکونی با لحاظ کردن فیدبک نوری
   ◂ محمد شکر پور، محمدحسن یاوری
   ✔ 1399/11/14  2021/02/02
    بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  قفل تزریق نوری در لیزر نیمه‌هادی حلقوی
   ◂ محمدحسن یاوری، رضا اسمعیل پور
   ✔ 1399/11/14  2021/02/02
    بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
PDF   

●  کاهش جیتر در لیزر مد لاک هیبرید سیلیکونی با استفاده از فیلتر داخل کاواک
   ◂ محمد شکر پور، محمدحسن یاوری
   ✔ 1399/07/24  2020/10/15
    International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices
PDF   

●  پیشنهاد ساختار فانوی جدید در کاربردهای سوییچنگ نوری
   ◂ محمد حسن رضایی، محمد حسن یاوری
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق
PDF   

●  فانو سوییچ نوری مبتنی بر بلور فوتونی بهبود یافته
   ◂ محمد حسن رضایی، محمدحسن یاوری
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
PDF   پایان نامه ها

●  شبیه سازی و تحلیل فانو لیزر مخابراتی
   ◂ محمد حیدری

●   طراحی و شبیه سازی حسگر نوری مبتنی بر بلور فوتونی
   ◂ محمد زرگرزاده

●  طراحی و شبیه‌سازی مدولاتور نوری مخابراتی سیلیکونی مبتنی بر مشدد میکرو حلقوی
   ◂ حسین قاسمی

●  مدلسازی و تحلیل لیزر نیمه هادی مخابراتی با تزریق نوری
   ◂ رضا اسمعیل پورگیلده

●  مدلسازی و تحلیل فیلتر نوری حذف-اضافه بلور فوتونی مبتنی بر مشددهای میکرو حلقوی
   ◂ محسن کمالوند

●  طراحی و شبیه سازی فیلتر نوری مخابراتی مبتنی بر مشدد میکرو حلقوی
   ◂ محمد زارع

●  طراحی و شبیه سازی منعکس کننده های بلور فوتونی برای لیزرهای کاواک عمودی گسیل از سطح
   ◂ سیدمحمدرضا حسینی

●   مدلسازی و تحلیل لیزر مخابراتی نقطه کوانتومی با قفل مد
   ◂ امید جعفری

●  طراحی و شبیه سازی سوییچ نوری مخابراتی مبتنی بر بلورفوتونی
   ◂ محمد حسن رضایی

●  مدلسازی و انالیز لیزر بلور فوتونی در کاربردهای مخابرات نوری
   ◂ فاطمه ذوقی مقدمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید